Νηρεύς: Αγορά 523.430 μετοχών από Andromeda Seafood

Νηρεύς: Αγορά 523.430 μετοχών από Andromeda Seafood
Aγορά 523.430 μετοχών της Νηρεύς από την Andromeda Seafood
Στην αγορά 523.430 μετοχών της Νηρεύς προχώρησε η Andromeda Seafood.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" δηλώνει ότι, στις 15.01.2020, απέκτησε συνολικά 523.430 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS