Τεχνική Ολυμπιακή: Συνεχίζεται η νομική διαμάχη με χρονομισθωτές για το Πόρτο Καρράς - Το ζήτημα θα κριθεί ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου

Τεχνική Ολυμπιακή: Συνεχίζεται η νομική διαμάχη με χρονομισθωτές για το Πόρτο Καρράς - Το ζήτημα θα κριθεί ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου
Τεχνική Ολυμπιακή: Συνεχίζεται η νομική διαμάχη με χρονομισθωτές για το Πόρτο Καρράς
H Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία), σε συνέχεια της από 5/11/2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την υπ. αριθμ. 6325/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή έφεση 106 χρονομισθωτών κατά της εγγονής εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣΑ.Ε.», εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη υπέρ της «ΠΟΡΤΟΚΑΡΡΑΣΑ.Ε.» απόφαση και επιδικάσθηκε υπέρ των χρονομισθωτών ποσό συνολικά ανερχόμενο σε 1.583.161,31 ευρώ, νομιμοτόκωςαπό τηνεπίδοση της αγωγής.
Σημειώνεται ότι επί του αυτού θέματος έχουν ήδη εκδοθεί υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣΑ.Ε.» τέσσερις άλλες εφετειακές αποφάσεις και μία σε βάρος της, με αντίδικους άλλους χρονομισθωτές.
Ενόψει των ανωτέρω, το ζήτημα θα κριθεί τελικά ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου.
Επισημαίνεται ότι, με την υπ ‘ αριθμ. 164/2019 απόφαση του Α.Π. απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ. αριθμ. 5468/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS