Στο 3,3% μειώνει την εκτίμηση για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2020 το ΔΝΤ, από 3,4% προηγουμένως

Στο 3,3% μειώνει την εκτίμηση για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2020 το ΔΝΤ, από 3,4% προηγουμένως
Η μικρή επί τα χείρω διόρθωση της εκτίμησης για την ανάπτυξη του 2020 οφείλεται στην απότομη μείωση του ΑΕΠ της Ινδίας
Στο 3,3% μείωσε την εκτίμηση για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2020 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από 3,4% προηγουμένως.
Η μικρή επί τα χείρω διόρθωση της εκτίμησης για την ανάπτυξη του 2020 οφείλεται, σύμφωνα με την Κ. Georgieva, στην απότομη μείωση του ΑΕΠ της Ινδίας.
Για το 2021 η εκτίμηση για την ανάπτυξη είναι 3,4%, ενώ σταθερή θα είναι η ανάπτυξη για τις αναπτυγμένες οικονομίες στο 1,6% και για το 2020 και για το 2021.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, στις Οικονομικές Προοπτικές του Οκτωβρίου, περιγράφηκε η παγκόσμια οικονομία ως μια συγχρονισμένη επιβράδυνση, με κλιμακούμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ανάπτυξη.
Έκτοτε, μερικοί κίνδυνοι έχουν μειωθεί εν μέρει με την ανακοίνωση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και με λιγότερες πιθανότητες να μην υπάρξει συμφωνία για το Brexit.
Η νομισματική πολιτική εξακολούθησε να υποστηρίζει την ανάπτυξη και τις αυξημένες οικονομικές συνθήκες.
Με αυτές τις εξελίξεις, υπάρχουν τώρα προσωρινά σημάδια ότι η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να σταθεροποιηθεί, αν και σε υποτονικά επίπεδα.
Σε αυτήν την αναθεώρηση της Παγκόσμιας Οικονομικής Προοπτικής, το ΔΝΤ προβάλλει την αύξηση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 2,9% το 2019 σε 3,3% το 2020 και 3,4% το 2021.
Η ελαφρά αναθεώρηση προς τα κάτω κατά 0,1% για το 2019 και το 2020 και 0,2% για το 2021, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αναθεωρήσεις προς τα κάτω για την Ινδία.
Η προβλεπόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης παραμένει αβέβαιη.
Εξακολουθεί να βασίζεται στην ανάκαμψη των υποανάπτυκτων και αναδυόμενων οικονομιών, καθώς η ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες σταθεροποιείται κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.
Image
Το ΔΝΤ μείωσε και την πρόβλεψη για την ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2020 σε 2,0% από 2,1% τον Οκτώβριο, καθώς το ερέθισμα από τη μείωση των φόρων και οι χαλαρότερες οικονομικές συνθήκες εξασθενίζουν.
Μειωμένη είναι και η εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, στο 1,3% το 2020, από 1,4% προηγουμένως.
Το ΔΝΤ μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης της Ινδίας το 2020 σε 5,8% από 7,0% τον Οκτώβριο, καθώς θα υπάρξει αισθητή επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης.
Από την άλλη, το ΔΝΤ αύξησε τις προβλέψεις ανάπτυξης της Κίνας για το 2020 σε 6,0% από 5,8% τον Οκτώβριο, λόγω της ακύρωσης πρόσθετων δασμών των ΗΠΑ στις εμπορικές συναλλαγές.
Παράλληλα, η πρόβλεψη ανάπτυξης του ΔΝΤ για το Ηνωμένο Βασιλείο ήταν αμετάβλητη, καθώς εκτιμά ότι θα σταθεροποιηθεί στο 1,4% το 2020 και 1,5% το 2021, υποθέτοντας ότι το Brexit θα γίνει με κάποια συμφωνία.

Οι κίνδυνοι υποχωρούν αλλά εξακολουθούν να είναι εμφανείς

Συνολικά, οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία παραμένουν αρνητικοί, παρά τις θετικές ειδήσεις σχετικά με το εμπόριο και τις μειωμένες ανησυχίες για το Brexit.
Μπορούν να προκύψουν νέες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσαν να επιστρέψουν.
Τέτοια γεγονότα, παράλληλα με τους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την εντεινόμενη κοινωνική αναταραχή, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τους εύκολους όρους χρηματοδότησης, να εκθέσουν χρηματοοικονομικές αδυναμίες και να διαταράξουν σοβαρά την ανάπτυξη.
Είναι σημαντικό, ακόμη και αν οι κίνδυνοι καθοδικού ρυθμού φαίνεται να είναι κάπως λιγότερο σημαντικοί από ό, τι το 2019, ο πολιτικός χώρος για την ανταπόκρισή τους είναι επίσης πιο περιορισμένος.
Είναι επομένως απαραίτητο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μειώνουν περαιτέρω την αβεβαιότητα πολιτικής, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σφαίρα.
Αυτό θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των επενδύσεων, οι οποίες παραμένουν αδύναμες.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ υπάρχουν τρεις κύριες πηγές ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία:
1) Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
2) Οι κοινωνικές εντάσεις
3) Οι εμπορικές εντάσεις
Η επικεφαλής του ΔΝΤ, K. Georgieva δεν παρέλειψε να δώσει το δικό της μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής: πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη και να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και την ενίσχυση του δυναμικού.
Η διεθνής συνεργασία παραμένει καθοριστική για την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων, ανέφερε.
Image

Η προβλεπόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης παραμένει αβέβαιη

Ο τομέας των υπηρεσιών παραμένει σε τροχιά επέκτασης, με τις καταναλωτικές δαπάνες να είναι ανθεκτικές, υποστηριζόμενες από τη σταθερή αύξηση των μισθών.
Η σχεδόν συγχρονισμένη νομισματική χαλάρωση σε όλες τις μεγάλες οικονομίες υποστήριξε τη ζήτηση και συνέβαλε κατά 0,5% στην παγκόσμια ανάπτυξη τόσο το 2019 όσο και το 2020.
Στις αναπτυγμένες οικονομίες, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί ελαφρά από 1,7% το 2019 σε 1,6% το 2020 και το 2021.
Οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές όπως η Γερμανία θα πρέπει να επωφεληθούν από τη βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης, ενώ η ανάπτυξη των ΗΠΑ προβλέπεται να επιβραδυνθεί καθώς οι δημοσιονομικές κινήσεις θα εξασθενίσουν.
Για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του ρυθμού αύξησης από 3,7% το 2019 σε 4,4% το 2020 και 4,6% το 2021, μια αναθεώρηση προς τα κάτω κατά 0,2% για όλα τα έτη.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης για το 2020 παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, καθώς βασίζεται σε βελτιωμένα αποτελέσματα ανάπτυξης για οικονομίες όπως η Αργεντινή, το Ιράν και η Τουρκία και η χαμηλή απόδοση των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως η Βραζιλία, η Ινδία και το Μεξικό.

Πολιτικές προτεραιότητες

Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει ευνοϊκή όσο ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι χαμηλός.
Δεδομένου ότι τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν χαμηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μακροπροληπτικά εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προορατικά για την πρόληψη της δημιουργίας χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Δεδομένων των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, παράλληλα με την αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητας, οι χώρες με δημοσιονομικό χώρο πρέπει να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο και φιλικές προς το κλίμα υποδομές για την αύξηση του δυνητικού προϊόντος.
Οι οικονομίες με μη βιώσιμα επίπεδα χρέους θα πρέπει να κινητοποιηθούν, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής κινητοποίησης των εσόδων.
Οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν σε πολλαπλά μέτωπα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διάδοση της ευημερίας.
Συμπερασματικά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης, η παγκόσμια προοπτική παραμένει υποτονική και δεν υπάρχουν σαφή σημάδια καμπής.
Απλώς δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού και ο κόσμος χρειάζεται ισχυρότερη πολυμερή συνεργασία και πολιτικές σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης που ωφελεί όλους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS