Το δημόσιο πριμοδοτεί την Εθνική εφάπαξ με 500-520 εκατ μέσω 3ης συναλλαγής swaps με το Titlos 3,3 δισ – Δεν αφορά τις άλλες τράπεζες

Το δημόσιο πριμοδοτεί την Εθνική εφάπαξ με 500-520 εκατ μέσω 3ης συναλλαγής swaps με το Titlos 3,3 δισ – Δεν αφορά τις άλλες τράπεζες
Η Εθνική τράπεζα ενισχύει τα κεφάλαια της με έκτακτα κέρδη 500-520 εκατ για να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό της
(upd) Το ελληνικό δημόσιο πριμοδοτεί την Εθνική τράπεζα με 500-520  εκατ ευρώ μέσω τρίτης κατ΄ ουσία συναλλαγής swaps.
Η πρώτη συναλλαγή swaps αφορούσε το TITLOS ύψους 5,3 δισεκ. ευρώ μεταξύ δημοσίου και Εθνικής.
Ήταν η εποχή που η Ελλάδα προσπαθούσε να ωραιοποιήσει τα οικονομικά της στοιχεία.
Η δεύτερη συναλλαγή αφορούσε ανταλλαγή του TITLOS με 3 νέα κρατικά ομόλογα 3,3 δισεκ. ευρώ από την οποία η Εθνική κέρδισε 113 εκατ ετησίως σε τόκους βελτιώνοντας έτσι τα έντοκα έσοδα της.
Η δεύτερη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2019 και βοήθησε την Εθνική τράπεζα στην βελτίωση των εσόδων της.
Η τρίτη συναλλαγή που πραγματοποιείται την τρέχουσα περίοδο δίνει την δυνατότητα στην Εθνική τράπεζα να ανταλλάξει τα 3 ομόλογα που κατέχει με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.
Μπορεί τα έσοδα από τόκους να μειώνονται από 113 σε 85 εκατ αλλά πρακτικά κερδίζει εφάπαξ ποσό 500-520 εκατ ευρώ από την ανταλλαγή.
Τα 500-520 εκατ προκύπτουν γιατί η Εθνική αυτά τα 3,3 δισεκ. κρατικά ομόλογα τα είχε αποτιμημένα στον ισολογισμό της στην ονομαστική αξία, ήταν ειδικού τύπου ομόλογα, δεν είχε εγγράψει οποιαδήποτε υπεραξία, πέραν των τόκων.
Ως εκ τούτου το swaps αφορούσε αποκλειστικά τα ειδικά ομόλογα της Εθνικής, που εκδόθηκαν από το κράτος για την Εθνική.
Δεν είναι σαν τα κλασσικά κρατικά ομόλογα που διαπραγματεύονται και τα οποία οι τράπεζες τα αποτιμούν σε αγοραίες τιμές, οπότε γράφουν υπεραξίες π.χ. λόγω της ανόδου των τιμών.
Οι άλλες τράπεζες, όπως και η Εθνική έχουν εγγράψει υπεραξίες από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα πλην αυτών των 3,3 δισεκ. που προήλθαν από το swaps το παλαιό TITLOS.
Ως εκ τούτου οι διαρροές που υπήρξαν ότι το μοντέλο swaps με ανταλλαγή ομολόγων θα εφαρμοστεί σε όλες τις τράπεζες δεν ισχύει, δεν αφορά τις άλλες τράπεζες.
Η Εθνική διαθέτει 5,88 δισεκ. tangible book κεφάλαια και τα 500 εκατ έκτακτα κέρδη στο α΄ τρίμηνο του 2020 αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη για την τράπεζα… και η εξέλιξη αυτή θα καταγραφεί στην μετοχή που θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 3,30 ευρώ.
Η πραγματικότητα πάντως είναι ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρή βοήθεια στα σχέδια της διοίκησης Μυλωνά να επιταχύνει το σχέδιο εξυγίανσης της Εθνικής τράπεζας.
Το θέμα είναι πως θα τα αξιοποιήσει.
Τα 500-520 εκατ μπορούν να εφαρμοστούν

1)Στο βασικό σενάριο τα 500 εκατ θα στραφούν στην εξυγίανση των προβληματικών ανοιγμάτων.
Η Εθνική διαθέτει 11,1 δισεκ. NPEs και σχεδιάζει τους επόμενους 2-3 μήνες να προχωρήσει σε τιτλοποίηση 8 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων.
Δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο Alpha ή Eurobank αλλά για την τιτλοποίηση θα χρειαστεί να πάρει πρόσθετες προβλέψεις.
Για τα 8 δισεκ. θα απαιτηθούν περί τα 1,2 με 1,3 δισεκ. ουσιαστικά θα δαπανήσει τα 500 εκατ μαζί με το κεφαλαιακό μαξιλάρι που διαθέτει για να ολοκληρώσει την εξυγίανση.
Η Εθνική θα διαθέτει μόνο 3 δισεκ. προβληματικά δάνεια μετά την τιτλοποίηση.

2)Η δεύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός απόσβεσης της ζημίας μεταξύ του τιμήματος που θα πάρει για την Εθνική Ασφαλιστική π.χ. 580 εκατ και της πραγματικής αποτίμησης, για το 80% περίπου 800 εκατ ευρώ ή 1 δισεκ. για το 100% των μετοχών… αν αποφασίσει να πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική και δεν προχωρήσει σε IPO.  
Να σημειωθεί ότι η αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει αυξηθεί λόγω κυρίως των υπεραξιών από κρατικά ομόλογα που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της.
Όμως η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν τα έκτακτα 500 εκατ για να καλύψουν την ζημία από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι πολύ μικρή, η Εθνική τράπεζα θα ήταν σαν να πριμοδοτεί τον αγοραστή της Εθνικής Ασφαλιστικής και μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε σοβαρές αντιδράσεις.

Τι ανέφερε το bankingnews

Με στόχο να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα τα κεφάλαια κατά 500 εκατ ώστε να μπορέσει να καλύψει ζημία από τιτλοποίηση 8 δισεκ. NPEs… ή να πουλήσει με υποαξία την Εθνική Ασφαλιστική σενάριο όχι και τόσο πιθανό... η Εθνική τράπεζα προχώρησε σε δεύτερη ανταλλαγή ομολόγων swaps του Titlos από μεσοβραχυχρόνια ομόλογα σε μακροπρόθεσμα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.
H εξέλιξη αυτή βραχυπρόθεσμα θα δώσει ώθηση στην μετοχή της Εθνικής τράπεζας με στόχο τα 3,30 ευρώ.
H Εθνική τράπεζα κατείχε το swaps Titlos το οποίο και αντικατέστησε με 3 κρατικά ομόλογα 3,3 δισεκ. ευρώ.
Από την ανταλλαγή αυτή η Εθνική θα κέρδισε ετησίως από τόκους 113 εκατ ευρώ.
Η αντικατάσταση του Titlos με 3 νέα κρατικά ομόλογα ήταν το δεύτερο swaps.
Στο τρίτο swaps αντικατέστησε τα 3 κρατικά ομόλογα με νέο 30ετούς διάρκειας.
Πρόκειται για 3 swaps... που έχουν πραγματοποιηθεί ή κατά το απλούστερο το ελληνικό δημόσιο πριμοδοτεί με 500 εκατ την Εθνική τράπεζα με την τελευταία συναλλαγή.
Με την νέα ανταλλαγή ομολόγων από χρεόγραφα λήξης 2023, 2025 και 2026 σε χρεόγραφα λήξης 2050 το ελληνικό δημόσιο έδωσε την ευκαιρία στην Εθνική τράπεζα να καταγράψει κέρδος περίπου 500 εκατ ευρώ.
Ωστόσο με τους νέους τίτλους εύλογα μειώνονται τα έσοδα από τόκους από 113 εκατ σε 85 εκατ ευρώ.
Πως θα αξιοποιήσει η Εθνική τράπεζα τα 500 εκατ κεφαλαιακό κέρδος που θα εγγράψει στο α΄ τρίμηνο του 2020;
1)Θα το χρησιμοποιήσει για να καλύψει την ζημία της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής σενάριο όχι πιθανό καθώς θα αποτελεί πριμοδότηση του αγοραστή.
Η Εθνική Ασφαλιστική λόγω ομολόγων εμφανίζει αποτίμηση 1 δισεκ. ευρώ περίπου ενώ οι προσφορές των ενδιαφερομένων όπως π.χ. το CVC φθάνουν τα 550 με 580 εκατ ευρώ.
Το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτιμάται 800 εκατ ευρώ.
Ωστόσο ενώ η Εθνική υποχρεούται να πωλήσει την Εθνική Ασφαλιστική λόγω DGComp Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην πράξη θα είναι σαν να πριμοδοτεί τον δυνητικό αγοραστή με 250 με 300 εκατ.
2)Η δεύτερη εναλλακτική λύση - και η πιθανότερη - θα ήταν η Εθνική τράπεζα να αξιοποιήσει τα 500 εκατ κεφαλαιακά κέρδη για να προχωρήσει σε τιτλοποίηση 8 δισεκ. NPEs.
Εκτιμάται ότι τα 8 δισεκ. NPEs απαιτούν περίπου 1,2 με 1,3 δισεκ. κεφάλαια.
Χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι και τα 500 εκατ από το κεφαλαιακό κέρδος των ομολόγων η Εθνική εξυγιαίνει τον ισολογισμό της μειώνοντας τα NPEs στα 6 δισεκ. ευρώ περίπου.

Πως προέκυψε το ζήτημα με την Εθνική τράπεζα

Mε νέα ομόλογα 30 ετών, αντάλλαξε η Ελλάδα τα 3,3 δισ ευρώ σε κρατικά ομόλογα που είχε στην κατοχή της Εθνική τράπεζα και τα οποία ωρίμαζαν μεταξύ 2025 και 2026, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος.
Το κουπόνι στα νέα ομόλογα είναι περίπου 3,25% και η απόδοση κοντά στο 2,5% αναφέρει πηγή στο πρακτορείο.
Σημειώνεται ότι τα ομόλογα που αντικαταστάθηκαν είχαν εκδοθεί προκειμένου να στηρίζουν το swap Titlos.
To Bloomberg αναφέρει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει και σε νέες εκδόσεις ομολόγων τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Eν τω μεταξύ εκτιμάται πως η Εθνική τράπεζα από αυτήν την συναλλαγή αποκόμισε κέρδη της τάξης των 500 εκατ. ευρώ καθώς η συμφωνία προβλέπει η ανταλλαγή να γίνει στη δίκαιη αξία των κρατικών ομολόγων τριετούς, πενταετούς και εξαετούς διάρκειας, με ομόλογα 30ετίας.
Ένα χρόνο νωρίτερα η τράπεζα έλαβε από την Ελληνική Δημοκρατία κρατικά ομόλογα, αθροιστικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 3,28 δισ. ευρώ ως αντάλλαγμα για την ακύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων.
Συγκεκριμένα ομόλογο λήξης 20/3/2023, ονομαστικής αξίας 250,25 εκατ. ευρώ,  έχει επιτόκιο 2,90%, το 7ετές  που λήγει στις 20/3/2025, ονομαστικής αξίας 964 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 3,25% και το 8ετές  με λήξη 20/03/2026, ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ, έχει επιτόκιο 3,55%.
Όλα αυτά τα ομόλογα θα ανταλλαχθούν, εκ νέου, με ομόλογα 30ετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ.  
Το λογιστικό κέρδος της τράπεζας θα καλύψει τυχόν απώλειές της από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ή απο τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων NPEs ύψους 8 δισεκ. ευρώ...

Επιβεβαιώνει ο Σταϊκούρας την επαναγορά 3 ελληνικών ομολόγων ύψους 3,3 δισ. από την Εθνική

«Το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) προέβη σε επαναγορά από την Εθνική Τράπεζα τριών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 3,3 δισ. ευρώ και αξίας αγοράς περίπου 3,8 δισ. ευρώ, με μέσο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,5% και μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 5,4 έτη, που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Όπως διευκρινίζει, η εν λόγω επαναγορά έγινε με έκδοση ενός νέου ΟΕΔ διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας και αξίας αγοράς και ονομαστικό επιτόκιο 3,25%.  
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη συναλλαγή προέκυψαν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:
- Είναι δημοσιονομικά και ταμειακά ουδέτερη για το ΕΔ.
- Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης του ΕΔ, αφού λήξεις ομολόγων με μέση διάρκεια 5,5 ετών, αντικαθίστανται με ομόλογα λήξης 2050.
- Είναι μία εμβληματική έκδοση που βοηθά στην ανατιμολόγηση, επί τα βελτίω, του συνόλου της Ελληνικής καμπύλης για όλες τις μικρότερες διάρκειες των 30 ετών.
- Είναι επιβοηθητική ως προς την μελλοντική εκδοτική δραστηριότητα του ΕΔ.
- Για τη νέα έκδοση δεν καταβλήθηκε κάποιου είδους προμήθεια.
- Προέκυψε σημαντικό όφελος αναφορικά με το κόστος νέου δανεισμού του ΕΔ για διάρκεια 30 ετών.
- Το ΕΔ επέλεξε να επεκτείνει τη ληκτότητα μέρους του χρέους του σε 30 έτη, με σταθερό επιτόκιο, σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθμισε επιτοκιακό κίνδυνο.
- Η συναλλαγή επιφέρει περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και με το λόγο των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ προς το ΑΕΠ.        
Επιπλέον, η συναλλαγή βελτιώνει σημαντικά την κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας για το τρέχον έτος, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών, γεγονός που αφενός είναι επιβοηθητικό για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Ηρακλής» και αφετέρου αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας, σημαντικότερος των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αφού κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλέον του 40% του συνόλου των μετοχών της.
Τέλος, για την εν λόγω συναλλαγή είχαν ενημερωθεί αναλυτικά και είχε ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, πριν από τη σύναψή της.
Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με σταθερότητα και σύνεση, τη σταδιακή εφαρμογή του εγκεκριμένου δανειακού και διαχειριστικού προγράμματος για το έτος 2020, επιτυγχάνοντας τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα», καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS