Νηρεύς: Απόκτηση 116.507 μετοχών από Andromeda Seafood

Νηρεύς: Απόκτηση 116.507 μετοχών από Andromeda Seafood
Στην αγορά 116.507 μετοχών της Νηρεύς προχώρησε η Andromeda Seafood
Στην αγορά 116.507 μετοχών της Νηρεύς προχώρησε η Andromeda Seafood.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" δηλώνει ότι, στις 21.01.2020, απέκτησε συνολικά 116.507 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS