Απειλή κεφαλαιακής ζημίας 300 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες λόγω … τόκων ομολόγων

Απειλή κεφαλαιακής ζημίας 300 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες λόγω … τόκων ομολόγων
Προβληματισμός για τη μη επιστροφή φόρων από τους τόκους ομολόγων
Για  ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα κεφάλαια των τραπεζών με το επιβαρυντικό ποσό των 300 εκατ ευρώ προειδοποίησαν οι τράπεζες το Υπουργείο Οικονομικών αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιστρέψει στα πιστωτικά ιδρύματα τους φόρους από τους τόκους των ομολόγων που παρακρατήθηκαν στην πηγή καθώς οι ίδιοι αυτοί τόκοι ήδη αντιμετωπίστηκαν ως έσοδα στους ισολογισμούς τους.
Το θέμα αυτό συζήτησαν οι τράπεζες και με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών.
Κοντά στα 300 εκατ. ευρώ (ίσως κάτι λιγότερο αλλά πάντως περίπου σε αυτό το επίπεδο) αναμένεται να επιβαρυνθούν τα κεφάλαια των τραπεζών αν δεν επιστραφούν στα πιστωτικά ιδρύματα οι παρακρατηθέντες φόροι από τους τόκους των ομολόγων.
Πρόκειται για τα πιστωτικά υπόλοιπα των τραπεζών όπως αυτά ορίζονταν από το Ν. 4046/2012. Παρά το γεγονός πως το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε και  έτσι οι τράπεζες φορολογούνται όπως οι λοιπές επιχειρήσεις, η ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές υπομνήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν προχώρησε στην επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων που αφορούν το έτος 2013 και οι οποίοι κινδυνεύουν με παραγραφή.
Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνουν πάντως πως οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για μια ρύθμιση όμως υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες προερχόμενες και από την πλευρά των τραπεζών.

Η εξέλιξη

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν οι τράπεζες προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου και συγκεκριμένα οι CFOs των τραπεζών αλλά και σύμφωνα με τα όσα συζήτησαν  οι τράπεζες με  τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών:

-Ο φορολογικός χειρισμός των πιστωτικών υπολοίπων φόρου εισοδήματος των τραπεζών, κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο παρακρατηθέντα επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ή ομολογιών επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ρυθμίζεται από το άρθρο 3 παρ. 6 Ν. 4046/2012.
-Με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2019, οι τράπεζες ζήτησαν την επιστροφή του οικείου πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε στην χρήση 2013 λόγω συμπλήρωσης της πενταετίας,  καθώς από το έτος 2013 καταργήθηκε ο ειδικός προσδιορισμός και, έκτοτε, οι τράπεζες φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του φόρου εισοδήματος, όπως όλες οι επιχειρήσεις. Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 1272/1.7.2019 επιστολή της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών  προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.
-Η ΑΑΔΕ σύμφωνα πάντα με τις τράπεζες δεν απάντησε στην εν λόγω επιστολή και αρνήθηκε την επιστροφή των εν λόγω πιστωτικών υπολοίπων έτους 2013, ενημερώνοντας προφορικά ότι για την επιστροφή τους απαιτείται νομοθετική τροποποίηση του Ν. 4046/2012. Ήδη, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ασκήσει ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες σήμερα εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.

Το αίτημα

Οι τράπεζες λοιπόν έθεσαν υπόψιν των θεσμών ενώ ζήτησαν και από το Υπουργείο να υπάρξει σχετική ερμηνευτική νομοθετική διάταξη μέσω της οποίας θα αποσαφηνιστεί το άρθρο 3 παρ. 6 Ν. 4046/2012 σε τρόπο ώστε να προκύπτει το αυτονόητο όπως ισχυρίζονται, ότι δηλαδή τα ως άνω πιστωτικά υπόλοιπα του έτους 2013 και των επομένων ετών είναι επιστρεπτέα με την συμπλήρωση της πενταετίας.
Συγχρόνως όπως αναφέρουν στη σχετική επιστολή προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου θα μπορούσαν να συζητήσούν και λύση ανάλογη με εκείνη που δόθηκε με το άρθρο 93 Ν. 4605/2018 για τα αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα που είχαν δημιουργηθεί σε χρήσεις προ του 2013.

Οι συνέπειες

Η επιστολή καταλήγει με την αυστηρή προειδοποίηση των τραπεζών πως εάν τα ποσά αυτά δεν επιστραφούν και δεν υπάρξει ρητή νομοθετική αντιμετώπιση τούτο θα μεταβάλλει και επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές μας εκτιμήσεις, σε ό,τι αφορά προβλέψεις και τα  κεφάλαια. Και τούτο σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας εντείνονται με γρήγορους ρυθμούς οι προσπάθειες των τραπεζών για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αναστροφή της απαίτησης  επιστροφής των εν λόγω πιστωτικών υπολοίπων θα πρέπει να γίνει, για το σύνολο του ποσού, στις οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Οπως γίνεται φανερό εάν δεν υπάρξει η συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση τότε υπάρχει πιθανότητα επίδρασης ακόμη και στα stress tests των τραπεζών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS