Σαρωτικές ασφαλιστικές αλλαγές και αναδρομικά σε 4 δόσεις μέχρι το 2024 φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Σαρωτικές ασφαλιστικές αλλαγές και αναδρομικά σε 4 δόσεις μέχρι το 2024 φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Το νέο σύστημα που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Ιούνιο στοχεύει στην ηλεκτρονική έκδοση κύριων, επικουρικών και εφάπαξ συντάξεων σε μία μέρα από την υποβολή της αίτησης
Σαρωτικές αλλαγές επί τω βέλτιστων σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο Κατρούγκαλου,- με εξαίρεση την αύξηση των εισφορών για ελεύθερους Επαγγελματίες - εισάγει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με την ενοποίηση ΕΦΚΑ και Επικουρικού και τη δημιουργία του e-EFKA.
Προβλέπει αναδρομικά από 84 έως 1764 ευρώ από την 1/10/2019 στις συντάξεις με περισσότερα από 31 χρόνια ασφάλισης, τα οποία θα δοθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις μέχρι το 2024, αλλά και αύξηση ως 99 ευρώ στις επικουρικές συντάξεις που έχουν περικοπεί ως επιπλέον άθροισμα των 1.300 ευρώ.
Το νέο σύστημα που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Ιούνιο στοχεύει στην ηλεκτρονική έκδοση κύριων, επικουρικών και εφάπαξ συντάξεων σε μία μέρα από την υποβολή της αίτησης.
Έτσι η ψηφιακή πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει και την ψηφιακή σύνταξη μέσω της εισαγωγής του αριθμού ΑΜΚΑ στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με αυτόν τον τρόπο οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, θα μπορούν να λαμβάνουν την πληροφορία και να ψηφιοποιούν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να γίνεται πλέον αυτοματοποιημένα και σε ελάχιστο χρόνο η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης.
Στο νομοσχέδιο, που αναμένεται να δοθεί σήμερα σε διαβούλευση, προβλέπεται η αναβάθμιση και ενίσχυση των ψηφιακών παροχών και η δημιουργία:
1. Πληροφοριακού Συστήματος Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
2. Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
3. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Δικαστικών Υποθέσεων.
4. Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων:
5. Ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο και δυνατότητα απομακρυσμένης εγγραφής και μεταβολής στοιχείων άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο μητρώο μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αυτόματης διασύνδεσης με ληξιαρχικά γεγονότα.
6. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και απονομή σύνταξης.
7. Ηλεκτρονική πύλη χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
8. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και χορήγηση παροχών σε χρήμα
9. Καθολική ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
10. Υπηρεσία υποβολής και έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
11. Μηνιαία απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας και αντικατάσταση της ετήσιας ροής απόδοσης με μηνιαία.
12. Μηχανισμός αυτοματοποιημένης ενημέρωσης μέσω SMS και email για τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των αιτημάτων
ασφαλισμένων.
13. Διασύνδεση με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου.

Αναδρομικά στις συντάξεις

Τα αναδρομικά προκύπτουν από την αλλαγή των συντελεστών υπολογισμού της σύνταξης μετά τα 30 χρόνια και δίνουν αυξήσεις στις συντάξεις που έχουν εκδοθεί από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά και στους παλιούς ασφαλισμένους από 2%-15%.
Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019 το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς.
Τυχόν διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό όπως επαναϋπολογίζεται εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των
συντάξεων.
Εάν η επανυπολογισθείσα προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη του ποσού που προέκυπτε κατά το προϊσχύον καθεστώς καταβάλλεται η προσωπική διαφορά κατά το προϊσχύον καθεστώς.
Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, τότε το ποσόν των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και ισόποσα κατ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Η μερίδα του λέοντος λαμβάνει μέσες αυξήσεις της τάξης του 5% με 8%, καθώς το 65% των συνταξιούχων έχει συνταξιοδοτηθεί με μέση σύνταξη τα 1.500-1.800 ευρώ.
Τυχεροί του νέου συστήματος είναι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 31 και πάνω χρόνια για τους οποίους προκύπτουν οι παρακάτω αυξήσεις σύμφωνα με τους πίνακες που έκαναν για το ΒΝ, ειδικοί στο ασφαλιστικό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το νέο σύστημα θα πριμοδοτεί την παραμονή στην εργασία πέραν των 40 ετών ασφάλισης με επιπλέον υπολογισμό στην σύνταξη κατά 0,5% το έτος, που σημαίνει ότι αν κάποιος που έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης στα 62 και συνταξιοδοτείται στο 67 ο έτος θα λάβει 2,5% επιπλέον στον υπολογισμό της σύνταξης, πέραν της τεσσαρακονταετίας.

Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις και προαιρετική επικούρηση και εφάπαξ σε μπλοκάκια και Αγρότες

Οι επικουρικές συντάξεις  που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31-12-2014.
Από 1.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά:
Oι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν
υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται
της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Εισφορές αυτοαπασχολουμένων
 

Εισάγονται 6 ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Οι εισφορές υγείας ανέρχονται στα 55 ευρώ για την 1η κατηγορία και στα 66 ευρώ για τη 2η έως 6η κατηγορία.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες.
Η κατάταξη σε μία από τις 6 αυτές κατηγορίες είναι υποχρεωτική.
Σε πρώτη φάση οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, της οποίας το ποσόν της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί σε 93 ευρώ. Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος
κατόπιν αιτήσεώς τους.  
Οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες νέες
ασφαλιστικές εισφορές.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση, οι εισφορές που προβλέπονται κατά περίπτωση και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.
Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη.
Η εν λόγω εισφορά δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας.
Eάν υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Ειδικά για τους νέους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες η ανωτέρω εισφορά δεν δύναται να υπολείπεται της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της για την ασφάλιση ασθενείας, για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως.
Για όσους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες ή απασχολούμενους σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ επιλέγουν προαιρετικά την καταβολή υψηλότερης εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή απασχολούμενου σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, ή της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους επαγγελματίες, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες  εισφορές
συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας.
Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα  εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς.
Στους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις που αφορούν τους μισθωτούς.

Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου

Από 1ης Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 μονάδες.
Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας.
Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου.
Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και κατανέμεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και 1,56  μονάδες στον εργαζόμενο. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) .

Image
Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS