ΕΛΠΕ: Τι προβλέπει το μνημόνιο με ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας

ΕΛΠΕ: Τι προβλέπει το μνημόνιο με ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Το Μνημόνιο προβλέπει ότι η ΕΛΠΕ θα συμμετάσχει στον ανωτέρω διαγωνισμό ως υποψήφιος επενδυτής για το 65% που δεν κατέχει σήμερα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού
Μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψαν τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. («ΕΛΠΕ») ανακοινώνει ότι χθες, 23 Ιανουαρίου 2020 συνήψε Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας (το «Μνημόνιο») με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») αναφορικά με τη συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ, για την πώληση των μετοχών του (65%) στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε, η οποία θα προκύψει μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019.
Το Μνημόνιο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΠΕ.
Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ, με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα.
Μετά τον ανωτέρω μετασχηματισμό και τη μετονομασία της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το 35% του κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Το Μνημόνιο προβλέπει ότι η ΕΛΠΕ θα συμμετάσχει στον ανωτέρω διαγωνισμό ως υποψήφιος επενδυτής για το 65% που δεν κατέχει σήμερα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η ΕΛΠΕ δεν καταστεί Προτιμητέος Επενδυτής, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. από τον Προτιμητέο Επενδυτή και η έξοδος της ΕΛΠΕ από τη σημερινή συμμετοχή καταστατικής μειοψηφίας στην εν λόγω εταιρεία διασφαλίζονται μέσω δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς (Call Option) και πωλήσεως (Put Option) που παρέχονται στον Προτιμητέο Επενδυτή και στην ΕΛΠΕ αντίστοιχα επί των μετοχών της στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Η τιμή που θα λάβει η ΕΛΠΕ για την πώληση του ποσοστού συμμετοχήςτης κατ’ ενάσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως θα είναι 10% χαμηλότερη από το τίμημα που θα προσφέρει ο Προτιμητέος Επενδυτής για τις πωλούμενες μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ.
Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται στο μέρος του τιμήματος που αφορά στην καθαρή ταμειακή θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Λόγω της συμμετοχής της ΕΛΠΕ στον ανωτέρω διαγωνισμό και προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων σε αυτήν, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής στη διακυβέρνηση και λήψης πληροφόρησης της ΕΛΠΕ ως μετόχου της ΔΕΠΑ Α.Ε..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS