Fitch: Αναβαθμίζει την Ελλάδα σε ΒΒ από ΒΒ- ή κατά μια κλίμακα και το outlook σε θετικό από σταθερό - Στο 2,5% το ΑΕΠ το 2020, θετικός ο Ηρακλής

Fitch: Αναβαθμίζει την Ελλάδα σε ΒΒ από ΒΒ- ή κατά μια κλίμακα και το outlook σε θετικό από σταθερό - Στο 2,5% το ΑΕΠ το 2020, θετικός ο Ηρακλής
Η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα καθώς υποστηρίζει ότι σταθερά θα μειώνεται το χρέος και οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι ικανοποιητικοί
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ από ΒΒ- (αναβάθμιση κατά μια κλίμακα) με θετικές προοπτικές από σταθερές, προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, ο οποίος εξέπληξε θετικά με την κίνησή του.
Η Ελλάδα με την βαθμολογία ΒΒ απέχει δύο κλίμακες από την επενδυτική βαθμίδα ή invesment grade.

Όπως αναφέρει η Fitch βασικές αιτίες για την αναβάθμιση είναι τόσο το γεγονός ότι συνεχίζεται να βελτιώνεται η εικόνα βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός και η Ελλάδα επιτυγχάνει με σταθερό ρυθμό τους δημοσιονομικούς της στόχους.
Προσθέτει ότι η αναβάθμιση του outlook σε θετικό αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες προοπτικές για πολιτική σταθερότητα αλλά και εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών μετά τις εκλογές τον Ιούλιο 2019 και την ύπαρξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης ότι το χρέος θα συνεχίσει να υποχωρεί με σταθερό ρυθμό.
Στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης αναφέρεται ότι «η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε μία σημαντική πρόοδο προχωρώντας σε μείωση των φορολογικών συντελεστών και ξεκίνησε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών.
Επίσης προσπαθεί να αναγεννήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Κατά την άποψή μας αυτές οι εξελίξεις στηρίζουν τις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι οι σχέσεις της με τους πιστωτές θα παραμείνουν εποικοδομητικές.
Πάντως η εκτίμησή μας για την ανάπτυξη παραμένει αμετάβλητη στο 1,2%, αλλά καλύτερη πρόοδος στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.
Έχουμε, πλέον, περισσότερη πίστη ότι η χώρα θα διατηρηθεί σε ορθή δημοσιονομική πορεία.
Θεωρούμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να φθάσει στο 4% του ΑΕΠ για το 2019, δηλαδή υψηλότερα από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ.
Θα είναι η τέταρτη διαδοχική χρονιά που η Ελλάδα ξεπερνά τον στόχο που της έχει τεθεί από τους Ευρωπαίους πιστωτές της.
Αναμένουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα υποχωρήσει στο 3,5% και 2,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα.
Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να επαναδιαπραγματευτεί τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα από το 2021 και μετά.
Μία μείωση αυτού του στόχου κατά 1% του ΑΕΠ θα ήταν σημαντικός παράγοντας στήριξης της οικονομίας.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί σταθερά από το ιστορικό υψηλό του 181,2% του ΑΕΠ το 2018 στο 161% μέχρι το 2021.
Αν και το απόθεμα του δημόσιου χρέους θα παραμείνει υψηλό για μια παρατεταμένη περίοδο, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που στηρίζουν ότι αυτό θα διατηρηθεί σε βιώσιμη πορεία.
Ο ευνοϊκός χαρακτήρας του δημόσιου χρέους της Ελλάδας σημαίνει ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι χαμηλό.
Το 94% του χρέους της γενικής κυβέρνησης έχει σταθερά επιτόκια, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων, ενώ η μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους (21 έτη) είναι από τις μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών που εξετάζει ο οίκος Fitch.
Οι πληρωμές τόκων στα έσοδα κατά 6,2% είναι αρκετά χαμηλότερες από τους κανόνες που ισχύουν για τις χώρες που λαμβάνουν αξιολόγηση «ΒΒ» και «ΒΒΒ» (7,8 και 7,1% αντίστοιχα).
Το ονομαστικό πραγματικό επιτόκιο του χρέους της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των περισσότερων ομολόγων της ευρωζώνης.
Επιπλέον, η Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές το 2019 και αυτό στηρίζει την ευελιξία της δημοσιονομικής χρηματοδότησής της.
Η πορεία της οικονομίας και των τραπεζών
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και το 2019, με τη ενίσχυση του ΑΕΠ να φθάνει στο 2,2% από 1,9% που ήταν το 2018 και μάλιστα εν τω μέσω ενός δύσκολου εξωτερικού περιβάλλοντος.
Ο τομέας των εξαγωγών αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός.
Οι δείκτες εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων έχουν ενισχυθεί σε ιστορικά υψηλά, ενώ υπήρξε πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων τον Σεπτέμβριο 2019.
Θεωρούμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 2,5% τόσο το 2020 όσο και το 2021.
Η ανεκμετάλλευτη επενδυτική ζήτηση, η μείωση του ποσοστού ανεργίας, η σταδιακή μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω και την εγχώρια ζήτηση.
Οι προοπτικές για μεσοπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ εξαρτώνται από την ανάκαμψη των ακαθάριστων επενδύσεων σταθερού κφαλαίου, η οποία παραμένει κατά 62% χαμηλότερη από το επίπεδο του 2008 και είναι η χαμηλότερη μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ (σε σχέση με το ΑΕΠ).
Η τρέχουσα επενδυτική τάση παραμένει ασθενής.
Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2009.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη θα κυμανθεί μεταξύ 0,6% και 2%, ενώ η εκτίμηση του ΔΝΤ είναι 0,9%.
Στο μεσοπρόθεσμο υπολογισμό της δυναμικής του χρέους χρησιμοποιούμε την υπόθεση ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σταδιακά θα επιβραδυνθεί στα 1,2% μέχρι το 2027.
Η ποιότητα του ενεργητικού στον τραπεζικό τομέα συνεχίζει να βελτιώνεται.

Η πορεία των τραπεζών

Οι ελληνικές τράπεζες μειώνουν το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μέσω κυρίως πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων αν και σε συνολική βάση τα NPLs συνεχίζουν να βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς άγγιξαν το 42,1% του συνολικού δανεισμού στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.
Ο οίκος αναμένει ότι θα υπάρξει επιτάχυνση της μείωσης των NPLs των ελληνικών τραπεζών εντός του 2020 καθώς θα χρησιμοποιήσουν το σχέδιο  «Ηρακλής», μέσω του οποίου υπάρχουν και κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ για τις τιτλοποιήσεις υψηλής εξασφάλισης.
Όμως το πρόγραμμα εκκαθάρισης, μέσω του οποίου στόχος είναι να μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό σε διάστημα δύο έως τεσσάρων ετών παραμένουν «ευαίσθητο» στο λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας.
Τα ταμειακά αποθέματα της Ελλάδας ανέρχονται σε 26,8 δισ. ευρώ (14,5% του ΑΕΠ) και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
Το αποθεματικό καλύπτει τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας πέρα από το 2021, παρέχοντας ένα σημαντικό αντιστάθμισμα έναντι του κινδύνου αναχρηματοδότησης.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν σημαντικά: η απόδοση 10 ετών ήταν 1,4% στις αρχές του 2020, από 4,3% το προηγούμενο έτος.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρόωρη αποπληρωμή του πιο ακριβού μέρους (2,7 δισ. ευρώ) του δανείου του ΔΝΤ.
Ο προϋπολογισμός για το 2020 περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων που ευνοούν την ανάπτυξη (0,6% του ΑΕΠ) με στόχο τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την αύξηση των κοινωνικών παροχών για τις οικογένειες.
Η δημοσιονομική προσαρμογή από το 2015 είναι αξιοσημείωτη, αλλά στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα φορολογικά έσοδα και στην υστέρηση εκτέλεσης των δημόσιων δαπανών.
Σύμφωνα με την Fitch, ο προϋπολογισμός για το 2020 αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την επανεξισορρόπηση του συνδυασμού δημοσιονομικών πολιτικών.
Η ευρεία μεταστροφή από τους φόρους επί της εργασίας και των κεφαλαίων προς λιγότερο στρεβλωτικούς φόρους (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας) έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις και την απασχόληση.
Η μείωση στον φόρο εισοδήματος  είναι θετική και θα έχει καλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αύξηση του ΑΕΠ.
Η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης του κράτους και των τραπεζών άνοιξε το δρόμο για την πλήρη άρση των capital controls τον Σεπτέμβριο του 2019.
Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα των τραπεζών συνεχίζουν να βελτιώνονται με εισροές καταθέσεων και καλύτερη πρόσβαση στις αγορές, αλλά και λόγω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Οι βασικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, όμως η κεφαλαιοποίησή τους εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενδεχόμενα σοκ που αφορούν την ποιότητα των τραπεζικών assets.

Αιτίες για πιθανή μελλοντική αναβάθμιση ή υποβάθμιση

Καταλήγοντας ο οίκος αξιολόγησης παραθέτει τις αιτίες που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε αναβάθμιση ή υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Θα μπορούσε να υπάρξει αναβάθμιση εάν:

α. Υπάρξει ταχύτερη μείωση του χρέους και πιο ισχυρή εκτίμηση ότι η ανάκαμψη θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.
β. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για διατήρηση της ορθής και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, καλές σχέσεις με τους επίσημους πιστωτές και σταθερό πολιτικό περιβάλλον.
γ.  Υπάρξουν σαφείς ενδείξεις χαμηλότερου ρίσκου στον τραπεζικό τομέα και τυχόν προβλήματα από την έκθεση σε κρατικό χρέος.

Θα μπορούσε να υπάρξει υποβάθμιση εάν:

α. Υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε αντίστοιχη μείωση της εμπιστοσύνης για τη βιωσιμότητα του χρέους.
β. Υπάρξει αντιστροφή των τάσεων στον τραπεζικό τομέα με αύξηση των κινδύνων, κάτι που θα πλήξει τόσο την πραγματική οικονομία όσο και τα δημοσιονομικά μεγέθη.
γ. Υπάρξει «επανεμφάνιση» των υψηλών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Οίκοι αξιολόγησης και ημερομηνίες για την Ελλάδα το 2020
Οίκοι αξιολόγησης

Ημερομηνίες αξιολόγησης

Moody’s Β18 Μαΐου 2020
6 Νοεμβρίου 2020


Standard and Poor’s ΒΒ-24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020


Fitch ΒΒ 24/1/2020

24 Ιανουαρίου 2020
24 Ιουλίου 2020


DBRS ΒΒ Low24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020


Scope BB6 Μαρτίου 2020
17 Ιουνίου 2020
4 Δεκεμβρίου 2020


Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Τί έγραφε νωρίτερα το bankingnews.gr

Στην αναβάθμιση των προοπτικών – outlook της Ελλάδος από σταθερή σε θετική θα προχωρήσει ο αμερικανικός οίκος Fitch σήμερα το βράδυ 24 Ιανουαρίου 2020.
Θα ακολουθήσει το συνέδριο στις 28 Ιανουαρίου που πραγματοποιεί η Fitch στην Αθήνα.
Εν συνεχεία στις 4 Φεβρουαρίου 2020 το ελληνικό δημόσιο θα εκδώσει 15ετές ομόλογο με στόχο να αντλήσει 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 1,90% με 1,95%.
Αναμένεται οι προσφορές να ξεπεράσουν τις 5 φορές ή 12,5 δισεκ. ευρώ.
Η Ελλάδα θα καταφέρει να δανειστεί με 15ετές ομόλογο λήξης 2035 ξεπερνώντας τα όρια του 2032 όπου τελειώνουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Η Ελλάδα θα στείλει μήνυμα στις αγορές ότι μπορεί να δανείζεται με μακροπρόθεσμους τίτλους επιτυγχάνοντας υψηλή ζήτηση και χαμηλά επιτόκια.
Θα θεωρηθεί ωσάν να είναι βιώσιμο το χρέος της Ελλάδος, παρ΄ ότι στις εκθέσεις βιωσιμότητας χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

Αναλύοντας την πραγματικότητα

Το ελληνικό 10ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση 1,32%, μια απόδοση που προσεγγίζει τα ιστορικά χαμηλά που σημειώθηκαν πρόσφατα στο 1,15%.
Η απόδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την προοπτική της οικονομίας, είναι προϊόν χειραγώγησης της ΕΚΤ με την ποσοτική χαλάρωση που έχει προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στις αποτιμήσεις ομολόγων και μετοχών.
Δεν είναι τυχαίο ότι 13 τρισεκ. assets κυρίως κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Ήδη το Γερμανικό 10ετές ομόλογο έχει επιτόκιο -0,30% με ιστορικό χαμηλό -0,72% ωστόσο οι εκτιμήσεις θέλουν το 10ετές Γερμανικό ομόλογο να επανέρχεται στο 0% έως το τέλος του 2020.
Η Ελλάδα λόγω της πανευρωπαϊκής στρέβλωσης ακολούθησε αυτή την πορεία ενώ υποστηρικτικά λειτούργησε και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, πιο συνεργάσιμη με τους δανειστές και τις αγορές.
Όμως το 1,32% δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των ελληνικού χρέους, το 1,32% δεν είναι το fair value.
Οι αποδόσεις των ομολόγων δεν θα παρασύρουν τους οίκους αξιολόγησης σε αναβαθμίσεις.
Ήταν χαρακτηριστική η έκθεση πριν 4,5 μήνες της Fitch που ανέφερε ότι τα επιτόκια στα ομόλογα στην ευρωζώνη δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικές αξίες, άρα δεν είναι αιτία για αναβάθμιση μιας οικονομίας τα χαμηλά επιτόκια.
Έτσι εξηγείται και γιατί στην Ευρώπη έχουμε τις λιγότερες αναβαθμίσεις παρά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια παντού…
Η Ελλάδα εμφανίζει αποδόσεις που δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.
Η αναβάθμιση για το 2020 το μέγιστο θα είναι στο ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.
Εν τω μεταξύ στην αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ελληνικής οικονομίας σε θετικές... από σταθερές θα προχωρήσει ο αμερικανικός οίκος Fitch στις 24 Ιανουαρίου 2020 χωρίς όμως να αλλάξει την βαθμολογία που θα παραμείνει αμετάβλητη σε ΒΒ-.  
Δεν αναμένεται αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από την Fitch πέραν του outlook των προοπτικών δηλαδή καθώς δεν έχουν αλλάξει οι βασικές οικονομικές παραδοχές.
Το βασικό σενάριο δεν θέλει αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας αλλά εάν συμβεί θα είναι θετική έκπληξη.
Ταυτόχρονα το ελληνικό δημόσιο και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σχεδιάζει να προχωρήσει σε δημοπρασία 15ετούς ομολόγου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2020.
 
Πότε θα αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε ΒΒ;

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος αναμένεται στις 24 Απριλίου 2020 σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση κατά μια κλίμακα.
Πάντως δεν αποκλείεται η βαθμολογία ΒΒ να είναι και η υψηλότερη για το 2020.
Η βαθμολογία ΒΒ απέχει δύο κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα ή invesment grade ή την επιστροφή στην κανονικότητα.
Εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί μόνο κατά μια κλίμακα το 2020 σε ΒΒ από ΒΒ- με εξαίρεση την Scope που θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ  
Γενικώς πρέπει να τονιστεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα είναι διστακτικοί να αναβαθμίσουν την Ελλάδα επιθετικά για 5 λόγους
Α)Η πορεία του ΑΕΠ με ρυθμό πέριξ του 2,5% δεν συνηγορεί σε επιθετικές αναβαθμίσεις
Β)Απαιτείται μετατροπή του ελληνικού χρέους σε βιώσιμο
Γ)Το σχέδιο Ηρακλής για την μείωση των NPEs συμβάλλει στην αναβάθμιση της οικονομίας κατά μια κλίμακα
Δ)Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και το κόστος δανεισμού δεν συνυπολογίζονται καθώς οι οίκοι αξιολόγησης δεν τα αποτιμούν καθώς αναγνωρίζουν ότι οφείλονται στις παρεμβάσεις της ΕΚΤ.
Τα χαμηλά επιτόκια δεν αποτελούν ικανή συνθήκη για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
Ε)Όσο η Ελλάδα πλησιάζει την επενδυτική βαθμίδα, τόσο πιο δύσκολες θα είναι οι αναβαθμίσεις.
Συνολικά 11 φορές θα αξιολογήσουν οι 5 οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης την Ελλάδα μέσα στο 2020.  
Η πρώτη γεύση όχι αξιολόγησης αλλά ανάλυσης και εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία θα δοθεί στις 24 Ιανουαρίου 2020 από την Fitch ενώ στις 28 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιείται το συνέδριο της Fitch στην Αθήνα.
Η πρώτη επίσημη αξιολόγηση έχει προγραμματιστεί 24 Ιανουαρίου 2020 από την Fitch όπου δεν αναμένεται να αλλάξει η πιστοληπτική ικανότητα θα διατηρηθεί σε ΒΒ- αλλά θα αναβαθμιστούν οι προοπτικές σε θετικές.
Η πιθανότερη ημερομηνία αναβάθμισης είναι 24 Απριλίου όπου δύο οίκοι η Standard and Poor’s και ο καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσουν την Ελλάδα.
Είναι πολύ πιθανό να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση κατά μια κλίμακα.
Με βάση ισχυρές ενδείξεις μόνο η Scope ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης που δεν αναγνωρίζεται – ακόμη – από την ΕΚΤ θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ στις 17 Ιουνίου 2020 από ΒΒ που ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα.
Η Moody’s είναι πολύ πιθανό να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα το 2020.
Με βάση τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης η Ελλάδα βαθμολογείται ως εξής
Fitch ΒΒ- ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Moody’s Β1 ή 4 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
Standard and Poor’s ΒΒ- ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Scope ΒΒ ή 2 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
DBRS ΒΒ Low ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Εκ των πραγμάτων η Ελλάδα είναι αδύνατο να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα πριν τα μέσα ή τέλη του 2021, ουσιαστικά αποκλείεται να αναβαθμιστεί μέσα στο 2020.
Τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα;
Τα ομόλογα που βαθμολογούνται σε επενδυτική βαθμίδα
1)Δεν είναι junk bond δηλαδή σκουπίδια
2)Θεωρούνται ομόλογα αξιόπιστα και χαμηλού ρίσκου
3)Η ΕΚΤ τα κάνει αποδεκτά για πράξεις νομισματικής πολιτικής, εντάσσονται αυτόματα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
4)Ομόλογα που βαθμολογούνται σε επενδυτική βαθμίδα μπορούν να προσελκύσουν μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως pension funds τα οποία εκ του καταστατικού τους δεν μπορούν να επενδύσουν σε junk bond.
Η επενδυτική βαθμίδα θα βοηθήσει και τις ελληνικές τράπεζες να προβαίνουν σε εκδόσεις διαφόρων τίτλων με πολύ χαμηλά επιτόκια μεταξύ 3% και 3,5% π.χ. εκδόσεις Tier 2 ή Tier 1

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS