ΕΑΕΕ: Στις 23.252 ευρώ η μέση ζημιά που προκάλεσε ο Γηρυόνης σε αυτοκίνητα και ακίνητα

ΕΑΕΕ: Στις 23.252 ευρώ η μέση ζημιά που προκάλεσε ο Γηρυόνης σε αυτοκίνητα και ακίνητα
Η σχετική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την ανάγκη προστασίας
Ζημιές ύψους 6,4 εκατ ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες σε 345 ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, (Γηρυόνης: βροχοπτώσεις - πλημμύρες) στις 24 - 25 Νοεμβρίου 2019.
Η σχετική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την ανάγκη προστασίας, ενώ στόχος της ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και
σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού.
Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,6% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 596 εκατ ευρώ. Περισσότερο επλήγησαν τα ακίνητα που βρίσκονταν στα Δωδεκάνησα, στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Ρόδου και Κω (ασφαλισμένης αξίας 253 εκατ ευρώ), στην ΠΕ Θάσου (ασφαλισμένη αξία 120 εκατ) και
στην ΠΕ Αττικής (ασφαλισμένη αξία 45 εκατ).
Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 266 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 6,2 εκατ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία  φθάνει τα 23.252 ευρώ. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις
απαλλαγές (όπου υφίστανται) ήταν 5,3 εκατ.  
Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην ΠΕ Αττικής (45,1% του συνόλου).  Όσον αφορά την πρώτη εκτίμηση αποζημίωσης, τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίζονται στα Δωδεκάνησα, στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Ρόδου και Κω (53,2% του συνόλου).

Αντ. Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS