Εάν οι τράπεζες πραγματοποιούσαν αυξήσεις κεφαλαίου 6 δισεκ. ευρώ ποιες θα ήταν οι τιμές; - Υπολογίστε discount 30% με 40%

Εάν οι τράπεζες πραγματοποιούσαν αυξήσεις κεφαλαίου 6 δισεκ. ευρώ ποιες θα ήταν οι τιμές; - Υπολογίστε discount 30% με 40%
Σε ποιες τιμές θα υλοποιηθούν οι επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών; - Ποιοι θα καλύψουν τις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου άπαξ και Fairfax, TXΣ και Paulson είναι αρνητικοί σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου;
Για το ορατό διάστημα καμία ελληνική τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, γιατί πρώτα θα εξαντλήσουν τα ομολογιακά μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, πρώτα δηλαδή θα εξασφαλίσουν ότι οι μέτοχοι τους δεν θα χρειαστεί να επενδύσουν νέα κεφάλαια… και μετά ως έσχατη λύση θα πραγματοποιήσουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Το bankingnews προσδιορίζει τις αυξήσεις κεφαλαίου από τα μέσα του 2021.
Τι ύψους αυξήσεις κεφαλαίου χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες;
Πειραιώς 2,5 δισεκ. ευρώ
Alpha bank 1,5 δισεκ. ευρώ
Εθνική 1 δισεκ. ευρώ
Eurobank 1 δισεκ. ευρώ
Σύνολο 6 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια που θα ενισχύσουν τα tangible book κεφάλαια και θα μειώσουν το DTC ως προς το σύνολο των κεφαλαίων που σήμερα φθάνει το 58%.
Το επόμενα ερωτήματα είναι
1)Σε ποιες τιμές θα υλοποιηθούν οι επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών;
2)Ποιοι θα καλύψουν τις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου άπαξ και Fairfax, TXΣ και Paulson είναι αρνητικοί σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου;

Απαντήσεις

1)Για να απαντηθεί μια ερώτηση που αφορά το μέλλον θα πρέπει να δούμε τι συνέβη στο παρελθόν.
Στο παρελθόν τα discount – εκπτώσεις – επί των χρηματιστηριακών τιμών των τραπεζών ήταν συντριπτικά.
Τα discount ήταν έως 80% γιατί δεν ήταν αυξήσεις κεφαλαίου αλλά ανακεφαλαιοποιήσεις.
Οι τράπεζες είχαν έλλειμμα κεφαλαίου, χρειάζονταν νέα κεφάλαια για να εξυγιανθούν και να εμφανίζουν επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μετά τα stress tests.
Οι αυξήσεις – ανακεφαλαιοποιήσεις του 2015 ήταν αναγκαιότητα οπότε τα discount για τον προσδιορισμό των τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου πάντα συνοδεύονταν από reverse split.
Το reverse split που μειώνει τον αριθμό των κυκλοφορουσών μετοχών, αυξάνει την ονομαστική αξία και την τρέχουσα χρηματιστηριακή αλλά χωρίς να μεταβάλλει – στιγμιαία – την κεφαλαιοποίηση δηλαδή την χρηματιστηριακή αποτίμηση.
Φθάνοντας στο σήμερα οι τράπεζες δεν είναι κεφαλαιακά ανεπαρκείς, χρειάζονται κεφάλαια 100% για εξυγίανση, για ανάπτυξη και για αναβάθμιση της χαμηλής ποιότητας κεφαλαίων που έχουν αλλά καμία τράπεζα δεν πάσχει από αφερεγγυότητα.
Υπό αυτό το καθεστώς τα discount θα είναι πιο ορθολογικά 30% με 40% επί των τρεχουσών τιμών της περιόδου που θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις.
Σε σημερινές τιμές εάν υποθετικά σήμερα όλες οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωναν αυξήσεις κεφαλαίου οι τιμές των αυξήσεων θα ήταν οι εξής
Εθνική τράπεζα τιμή αύξησης 1,80 ευρώ με 2 ευρώ – Τιμή ΑΜΚ 2015 στα 3 ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς τιμή αύξησης 1,60 με 1,70 ευρώ – Τιμή ΑΜΚ 2015 στα 6 ευρώ
Eurobank τιμή αύξησης κεφαλαίου 0,55 ευρώ – Τιμή ΑΜΚ 2015 στα 0,55 ευρώ ή 1 ευρώ προ Grivalia
Alpha bank τιμή αύξησης κεφαλαίου 1 ευρώ – Τιμή ΑΜΚ 2015 στα 2 ευρώ
Attica bank τιμή αύξησης κεφαλαίου 0,30 ευρώ – Υποχρεωτικό νέο reverse split (προ reverse split 0,20 ευρώ)
Προσοχή οι τιμές ΑΜΚ στηρίζονται σε παραδοχές του σήμερα και σε παρούσες αξίες.


2)Ποιοι θα καλύψουν τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών;
Πειστική απάντηση δεν μπορεί να δοθεί.
Το ΤΧΣ δεν μπορεί να συμμετάσχει και λόγω state aid κρατικής βοήθειας αλλά και επειδή δεν διαθέτει κεφάλαια.
Fairfax βασικός μέτοχος Eurobank με 31,4% και Paulson βασικός μέτοχος σε Πειραιώς 9,23% και 7,3% στην Alpha bank δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχουν.
Η Pimco ως βασικός μέτοχος στην Eurobank με 5,03% θα μπορούσε να συμμετάσχει ενώ είναι ασαφές τι θα πράξει το Capital Group με 4,93%.
Το βασικό θέμα και το πιο σπουδαίο είναι ότι καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να καλυφθεί εάν πρωτίστως δεν διασφαλιστεί ποιοι θα την καλύψουν.
Δεν υπάρχει απάντηση στο βασικότερο πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θα απαιτηθεί χρόνος για να δοθεί πειστική απάντηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS