Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα «αδήλωτα» τετραγωνικά – Πως θα γλιτώσετε πρόστιμα αναδρομικούς φόρους και τέλη

Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα «αδήλωτα» τετραγωνικά – Πως θα γλιτώσετε πρόστιμα αναδρομικούς φόρους και τέλη
Το θέμα αποκάλυψε 17 Οκτωβρίου 2019 το «Βankingnews» : «Σαφάρι από Εφορία και Δήμους σε ιδιοκτήτες ακινήτων που νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους και αυθαίρετα
Ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ μέσω της οποίας χιλιάδες ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους στους Δήμους, προκειμένου να γλιτώσουν από πρόστιμα και αναδρομικές χρηματικές αξιώσεις δημοτικών τελών και φόρων.
Πρόκειται για περιπτώσεις αναντιστοιχίας των τετραγωνικών μέτρων που είναι δηλωμένα στο Ε9 με αυτά που έχουν στα αρχείο τους οι Δημοτικές αρχές και η ΔΕΗ. Όσοι δηλαδή τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους και αυθαίρετα κτίσματα και δεν μετέβησαν στους ΟΤΑ για να δηλώσουν τα σωστά μεγέθη των ακινήτων τους.
Για τους ιδιοκτήτες που θα υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση η χρέωση με τα επιπλέον ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών θα αρχίσει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ως προθεσμία υποβολής των  δηλώσεων έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2020. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι η προθεσμία αυτή θα παραταθεί έως τα τέλη Ιουνίου.
Η ηλεκτρονική διαδικασία για την δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών θα είναι απλή.
Οι ιδιοκτήτες θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxinet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δηλώνουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους και θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει.
Βέβαια στην εποχής της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση θα μπορούσαν οι ΟΤΑ να τραβήξουν απευθείας τα στοιχεία από το TAXIS  χωρίς να μεσολαβήσουν οι φορολογούμενοι.
Το μέτρο έχει εισπρακτικό χαρακτήρα και στον προϋπολογισμό του 2020 προβλέπεται η συγκέντρωση εσόδων ύψους 60 εκατ. ευρώ από την αναδρομική όμως πληρωμή προστίμων. Βέβαια και μετά τις διορθώσεις το κράτος θα παραμείνει κερδισμένο αφού τα τέλη θα υπολογίζονται με βάση τα σωστά μεγέθη και όχι με τα ελλιπή.
Μόνο τυχαία δεν είναι η πρόβλεψη για τα φετινά έσοδα των Δήμων ότι θα είναι αυξημένα κατά  145 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019.

 Οι ιδιοκτήτες που είναι υπόχρεοι σε διορθώσεις στοιχείων θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.            Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση:
Κάθε ιδιοκτήτης κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον Δήμο καθώς και κάθε ιδιοκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

2.            Επιφάνειες που δηλώνονται: 
Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

 3.            Δήλωση αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων:
Οι ιδιοκτήτες  θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων τους, ηλεκτροδοτούμενων και μη, με την οποία θα απαλλαγούν από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ακινήτων.

4.            Φόροι και τέλη που διαγράφονται:
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον δημοτικό φόρο.

5.            Υποβολή δήλωσης:
Οι δηλώσεις αυτές θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει), το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει και ο ΑΦΜ τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική ταυτότητά τους.

6.            Προθεσμία υποβολής δηλώσεων:
Η προθεσμία που έχει οριστεί είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν η προθεσμία αυτή να παραταθεί έως τα τέλη Ιουνίου.

7.            Επιβολή φόρων και τελών:
Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν θα αρχίσει να τρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2020 όποτε και αν δηλωθούν αυτά.

8.            Εκπρόθεσμη δήλωση:
Εάν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα εμβαδά μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς δήλωσης, θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS