Scope Ratings: Ισχυρά δημοσιονομικά για Κύπρο - Παραμένει ευάλωτη σε χρηματοπιστωτικά σοκ

Scope Ratings: Ισχυρά δημοσιονομικά για Κύπρο - Παραμένει ευάλωτη σε χρηματοπιστωτικά σοκ
Scope Ratings: Ισχυρά δημοσιονομικά μεγέθη για την Κύπρο
Η Κύπρος για άλλη μια φορά αναμένεται να ξεπεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους της για το 2019 αναφέρει σε σημερινό (17/2) report του ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings με τίτλο Cyprus: public finances set to strengthen but fiscal outlook still subject to downside risks.
Όπως αναφέρει η Scope Ratings σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, η χώρα κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 6,9% του ΑΕΠ στο 11μηνο του 2019, πάνω από το στόχο 6,2% που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του 2019.
Αυτό θέτει το μέσο πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας - εξαιρουμένου του έκτακτου αντίκτυπου της πώλησης της Κυπριακής Συνεταιριστικής Τράπεζας - στο 4,5% του ΑΕΠ το 2015-19, το οποίο είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη.
«Η δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν αξιοσημείωτη και αντανακλά τις ουσιαστικές πολιτικές εξυγίανσης που ακολούθησε η κυβέρνηση μετά την κρίση» αναφέρει η Scope Ratings.
Το κυπριακό δημόσιο χρέος ανήλθε στο 98% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2019, το οποίο, πέραν του ιδιωτικού χρέους που ισοδυναμεί με το 261% του ΑΕΠ, αφήνει την οικονομία ευάλωτη σε χρηματοπιστωτικά σοκ.
Tο πεδίο εφαρμογής αναμένει ότι η χώρα θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δημοσιονομικά σχέδια, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική απομόχλευση του δημόσιου τομέα.
Το πεδίο εφαρμογής αναμένει ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί στο 65% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2024, με τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ.
Ωστόσο, οι δημοσιονομικές προοπτικές για την Κύπρο - μια μικρή, ανοικτή οικονομία - αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον ρυθμό της απομόχλευσης.  
Πρώτον, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για την Κύπρο είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα.
Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί σημαντικά από την κορυφή των 28 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης σε περίπου 6 δισ. ευρώ επί του παρόντος, ο κίνδυνος αυτά τα 6 δισ. ευρώ NPEs να φύγουν από τις τράπεζες και να μεταφερθούν στον ισολογισμό της κυβέρνησης παραμένει βασικό μέλημα για τη Scope Ratings.
Η κυβέρνηση ασχολείται ενεργά με την μείωση των NPEs και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 πέτυχε να μειώσει τον δείκτη NPLs από τα υψηλά του στο μέσον της  κρίσης της στο 50% σε 30%.
Τα πλαίσια αφερεγγυότητας και εξυγίανσης ενισχύθηκαν το 2018 και το ESTIA, το πρόγραμμα επιδότησης δανειοληπτών, ξεκίνησε το 2019.
Ωστόσο, εκκρεμεί απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τροποποιήσεις των πλαισίων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιμηκύνουν τη διάρκεια της διαδικασίας.
Το πεδίο εφαρμογής αναμένει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα συνεχίσουν να μειώνονται, αλλά με πιο σταδιακό ρυθμό τα επόμενα χρόνια.
Δεύτερον, οι απροσδόκητες αυξήσεις των δαπανών θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα.
Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει για ένα άλλο ζήτημα σχετικά με τις περικοπές των κρατικών μισθών και των συντάξεων που κρίθηκαν, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από τα δικαστήρια.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση για τις κυπριακές αρχές - που εκτιμάται σε 800 εκατ. ευρώ για μια περίοδο τεσσάρων ετών ή περίπου 4% του ΑΕΠ - εάν η αρχική απόφαση διατηρηθεί και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι υποβάλουν αξιώσεις.
Τρίτον, η κυβέρνηση είναι πιθανό να καλύψει τυχόν ελλείμματα που προκύπτουν από το πρόσφατα εγκατεστημένο Γενικό Σύστημα Υγείας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια δημοσιονομική απόκλιση.
Το σύστημα σημείωσε πλεόνασμα το 2019, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.
Τέλος, η πολύ ανοιχτή οικονομία της Κύπρου θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα λιγότερο υποστηρικτικό εξωτερικό περιβάλλον τα επόμενα χρόνια.
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της, η αβεβαιότητα όσον αφορά τις παγκόσμιες εμπορικές προοπτικές και οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με την Brexit θα ελέγξουν την ευρωστία του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.
Η οικονομία επικεντρώνεται σε λίγους τομείς, όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η ακίνητη περιουσία, η τραπεζική και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι οποίες είτε εξαρτώνται από την εξωτερική ζήτηση είτε από την εξωτερική χρηματοδότηση.
Ένα εξωτερικό χρηματοπιστωτικό σοκ σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς θα έχει επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στις δημοσιονομικές επιδόσεις καθώς και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Συνολικά, η Κύπρος είναι σε θέση να μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος της.
Ωστόσο, αυτοί οι τέσσερις κίνδυνοι και ο αντίκτυπός τους στα δημόσια οικονομικά πρέπει να υλοποιηθούν, είναι σχετικοί με την πίστωση και θα απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση τους προσεχείς μήνες τονίζει η Scope Ratings.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS