ΤτΕ: Αύξηση 7,2% στις τιμές των διαμερισμάτων το 2019

ΤτΕ: Αύξηση 7,2% στις τιμές των διαμερισμάτων το 2019
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα “νέα” διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 2,0% το 2018
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,2%, έναντι αύξησης 1,8% το 2018.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 8,9% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 6,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Για το 2019, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα “νέα” διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 2,0% το 2018, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2019, έναντι αύξησης 1,7% το 2018.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν αυξημένες κατά 11,0% στην Αθήνα, 5,5% στη Θεσσαλονίκη, 4,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Για το 2019, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,4%, 6,8%, 4,1% και 4,6% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ για το 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,5%.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)

 
 


2018

2019*

2018

2019 *

 
δ΄

α΄*

β΄*

γ΄*

δ΄*

 
Ι. ΣΥΝΟΛΟ

 
   Δείκτης τιμών (2007=100)

60,1

64,4

61,0

62,5

64,4

65,2

65,6

 
   (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,8

7,2

3,2

5,4

7,7

8,3

7,5

 
           
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

 
   1. Νέα (έως 5 ετών)

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

61,9

66,7

62,9

64,5

66,3

67,4

68,6

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

2,0

7,7

3,4

5,3

7,8

8,7

8,9

 
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

58,9

63,0

59,7

61,3

63,1

63,9

63,7

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,7

6,9

3,1

5,5

7,6

8,1

6,6

 
           
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 
   1. Αθήνα

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

57,8

63,8

59,1

61,0

63,8

64,8

65,6

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

2,8

10,4

5,1

7,8

11,2

11,3

11,0

 
   2. Θεσσαλονίκη

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

55,1

58,8

56,1

58,2

59,1

58,9

59,2

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,1

6,8

2,5

6,5

7,8

7,4

5,5

 
   3. Άλλες μεγάλες πόλεις

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

62,2

64,7

62,6

63,5

64,6

65,6

65,2

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

0,9

4,1

1,4

2,5

4,1

5,8

4,2

 
   4. Λοιπές περιοχές

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

64,8

67,8

65,4

66,6

67,6

68,4

68,6

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,1

4,6

1,8

3,3

4,5

5,5

4,9

 
   5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

 
     Δείκτης τιμών (1997=100)

152,3

163,7

154,8

158,5

163,5

166,0

167,0

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,8

7,5

3,5

5,7

7,8

8,5

7,9

 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS