SOS τραπεζών προς τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν ή να ενταχθούν στην πλατφόρμα προστασίας πριν το τέλος Απριλίου

SOS τραπεζών προς τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν ή να ενταχθούν στην πλατφόρμα προστασίας πριν το τέλος Απριλίου
Ανοιχτή πρόσκληση για ρυθμίσεις από τις τράπεζες
Ή να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες είτε να καταφύγουν στην πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων για την πρώτη κατοικία και προστασία αυτής εφόσον εκπληρώνουν τα κριτήρια καλούν μετ’ επιτάσεως οι τράπεζες τους δανειολήπτες δηλώνοντας παντί τρόπο που τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και πως τέλος Απριλίου το καθεστώς προστασίας σταματάει και θα συνεχίσει να επιτυγχάνεται μόνον με διμερείς ρυθμίσεις αν κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί.
Σε σύνολο 30 δις ευρώ μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, υποβλήθηκαν αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του «νόμου Κατσέλη» για 13 δις ευρώ σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.  
Περισσότερο από 60% των αιτήσεων απορρίφθηκαν επειδή κρίθηκε δικαστικά ότι οι δανειολήπτες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, αναφέρουν οι ίδιες πηγές επισημαίνοντας ότι μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στο σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, περίπου 5 δις ευρώ αφορούν σε χορηγήσεις προς νοικοκυριά με πραγματική ανάγκη, ενώ υπάρχει προβληματισμός  για την προσφυγή στο νόμου δανειοληπτών στους οποίους έχουν χορηγηθεί τα υπόλοιπα 8 δις ευρώ.
Ο Νόμος Κατσέλη προστάτευσε σε χρονικό ορίζοντα 10 περίπου ετών έναν ικανοποιητικό αριθμό ευπαθών δανειοληπτών οι οποίοι είχαν λάβει δάνειο πριν την κρίση.
Υπήρξαν ωστόσο  και καταχρήσεις λένε οι ίδιες πηγές, και ένας σημαντικός αριθμός δανειοληπτών επιδίωξε να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου, όχι επειδή χρειαζόταν προστασία, αλλά κυρίως για να κωλυσιεργήσει, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας δια της δικαστικής οδού απαιτούσε – και απαιτεί – σημαντικό χρονικό διάστημα.  Με την καταχρηστική αυτή προσφυγή στο νόμο Κατσέλη αρκετοί δανειολήπτες που δεν πληρούσαν τους όρους του νόμου εξασφάλιζαν την δωρεάν παραμονή τους στο ακίνητο, που είχαν αποκτήσει με δανεισμό, επισημαίνουν οι τραπεζικές πηγές.
Σημειώνεται πως το καθεστώς αυτό λήγει τώρα καθώς θα είναι επιτρεπτές οι εξώσεις.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω αδυναμίες  του «νόμου Κατσέλη», ψηφίστηκε ο τελευταίος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας το 2019 (ν. 4605/2019), ο οποίος λήγει στις 30.4.2020.  Σκοπός του νόμου, επισημαίνουν πηγές από τις τράπεζες, είναι να εξασφαλίσει την  προστασία της πρώτης κατοικίας για την πλειονότητα των δανειοληπτών, δηλαδή  αυτών με δάνεια μικρότερα των 130.000 ευρώ (καθώς, με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 80% των στεγαστικών δανείων αφορά ποσά μικρότερα των 130.000 ευρώ),  και με περιορισμένο εισόδημα (κάτω των 36.000 ευρώ). Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί ήδη από την 1η Ιουλίου 2019  η  ειδική πλατφόρμα που διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.  Ο νόμος 4605/2019 προβλέπει – μεταξύ άλλων - και επιδότηση της δόσης του δανείου από το Δημόσιο μέχρι 50%, εφόσον επιτευχθεί ρύθμιση που εξυπηρετείται.
Οι τράπεζες καλούν εδώ και μήνες  με πολλούς τρόπους (επιστολές, τηλεφωνικά, sms & e-mail), τους δανειολήπτες, προκειμένου να προσέλθουν και να ρυθμίσουν τα δάνεια τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα του ν. 4605/2019.
Επίσης, έχουν διαμορφώσει ειδικούς χώρους υποδοχής σε πολλά καταστήματα για την διευκόλυνση υποβολής των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, και ειδικότερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που λαμβάνουν όποια υποστήριξη χρειαστεί από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι μόνο περιορισμένος αριθμός δανειοληπτών έχει κάνει χρήση του νέου νόμου, παρά το γεγονός ότι αυτός προσφέρει σημαντικά λειτουργικά και ουσιαστικά πλεονεκτήματα στους δανειολήπτες.
Στις 30.04.2020, ο νόμος 4605/2019 θα παύσει να ισχύει.
Είναι λοιπόν εξαιρετικά  σημαντικό, τονίζουν οι τραπεζικές πηγές, να γίνει αντιληπτό από τους δανειολήπτες και από τους συμβούλους τους, ότι  σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, έχουν δύο δυνατότητες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία:
- Εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του ν. 4605/2019, να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ειδική πλατφόρμα και να απευθυνθούν, εάν χρειάζονται οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ή και στην Τράπεζα από  όπου έχουν λάβει το δάνειο.
- Εάν, δεν πληρούν τα κριτήρια προστασίας του ν. 4605/2019, να επιδιώξουν διμερή ρύθμιση με την Τράπεζά τους.
Οι Τράπεζες προσφέρουν  πολλές διαφορετικές λύσεις, όπως ενδεικτικά επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου για μεγά λο χρονικό διάστημα, σημαντική μείωση επιτοκίου, προγράμματα χαμηλής εκκίνησης με σταδιακή αύξηση της δόσης ανά τριετία καθώς και προγράμματα μείωσης της οφειλής μέχρι και το ύψος της αξίας της κατοικίας με διαγραφή του υπολοίπου, εάν ο οφειλέτης εξυπηρετήσει κανονικά τη ρύθμιση (φυσικά δεν γίνεται μείωση αν η αξία της κατοικίας είναι μεγαλύτερη από το δάνειο, ή εάν ο δανειολήπτης διαθέτει υψηλά εισοδήματα, ή σημαντική περιουσία).
Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει από τις ίδιες τις Τράπεζες για ευπαθείς ομάδες (άνεργους, ασθενείς, πολύτεκνους).

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS