Με 80 δόσεις η ρύθμιση οφειλών στο Επαγγελματικό Ταμείο εργαζομένων στο Φάρμακο

Με 80 δόσεις η ρύθμιση οφειλών στο Επαγγελματικό Ταμείο εργαζομένων στο Φάρμακο
Ποιες οφειλές αφορά η ρύθμιση
Νέα ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών τίθεται σε ισχύ από την 1 η Μαρτίου 202 μετά από απόφαση του ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακευτικών Εργασίων.
Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές εργοδοτών που δημιουργήθηκαν από την απασχόληση εργαζομένων, μισθολογικών περιόδων έως και τον Δεκέμβριο του 2019, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
Ειδικότερα, παρέχεται διευκόλυνση στους εργοδότες με την υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών τους, είτε με εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 95% επί των κάθε είδους πρόσθετων τελών και τόκων, είτε με αποπληρωμή σε δόσεις και εφαρμογή έκπτωσης μέχρι και 80%, αναλόγως της επιλογής στην κλίμακα των δόσεων.
Η συνολική οφειλή που προκύπτει, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις ογδόντα (80) δόσεις.
Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα γίνονται δεκτές, από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαΐου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) και μπορεί, είτε να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου rithmiseis@teayfe.gr ή ταχυδρομικώς, είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοδότη στην έδρα του Ταμείου.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS