Τα αλλαντικά και οι συμπτώσεις στην Κύπρο

Τα αλλαντικά και οι συμπτώσεις στην Κύπρο
Θεωρητικά οι δύο όμιλοι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους αν και στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί να συνεργάζονται προκειμένου να πραγματοποιήσουν κοινές επενδύσεις
Θεωρητικά οι δύο όμιλοι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους αν και στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί να συνεργάζονται προκειμένου να πραγματοποιήσουν κοινές επενδύσεις οι οποίες στο παρά πέντε δεν γίνονταν ή δεν γίνονταν από κοινού.
Ο πρώτος όμιλος που έχει ισχυρή παρουσία στα τρόφιμα αλλά και μικρότερη στα αλλαντικά και ο δεύτερος ισχυρή παρουσία στα αλλαντικά αλλά και παρουσία σε άλλα τρόφιμα  ενώ η μόνη συνεργασία που υπάρχει είναι μικρού βεληνεκούς στη Βουλγαρία όπου ο ένας όμιλος έχει ενοικιάσει τις εγκαταστάσεις του στον άλλο.
Έτσι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι γενικότερα η σχέση που προκύπτει δεν είναι ουσίας.
Θα μπορούσε να το πει αν δεν υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συμπτώσεις στην Κύπρο.
Για παράδειγμα οι θυγατρικές του ελληνικού ομίλου στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση και τον ίδιο όροφο με την κυπριακή εταιρία του άλλου ομίλου μέσω της οποία έχουν γίνει οι επενδύσεις στη Βουλγαρία και όχι μόνο. 
Επίσης οι εταιρίες που στεγάζονται στη συγκεκριμένη διεύθυνση έχουν και κοινούς directors (ελληνιστί διευθυντές) γεγονός που προκαλεί ευλόγως απορίες.
Όλα αυτά μπορεί και να είναι μόνο συμπτώσεις.
Αν όμως δεν αποτελούν απλές συμπτώσεις η κατάσταση κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσει να περιπλέκεται.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS