Η κρίση του κορωνοϊού θα μπορούσε να πλήξει τους στόχους των ελληνικών τραπεζών σε κερδοφορία, NPEs και νέων δανείων

Η κρίση του κορωνοϊού θα μπορούσε να πλήξει τους στόχους των ελληνικών τραπεζών σε κερδοφορία, NPEs και νέων δανείων
Το 2020 σε ένα δυσμενές σενάριο οι τράπεζες στην Ελλάδα – όπως και στην Ευρώπη – θα μπορούσαν να δεχθούν ισχυρή πίεση στους ισολογισμούς τους λόγω του κορωνοιού, στα έσοδα αλλά και στα NPEs με την αύξηση των κρουσμάτων... νέων προβληματικών δανείων
Η κρίση του κορωνοιού, έχει παγκόσμιες προεκτάσεις, ο πλανήτης κινητοποιείται για να αποτρέψει την επιθετική επιβράδυνση και ύφεση στην οικονομία, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κεντρικές τράπεζες, το ΔΝΤ και την World Bank αποδεικνύουν μόνο πανικό.
Στην Ελλάδα τα κρούσματα αυξάνονται και πιθανόν να ενταθούν, οι διοικήσεις των τραπεζών ήδη έχουν ετοιμάσει σχέδια δράσης για το πώς θα αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορωνοιού, πως θα λειτουργούν ή δεν θα λειτουργούν τα καταστήματα σε περίπτωση έξαρσης του ιού κ.α.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews αποκάλυψε την επιστολή του SSM στις τράπεζες για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν άπαξ και το πρόβλημα με τον κορωνοιό και την διάδοση του επιδεινώνεται στην Ευρώπη.
Τραπεζικά στελέχη αναφέρουν ότι ήδη πολλές εταιρίες, ειδικά πολυεθνικές εταιρίες έχουν παγώσει μια σειρά δραστηριοτήτων π.χ. πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν παγώσει τα ταξίδια έως τα τέλη Ιουνίου 2020.
Οι τράπεζες ήδη προετοιμάζουν σχέδια δράσης και αντιμετώπισης μιας πανδημίας.
Μεγάλη ελληνική τράπεζα π.χ. έχει επεξεργαστεί δύο σενάρια για τον κορωνοιό όπου οι διαστάσεις οι ιολογικές συνδέονται με την επίτευξη ή μη των στόχων για τα κέρδη του 2020, για τα NPEs και την χορήγηση νέων δανείων.
Σε ένα δυσμενές σενάριο οι ελληνικές τράπεζες και υπό το καθεστώς της επιδείνωσης της νόσου, π.χ. περιοχές στην Ελλάδα μπαίνουν σε καραντίνα
1)Θα υπάρξουν σοβαρές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν θέσει για την κερδοφορία του 2020.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δηλαδή οι τράπεζες να εμφανίσουν εύλογα λιγότερα κέρδη σε σχέση με τους στόχους
2)Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποκλίνουν από τους στόχους μείωσης των NPEs τόσο οι τράπεζες όσο και οι εταιρίες διαχείρισης.
3)Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι τράπεζες ελλείψει την καθίζησης της ελληνικής οικονομίας να αποτύχουν να πιάσουν τους στόχους χορήγησης νέων δανείων καθώς σε ένα καθεστώς επιδημίας και εύλογου πανικού, οι εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα το τελευταίο που θα εξετάσουν είναι να συνάψουν δάνεια.
Τράπεζα που διεξήγαγε ορισμένα σενάρια με βάση την πορεία της νόσου, αισιόδοξο, βασικό και απαισιόδοξο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εάν ο κορωνοιός επεκταθεί και στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και το ακόμη σημαντικότερο θα μπορούσαν να επιδεινωθούν τα νέα NPEs και να αναπροσαρμοστούν πλήρως οι στόχοι για τα νέα δάνεια.
Το 2020 σε ένα δυσμενές σενάριο οι τράπεζες στην Ελλάδα – όπως και στην Ευρώπη – θα μπορούσαν να δεχθούν ισχυρή πίεση στους ισολογισμούς τους λόγω του κορωνοιού, στα έσοδα αλλά και στα NPEs με την αύξηση των κρουσμάτων... νέων προβληματικών δανείων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS