Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Πληροφοριακά Δελτία Νηρέα, Σελόντα και Καράτζη - Διαγραφή των μετοχών των FG. Europe και ΕΛΤΡΑΚ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Πληροφοριακά Δελτία Νηρέα, Σελόντα και Καράτζη - Διαγραφή των μετοχών των FG. Europe και ΕΛΤΡΑΚ
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Πληροφοριακά Δελτία Νηρέα, Σελόντα και Καράτζη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 873η/12.3.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:
-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «F.G. EUROPE» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.
-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS