Αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης του δικτύου διανομής προτείνει ο ΑΔΜΗΕ

Αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης του δικτύου διανομής προτείνει ο ΑΔΜΗΕ
Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, θα πρέπει ο ίδιος να έχει την ευθύνη της εκκαθάρισης, και όχι ο ΔΕΔΔΗΕ
Αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής δηλαδή του δικτύου που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, και τροποποίηση του εγχειριδίου που καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που φθάνει στους τελικούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης μέσω των εταιριών προμήθειας, πρότεινε ο ΑΔΜΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία και έθεσε προς διαβούλευση το σχετικό κείμενο του Διαχειριστή του Δικτύου Μεταφοράς.
Οι αλλαγές που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ αφορούν και τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης των φορτίων που δηλώνουν εκ των προτέρων ότι θα εκπροσωπήσουν οι εταιρίες προμήθειας και αυτών που τελικώς εκπροσωπούν όπως και τη συχνότητα των εκκαθαρίσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις του ΑΔΜΗΕ γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αγοράς εν όψει της πλήρους λειτουργίας του Target Model στο τέλος Ιουνίου, αφού ο Διαχειριστής θα έχει και την ευθύνη της αγοράς εξισορρόπησης.
Ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί ότι τα εκτιμώμενα ποσά εκπροσώπησης φορτίου θα πρέπει να δηλώνονται ανά εβδομάδα και όχι ανά μήνα αλλά και ότι θα πρέπει ο ίδιος να έχει την ευθύνη της εκκαθάρισης και όχι ο ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Σε εβδομαδιαία βάση η εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης

Στη σχετική επιστολή του προς τη ΡΑΕ ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει κατ΄αρχήν ότι σε συνεργασία με τον Φορέα Εκκαθάρισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχεδιάζει την εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης σε εβδομαδιαία βάση, επιλογή για την οποία έχει ήδη ενημερωθεί η Ολομέλεια της ΡΑΕ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και η τροποποιημένη έκδοση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης θα υποβληθούν στη ΡΑΕ για να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση έως τις 31 Μαρτίου, ενώ σύντομα αναμένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο στους συμμετέχοντες στην αγορά.
Με βάση αυτά τα δεδομένα ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αλλά και του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Συγκεκριμένα ο ΑΔΜΗΕ προτείνει τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης να ισχύουν για την επόμενη εβδομάδα και όχι για τον επόμενο μήνα. Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η διαδικασία εναρμονίζεται με το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και λαμβάνονται υπόψη πιο πρόσφατες αλλαγές στις εκπροσωπήσεις των πελατών Χαμηλής Τάσης μειώνοντας το σφάλμα της εκτίμησης.

Από τον ΑΔΜΗΕ οι υπολογισμοί για τους προμηθευτές

Επίσης προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ και οι εκπρόσωποι φορτίου, δηλαδή οι εταιρίες προμήθειας ενέργειας, να λαμβάνουν τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης ανά εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας. Μέχρι να καταστεί τεχνικά εφικτός από τον ΔΕΔΔΗΕ ο εβδομαδιαίος υπολογισμός των εκ των προτέρων ποσοστών εκπροσώπησης ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να αποστέλλει στον ΑΔΜΗΕ τα ίδια εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά για όλες τις εβδομάδες του ίδιου μήνα.
Ο ΑΔΜΗΕ προτείνει να κάνει ο ίδιος και όχι ο ΔΕΔΔΗΕ τους υπολογισμούς των πληρωμών και εισπράξεων των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τις διαφορές μεταξύ της εκ των προτέρων και της εκ των υστέρων καταλογισθείσας ποσότητας ενέργειας. Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τη ΡΑΕ κάνει την πρόταση αυτή διότι:
• Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό των χρεοπιστώσεων αποκλίσεων
• Πραγματοποιεί ούτως ή άλλως εκκαθαρίσεις διαφορών μεταξύ εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ενέργειας που έχει καταλογιστεί για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.
• Η τιμολόγηση και είσπραξη – απόδοση των σχετικών ποσών γίνεται τώρα από τον ΑΔΜΗΕ και στο μέλλον θα γίνεται από το Φορέα Εκκαθάρισης βάσει σύμβασης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Φορέα Εκκαθάρισης.
• Είναι περισσότερο αποδοτικό οι υπολογισμοί των αποκλίσεων να γίνονται από ένα σύστημα

Από τον ΔΕΔΔΗΕ ο υπολογισμός των ωριαίων διαφορών

Σύμφωνα με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να υπολογίζει ωριαίες διαφορές και των προτέρων και εκ των υστέρων καταλογιζόμενης κατανάλωσης ανά προμηθευτή και η διαδικασία επίλυσης των τεκμηριωμένων αντιρρήσεων πρέπει να αφορά τα δεδομένα μετρήσεων και όχι χρεοπιστώσεις.
Σύμφωνα με την πρόταση του Διαχειριστή του Δικτύου Μεταφοράς ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να στέλνει στον ΑΔΜΗΕ στην αρχή κάθε έτους (μέχρι την έκτη Τρίτη) τις οριστικές μετρήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε πάροχο για τους πελάτες χαμηλής τάσης που εκπροσωπεί για το πρώτο εξάμηνο εκκαθάρισης του προηγούμενου έτους και μέχρι την 32η Τρίτη κάθε έτους τα αντίστοιχα στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο εκκαθάρισης.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS