Σε επίπεδα σοκ τα ομολογιακά δάνεια tier 2 των ελληνικών τραπεζών με αποδόσεις έως 21,50%

Σε επίπεδα σοκ τα ομολογιακά δάνεια tier 2 των ελληνικών τραπεζών με αποδόσεις έως 21,50%
Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τιμές αγοράς – και όχι μέσους όρους αγοράς και πώλησης – οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης tier 2 έχουν εκτιναχθεί στο 21,5%
Σε επίπεδα σοκ που προσομοιάζουν με επίπεδα χρεοκοπίας κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών και εταιριών.
Η πανδημία του κορωνοιού, τα κραχ στις αγορές, ο τρόμος των επενδυτών, προκαλούν ρευστοποιήσεις παντού.
Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τιμές αγοράς – και όχι μέσους όρους αγοράς και πώλησης – οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης tier 2 έχουν εκτιναχθεί στο 21,5%.
Συγκεκριμένα
1)Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Πειραιώς με κουπόνι 5,50% εμφανίζει τιμή 50 μονάδες βάσης (τιμή αγοράς) με απόδοση 21,50%.
2)Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Πειραιώς με επιτόκιο έκδοσης 9,75% εμφανίζει τιμή αγοράς 69,40 μονάδες βάσης που αντιστοιχεί σε απόδοση 21%.
3) Το ομολογιακό δάνειο της εταιρίας Ελλάκτωρας με επιτόκιο έκδοσης 6,375% εμφανίζει τιμή αγοράς 72 μονάδες βάσης που αντιστοιχεί σε απόδοση 14,50%.
4)Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Alpha bank με επιτόκιο έκδοσης 4,25% εμφανίζει τιμή αγοράς 71 μονάδες βάσης που αντιστοιχεί σε απόδοση 12,50%.
5)Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Εθνικής τράπεζας με επιτόκιο έκδοσης 8,25% εμφανίζει τιμή αγοράς 89,8 μονάδες βάσης που αντιστοιχεί σε απόδοση 11,25%.
Οι αποδόσεις των ομολογιακών δανείων μειωμένης εξασφάλισης των ελληνικών τραπεζών προεξοφλούν κατάρρευση και ανακεφαλαιοποίηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS