Απαραίτητη η αύξηση κατά 75% των ΑΠΕ στην Ε.Ε. για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

Απαραίτητη η αύξηση κατά 75% των ΑΠΕ στην Ε.Ε. για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050
Σύμφωνα με το Bloomberg NEF, η ενίσχυση της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής επιβάλλεται από την ηλεκτροδότηση των μεταφορών, των κτιρίων και της βιομηχανίας
Αύξηση κατά περίπου 75% της εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται, σύμφωνα με το Bloomberg NEF, να απαιτήσει το σχέδιο της Κομισιόν για την μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 60% έως το 2050.
Όπως αναφέρει μελέτη της ερευνητικής εταιρείας Bloomberg NEF, η άμεση και έμμεση ηλεκτροδότηση των μεταφορών, των κτιρίων και της βιομηχανίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση κατά 60% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι το 2050, αλλά αυτό θα απαιτήσει μαζική αύξηση της καθαρής παραγωγής ενέργειας.
Σύμφωνα με τη μελέτη η σύνδεση του φυσικού αερίου με την ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί μέχρι τα μέσα του αιώνα, η πρώτη στον κόσμο ουδέτερη σε ό,τι αφορά τον άνθρακα ήπειρο.

Τεράστιες επενδύσεις σε «καθαρή» ενέργεια

Οι μεταφορές, τα κτίρια και η βιομηχανία είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη και μάλιστα μόνο η θέρμανση είναι υπεύθυνη για σχεδόν το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ. Ωστόσο, αυτοί οι τομείς εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωπογενών εκπομπών θέρμανσης του πλανήτη.
Η σύνδεση όλων αυτών σε ένα «υβριδικό» ενεργειακό σύστημα που συνδυάζει φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί μέρος των τελευταίων σχεδιασμών στις Βρυξέλλες, ώστε να επιτευχθεί η βαθιά μείωση των εκπομπών στις μεταφορές, τα κτίρια και τη βιομηχανία. Ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις στην καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διαρθρωτικές αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή αγορά, αναφέρει η έκθεση.
«Θα είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές να υιοθετήσουν ένα σχέδιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέπει στους κατασκευαστές αιολικών και ηλιακών έργων και εκείνων που σχεδιάζουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης μπαταριών ή υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, να προβλέπουν το επίπεδο αποδόσεων που δικαιολογούν την επένδυσή τους», δήλωσε στο Euractive ο Albert Cheung, επικεφαλής της έρευνας στο Bloomberg NEF.

Εγκατάσταση πρόσθετης δυναμικότητας

Η σύνδεση του ενεργειακού τομέα, σύμφωνα με τον Gregory Kay από το Bloomberg NEF περιλαμβάνει την εκτόξευση ηλεκτρικών οχημάτων στις μεταφορές, την εξάπλωση ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης όπως αντλίες θερμότητας σε κτίρια και σε ορισμένα τμήματα της βιομηχανίας, ενώ συνεπάγεται επίσης τη μετάβαση στο «πράσινο υδρογόνο» που παράγεται με ηλεκτρόλυση με χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ως καύσιμο για την παροχή θερμότητας για κτίρια και βιομηχανικές διεργασίες.
Ωστόσο, η σύνδεση των τομέων θα απαιτήσει την εγκατάσταση πρόσθετης δυναμικότητας και τη δημιουργία υποδομών σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολύτες και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, κάτι το οποίο θα συνεπάγονται επιπλέον κόστος.

Ευελιξία ζήτησης

Μέχρι το 2050, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία αναμένεται να είναι «σχεδόν διπλάσια από ό, τι θα ήταν χωρίς τη σύνδεση του τομέα», αναφέρει η έκθεση. Συνολικά, το Bloomberg NEF εκτιμά ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα απαιτήσει «περίπου 75% περισσότερη παραγωγική ικανότητα» μέχρι το 2050 σε σύγκριση με αυτό που θα χρειαζόταν χωρίς τη σύνδεση.
Οι δαπάνες αυτές αναμένεται να εξισορροπηθούν σε κάποιο βαθμό με συνέργειες σε άλλες περιοχές, π.χ. όταν οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται για την ψύξη ενός κέντρου δεδομένων και η υπερβολική θερμότητα παραδίδεται σε ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης.
Ωστόσο, η κλίμακα της πρόκλησης για το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής είναι μεγάλη, σημειώνει η έκθεση, λέγοντας ότι η επιτυχία της σύζευξης του τομέα θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση νέων πηγών ευελιξίας από πλευράς ζήτησης, όπως τα «δυναμικά» ηλεκτρικά οχήματα που επαναφορτίζουν τις μπαταρίες τους όταν η ζήτηση για ενέργεια είναι χαμηλότερη και άλλα «έξυπνα» συστήματα θέρμανσης ή οικιακού εξοπλισμού που μπορούν να ανταποκρίνονται αυτόματα στα σήματα τιμολόγησης.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS