Μυτιληναίος: Ολοκλήρωση απόκτησης του 100% της METKA EGN

Μυτιληναίος: Ολοκλήρωση απόκτησης του 100% της METKA EGN
Ολοκλήρωση απόκτησης του 100% της METKA EGN από τη Μυτιληναίος
Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης από 24.06.2019, η Μυτιληναίος ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 13.03.2020 η απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών (49,9%) στην εταιρεία METKA EGN Ltd που δεν κατείχε ήδη.
Ως εκ τούτου, η MYTILINEOS έχει καταστεί μοναδική μέτοχος (100%) της METKA EGN Ltd.
Η ΜΕΤΚΑ EGN Ltd έχει ήδη αναχθεί σε βασική δραστηριότητα της MYTILINEOS, ως ο 4ος Τομέας Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (“RSD”).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS