Σε λειτουργία από 24/3 η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους

Σε λειτουργία από 24/3 η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους
Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες με κρατική εντολή
Ανοίγει αύριο η ειδική πλατφόρμα στην ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης σε πρώτη φάση από τους εργοδότες που έχουν ΚΑΔ προκειμένου να δηλώσουν τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόμενους που έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για το διάστημα έως το τέλος Απριλίου.
Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή Τρίτη 31 Μαρτίου και οι εργοδότες καλούνται να δηλώσουν την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, βάσει των ΚΑΔ, τους εργαζόμενους που αναστέλλονται οι συμβάσεις, αλλά και εκείνους που η σύμβαση εργασίας τους καταγγέλθηκε ή οικειοθελώς αποχώρησαν από την 1η έως τις 20 Μαρτίου.
Στη συνέχεια οι εργοδότες θα πρέπει να κοινοποιούν στους εργαζόμενους το «πάγωμα» των συμβάσεων εργασίας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της καταχώρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Με την σειρά τους, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν την δήλωση τους σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ τους από την 1η Απριλίου έως και τις 10 Απρίλιου. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN.
Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα την λάβουν μόνο οι εργαζόμενοι που δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ενεργή σε άλλο εργοδότη.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση για κάποιον, αυτός αυτόματα αποκλείονται από την υπαγωγή στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες με κρατική εντολή.
Καθ’ όλη την διάρκεια αναστολής της σύμβασης αναστέλλεται η υποχρέωση του εργαζόμενου να παρέχει την εργασία του, ενώ το κράτος θα καλύψει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων επί των ονομαστικών τους μισθών.
Για το διάστημα που η επιχείρηση μπαίνει σε αυτό το ειδικό καθεστώς ευελιξίας και κάνει χρήση του μέτρου αναστολής των συμβάσεων, θα απαγορεύεται ρητά να προβεί σε απολύσεις του συνόλου του προσωπικού της.
Σε διαφορετική περίπτωση θα λογίζονται ως άκυρες.
Επίσης, θα προβλέπεται η διατήρηση, για τον ίδιο χρόνο που διήρκησε η αναστολή, του ίδιου αριθμού θέσεων με τους ίδιους εργαζομένους και με τους ίδιους όρους απασχόλησης, όπως είναι ο μισθός και οι ώρες απασχόλησης.
 
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS