ΧΑ: Η σημερινή (23/3) η δυσλειτουργία οφείλεται στον χειρισμό compo σειρών της αγοράς παραγώγων στη νέα έκδοση του ΟΑΣΗΣ

ΧΑ: Η σημερινή (23/3) η δυσλειτουργία οφείλεται στον χειρισμό compo σειρών της αγοράς παραγώγων στη νέα έκδοση του ΟΑΣΗΣ
ΧΑ: Η σημερινή (23/3) η δυσλειτουργία οφείλεται στον χειρισμό compo σειρών της αγοράς παραγώγων στη νέα έκδοση του ΟΑΣΗΣ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει σχετικά με την σημειωθείσα καθυστέρηση στην έναρξη της σημερινής (23/3) συνεδρίασης, πως η δυσλειτουργία που εμφανίσθηκε οφείλεται στον χειρισμό compo σειρών της αγοράς παραγώγων στη νέα έκδοση του συστήματος ΟΑΣΗΣ και ειδικότερα η εσωτερική διαχείρισή τους μετά τη λήξη των υποκείμενων σειρών την Παρασκευή 20/3.
Παρόλο που στην σημερινή συνεδρίαση ενεργοποιήθηκαν  ταυτόχρονα η έναρξη υπολογισμού τριών  νέων δεικτών, σημαντικές εργασίες εξαιτίας εταιρικού μετασχηματισμού Μέλους της αγοράς μας αλλά και η έναρξη της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας οι παραπάνω δράσεις ουδόλως επηρέασαν την λειτουργία του συστήματος.
Δεδομένου ότι το πρόβλημα ανέκυψε πριν την έναρξη της συνεδρίασης, δεν υπήρξε καμία επίπτωση όσον αφορά χειρισμούς συναλλαγών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.
Αποφασίσθηκε η κατά μία ώρα επέκταση λήξης της συνεδρίασης καθώς και των αντίστοιχων χρονισμών στην εκκαθάριση

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS