DBRS: Τα κράτη θα χρειαστούν σφιχτή δημοσιονομική πολιτική για να ανακάμψουν από την πανδημία Covid-19

DBRS: Τα κράτη θα χρειαστούν σφιχτή δημοσιονομική πολιτική για να ανακάμψουν από την πανδημία Covid-19
Η πτώση της ζήτησης θα καθυστερήσει την ανάπτυξη - Αμφίβολο αν θα ξεκινήσει τέλος του 2020,  γιατί τα κράτη ίσως χρειαστεί να πάρουν περισσότερα μέτρα με τις ανάλογες συνέπειες μετά.
Aν και ο αντίκτυπος από την επιδημία σε ορισμένους τομείς της οικονομίας διεθνώς μπορεί να πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα για να αντιστραφεί πλήρως, η σοβαρή πτώση της ζήτησης θα είναι εκείνη που θα κρατήσει πίσω την ανάπτυξη, ίσως και πάνω από τρία οικονομικά τρίμηνα, ενώ τα κράτη θα χρειαστούν σφιχτή δημοσιονομική πολιτική για να ανακάμψουν, υποστηρίζει σε ανάλυσή της η DBRS Morningstar και εξηγεί γιατί.
Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης βλέπει τα πιο προηγμένα οικονομικά κράτη να διαθέτουν το περιθώριο για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων τόνωσης, χωρίς να έχουν ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις στις αξιολογήσεις τους, ωστόσο, όπως επισημαίνει η πιθανότητα περαιτέρω επικείμενων αναβαθμίσεων μειώθηκε σαφώς για το 2020.
Οι υπερωρίες, η πολιτική ασφάλισης μπορεί στη συνέχεια να ενισχυθεί στις περισσότερες χώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα ανταπόκρισης σε μελλοντικά σοκ.
Ενώ οι γεωγραφικές περιοχές, οι τομείς και τα νοικοκυριά θα βιώσουν ποικίλες επιπτώσεις, θεωρούμε γενικά ότι τα τρέχοντα κυβερνητικά και κεντρικά τραπεζικά μέτρα είναι ωφέλιμα για να μαλακώσουν το χτύπημα από τον ιό τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από κράτος σε κράτος, αναλόγως της δυναμικής του καθενός.
Αναλυτικότερα...
Τα κράτη ανέλαβαν δράση για την άμβλυνση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και η συναφής επίδραση στη δημόσια υγεία επιφέρει ήδη σημαντικό κόστος λόγω της απώλειας της οικονομικής παραγωγής σε όλες τις μεγάλες οικονομίες.
Ωστόσο, οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν στοχοθετημένα, έγκαιρα και προσωρινά μέτρα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που πλήττονται.
O άμεσος αντίκτυπος της κοινωνικής απομάκρυνσης και των ταξιδιωτικών περιορισμών δεν μπορεί να αντισταθμιστεί πλήρως βραχυπρόθεσμα, η DBRS αναμένει τα σωρευτικά αποτελέσματα αυτών των μέτρων να στηρίξουν μια σχετικά πιο ισχυρή οικονομική ανάκαμψη προς τα τέλη του 2020.

Οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν το οικονομικό βάρος να στηρίξουν τους πληθυσμούς και τις επιχειρήσεις τους και είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνουν περισσότερα.
Αυτό σημαίνει ότι:
Οι ισολογισμοί θα επιδεινωθούν σε ολα τα κράτη φέτος.
Η παρούσα δυσκολία στην εκτίμηση της αναμενόμενης διάρκειας και βάθους του σοκ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα υγειονομικής περίθαλψης που αναθεωρούνται σε εβδομαδιαία ή και καθημερινή βάση σε ορισμένες χώρες.
Η αδιάκριτη στήριξη και οι επιδοτήσεις θα κοστίσουν από δημοσιονομική άποψη, αλλά η ανεργία και οι συνακόλουθες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας ή άλλης στήριξης μπορεί να έχει μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.
Οι απαντήσεις των μεμονωμένων χωρών ενδέχεται επίσης να περιπλέξουν την αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου: για παράδειγμα, οι στατιστικές για την ανεργία δεν θα αποκαλύψουν την έκταση της υποαπασχόλησης, αν απορροφηθεί εν μέρει το κόστος εργασίας των επιχειρήσεων.
Με την προϋπόθεση ότι η ζήτηση αρχίζει να ανακάμπτει πριν τελειώσει η στήριξη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη - αλλά η παρακολούθηση της ανάκαμψης και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την πανδημία θα είναι σημαντικές για τις προοπτικές των κρατικών αξιολογήσεων.
Στο ελάχιστο και σε σχέση με την πρόβλεψη της DBRS για το 2020 για το Κυρίαρχους Παγκοσμίως για το 2020 και το Έτος Ανασκόπησης 2019, η πιθανότητα περαιτέρω επικείμενων αναβαθμίσεων μειώθηκε σαφώς.

Τύποι μέτρων
Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων μπορούν να χωριστούν σε τρεις ευρείες κατηγορίες: στήριξη των επιχειρήσεων, στήριξη των νοικοκυριών και στήριξη των χρηματοπιστωτικών αγορών  και μεσαζόντων.
Για τα περισσότερα από τα κυρίαρχα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του σχολιασμού, το όφελος της διατήρησης των εργαζομένων και των βιώσιμων εταιρειών στη ζωή τους είναι πιθανό να έχει μεγαλύτερη αξία από το βάρος του πρόσθετου δημόσιου χρέους, ιδίως λόγω των εξαιρετικά χαμηλών ποσοστών χρηματοδότησης.
Οι παρεμβάσεις στην αγορά ομολόγων των κεντρικών τραπεζών παρέχουν χρηματοδότηση στις κυβερνήσεις για να προσθέσουν νέες δαπάνες με μηδενικό ή πολύ χαμηλό κόστος.
Σημαντικά παραδείγματα είναι οι πιθανές παρεμβάσεις της ΕΚΤ ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ φέτος, μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα Προμήθειας Έκτακτης Ανάγκης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ και η διευρυμένη ποσοτική χαλάρωση των ΗΠΑ που περιλαμβάνει τουλάχιστον 500 δισ. δολάρια και τουλάχιστον 200 δισ. δολάρια σε ενυπόθηκα δάνεια.
Επίσης, τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά για τις περισσότερες προηγμένες χώρες, ακόμη και για τις χώρες με κάπως υψηλότερα ποσοστά, όπως στην Ιταλία (βλ. Παράρτημα 1).
Οι μειώσεις φόρου εισοδήματος ευρείας βάσης και οι πολιτικές κεφαλαιουχικών δαπανών ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικές σε αυτό το περιβάλλον με την εκτεταμένη περικοπή δραστηριοτήτων στις οποίες τα νοικοκυριά δεν είναι σε θέση να δαπανήσουν ούτε οι εταιρείες να βγουν έξω και να ξεκινήσουν επενδυτικά έργα.
Αντ 'αυτού, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν μια ποικιλία γενικά προσωρινών μέτρων που αποσκοπούν στην ανακούφιση του βάρους των οικείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Σημαντικά μέτρα περιλαμβάνουν άμεσες χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις σε συστήματα δημόσιας υγείας, άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και συναφείς βιομηχανίες υποστήριξης της υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. παραγωγοί φαρμακευτικών και ιατρικών προμηθειών), αύξηση της πρόσβασης σε δικαιώματα ανεργίας, άμεσες μεταφορές μετρητών σε νοικοκυριά, παροχή βραχυπρόθεσμων φορολογικών ελαφρύνσεων εταιρείες που προσωρινά πρέπει να κλείσουν τις πόρτες τους στους πελάτες και να ενθαρρύνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσφέρουν διακοπές αποπληρωμής υποθηκών και χρεών.
 
Image
Οι κυβερνητικές εγγυήσεις δανείων και οι στρατηγικές επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να επιβαρύνουν τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς με ενδεχόμενους κινδύνους αστικής ευθύνης, αλλά είναι χρήσιμα εργαλεία για να αποτρέψουν τα προβλήματα βραχυπρόθεσμης ρευστότητας να μετατραπούν σε προβλήματα φερεγγυότητας με τις σχετικές οικονομικές εξάρσεις.
Για τις κεντρικές τράπεζες, η μείωση των επιτοκίων της πολιτικής δεν επαρκεί από μόνη της για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς τα απομονωμένα νοικοκυριά και οι κλειστές εταιρείες παραγωγής και υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να αυξήσουν τη διακριτική τους δαπάνη ή να ξεκινήσουν επενδυτικά έργα.
Βλέπουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές διαδραματίζουν βασικό ρόλο, εισάγοντας ποικίλα υποστηρικτικά μέτρα.
Τα επίπεδα ρεκόρ προγραμμάτων επείγουσας απόσβεσης χρεών που υποστηρίζουν μηδενικές ή χαμηλού κόστους φορολογικές δαπάνες, συστήματα χρηματοδότησης για τη στήριξη της επιχειρηματικής ρευστότητας και μέτρα ανακούφισης κεφαλαίων για τις τράπεζες βοηθούν όλα να διατηρήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα ισχυρό για να στηρίξουν τη λειτουργία της οικονομίας.
Ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό είναι περιορισμένος αυτή τη στιγμή, κυρίως εξαιτίας της έντονης κατάρρευσης των αγορών πετρελαίου.
Το πρόγραμμα αγοράς εμπορικών χαρτοφυλακίων COVID-19 για την Εταιρική Χρηματοδοτική Διευκόλυνση (CCFF) του Ηνωμένου Βασιλείου για τη στήριξη του cashflow των εταιρειών είναι ένα άλλο παράδειγμα υποστηρικτικών μέτρων.

Συμπεράσματα
Αν και η ορατότητα γύρω από την τελική διάρκεια των πολιτικών συγκράτησης και η εξάπλωση του ιού είναι περιορισμένη, η DBRS Morningstar αναμένει το συνδυασμένο βάρος κυβερνητικών μέτρων τόνωσης και την αποφασιστική ανταπόκριση της ιατρικής κοινότητας να βοηθήσουν στην άμβλυνση του οικονομικού σοκ.
Αν και ο αντίκτυπος σε ορισμένους τομείς ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αντιστραφεί πλήρως, η πιο σοβαρή πτώση της ζήτησης πιθανότατα θα περιοριστεί σε μερικά τρίμηνα.
Με την πάροδο του χρόνου, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί στη συνέχεια να καταστεί αυστηρότερη στις περισσότερες χώρες για να αποκατασταθεί η ευελιξία ώστε να αντιμετωπιστούν μελλοντικές κρίσεις.
Ενώ οι γεωγραφικές περιοχές, οι τομείς και τα νοικοκυριά θα βιώσουν ποικίλες επιπτώσεις, θεωρούμε γενικά τα συνεχή μέτρα της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας ως ευεργετικά για να μαλακώσουν το χτύπημα.

Αυτές είναι οι πολιτικές απαντήσεις, τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα που έχουν λάβει μέχρι στιγμής ορισμένες από τις πιο προηγμένες οικονομίες μέχρι στιγμής:

Αυστραλία
• Συνολικό πακέτο 84 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (AUD).
• Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης του εισοδήματος σε μετρητά, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
• Πρόσβαση σε κεφάλαιο συνταξιοδότησης μέχρι 10.000 AUD
• 50% εγγύηση για δάνεια προς ΜΜΕ (έως 40 δισεκατομμύρια AUD).
• Υποστήριξη των ταμειακών ροών για τις ΜΜΕ και προσωρινή ανακούφιση από νομικές ενέργειες για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

Βέλγιο
• Εγγυημένες εγγυήσεις δανείων από την κυβέρνηση, που επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους - 50 δισ. Ευρώ (11% )
• Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
• Αναβολές αποπληρωμής δανείων για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και δανειολήπτες υποθηκών
• Ορισμένες οικονομικές ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται.
• Προσωρινή επιδότηση μισθών για τους εργαζομένους που πλήττονται
• Συνολικό πακέτο περίπου 8-10 δισ. Ευρώ (2% του ΑΕΠ), εξαιρουμένων των εγγυήσεων

Καναδάς
• Άμεση βοήθεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ύψους 27 δισ. δολαρίων Καναδά (CAD) (1,2% του ΑΕΠ). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι η αφαίρεση των μετρητών από εργαζόμενους που πλήττονται αρνητικά από την COVID-19 ή από εκείνους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφάλιση κατά την εργασία. Επίσης, αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις και πιστώσεις φόρου για τις οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
• Αναβαλλόμενες φορολογικές πληρωμές: αναβολή των πληρωμών φόρου 55 δισεκατομμυρίων CAD κατά 4 μήνες
• Άλλα μέτρα: εξάμηνο άτοκο μορατόριουμ για την αποπληρωμή των φοιτητικών δανείων του Καναδά.

Γαλλία
• Μεγάλα μέτρα ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζονται (1,7% του ΑΕΠ). 35 δισ. Ευρώ σε μειωμένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 8,5 δισ. Ευρώ για την υποστήριξη της καταναγκαστικής μερικής απασχόλησης. 2 δισ. Ευρώ σε ταμείο αλληλεγγύης για αυτοαπασχολούμενους.
• Πιστωτικές γραμμές ύψους 300 δισ. Ευρώ για την υποστήριξη επιχειρήσεων.

Γερμανία
• Οι κρατικές εγγυήσεις προστίθενται σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ (λίγο πάνω από 30% του ΑΕΠ)
• Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης για μέτρα στήριξης μεγάλης κλίμακας για επιχειρήσεις - 100 δισ. Ευρώ για μέτρα μετοχών και 400 δισ. Ευρώ για εγγυήσεις ρευστότητας (14,6%)
• Άμεση βοήθεια για τις μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες - 50 δισ. Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) •
• Πρόσθετες κρατικές εγγυήσεις για επιχειρήσεις μέσω κρατικής τράπεζας KfW - του ΑΕΠ)
• Ευρύτερη πρόσβαση σε υφιστάμενα δάνεια χαμηλού κόστους και πιστωτικές εγγυήσεις
• Φορολογικές αναβολές
• Επιδοτήσεις μισθών για τους εργαζομένους που πλήττονται
• Αυξημένες δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις κατά 12,4 δισ. ευρώ μεταξύ 2021 και 2024, που ισοδυναμεί με 0,4% του ΑΕΠ. Ιταλία
• Υψηλότερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την πολιτική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ιατρών και ιατρικού εξοπλισμού - 3,3 δισ. Ευρώ.
• Αυτόματοι σταθεροποιητές, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης μορατόριουμ για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας - 8,9 δισ. Ευρώ.
• Φορολογικές αναβολές.
• Υποστήριξη της πολιτικής αεροπορίας ύψους 0,5 δισ. Ευρώ.
• Πιστωτικές εγγυήσεις και μέτρα στήριξης της ρευστότητας - 6 δισ. Ευρώ, ενδεχομένως κινητοποιώντας περίπου 340 δισ. Ευρώ.

Ιαπωνία
• Πακέτο τόνωσης ύψους 400 δισ. Γιεν (3,6 δισ. Δολάρια ΗΠΑ) με στόχο: την πρόληψη της εξάπλωσης / ανάπτυξης ιατρικής περίθαλψης του COVID-19.
Αρωγή για προσωρινό κλείσιμο σχολείων.
Υποστήριξη για τη συρρίκνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της απασχόλησης.
• Ο PM Abe συζητά πρόσθετα ερεθίσματα ενός συνδυασμού δαπανών και φορολογικών περικοπών.

Κάτω Χώρες
• Ευρύτερη πρόσβαση σε υφιστάμενες πιστωτικές εγγυήσεις
• Πρόσθετες προσωρινές εγγυήσεις για εταιρείες και πιθανό σύστημα αποζημίωσης για τους επηρεασμένους τομείς
 • Φορολογικές αναβολές
• Επιδοτήσεις μισθών για τους πληγέντες εργαζόμενους για τρεις μήνες - 10 δισεκατομμύρια ευρώ (1,2% του ΑΕΠ) για τους αυτοαπασχολούμενους - περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ (0,5% του ΑΕΠ)
• Συνολικό πακέτο περίπου 10-20 δις ευρώ (1,2-2,5% του ΑΕΠ).

Ισπανία
• Πρώτη δέσμη: 18 δισ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αναβολών φόρου για ΜΜΕ / αυτοαπασχολούμενους, δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και στήριξη του τουριστικού τομέα.
• Δεύτερη δέσμη: Δημόσιες αναλήψεις υποχρεώσεων 107 δισ. Ευρώ που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν περίπου 200 δισ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης δημόσιας εγγύησης 100 δισ. Ευρώ για επιχειρήσεις και 5 δισ. Διευκόλυνση των προσωρινών απολύσεων, διευκόλυνση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος.
• Καθιέρωσε ένα μορατόριουμ διάρκειας ενός μηνός για υποθήκες για ευάλωτα νοικοκυριά και παρόμοιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Σουηδία
• Το φορολογικό πακέτο θα μπορούσε να ανέλθει σε 300 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες, εάν χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω φορολογικών αναβολών.
Η κυβέρνηση εισήγαγε ένα σύστημα βραχυπρόθεσμων απολύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων / παροχών για τους εργαζομένους.
• κρατικές εγγυήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες έως 5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες και διευρυμένη εγγύηση πίστωσης για τους εξαγωγείς.

Ελβετία
• Υποστήριξη ρευστότητας για τους εργαζόμενους και τις ΜΜΕ - 10 δις ελβετικών φράγκων (CHF).
• Πρόγραμμα εγγύησης πιστώσεων - 20 δις CHF.
Να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ λαμβάνουν δάνεια γεφύρωσης / έκτακτης ανάγκης από τις τράπεζες.
• Αγορά εργασίας - 10 δισ. CHF.
Προβλέψτε σύντομα επιδόματα εργασίας (εάν μειωθούν οι ώρες εργασίας), αποζημίωση για τους αυτοαπασχολούμενους και άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων από τη χώρα.
• Αναβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καταβολή ΦΠΑ, μορατόριουμ χρέους διάρκειας ενός μηνός

Ηνωμένο Βασίλειο
• Οι κρατικές επιχορηγήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα καλύψουν το 80% του μισθού των εργαζομένων που έχουν παραμείνει μέχρι συνολικού ποσού 2.500 GBP το μήνα
• 330 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες δάνεια και εγγυήσεις, που αντιστοιχούν στο 15% του ΑΕΠ.
• Λοιπά μέτρα: Οι υποθήκες να προσφέρουν διακοπές πληρωμής έως 3 μηνών.

ΗΠΑ
• Φάση 1: 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τις ομοσπονδιακές
• Φάση 2: Με την πέκταση των τεστ για  COVID-19, καθιερωμένη άδεια μετ 'αποδοχών, αυξημένη ασφάλιση ανεργίας και αυξημένη χρηματοδότηση από το Medicaid
• Φάση 3 (σε εκκρεμότητα): Αναμένεται να συμπεριληφθεί μεταξύ 300-500 δις δολαρίων άμεσων πληρωμών σε μετρητά σε ιδιώτες, καθώς και πρόσθετα προγράμματα δανείων και βοήθειας για επιχειρήσεις, κράτη και πόλεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS