Πλαστικά Κρήτης: Αγορά 100.000 ιδίων μετοχών

Πλαστικά Κρήτης: Αγορά 100.000 ιδίων μετοχών
Αγορά ιδίων μετοχών από τα Πλαστικά Κρήτης
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.03.2020 των Πλαστικών Κρήτης αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών προκειμένου να διατεθούν στα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 ή/και 114 του Ν.4548/18 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την αγορά και διάθεσή τους.
Η διάρκεια της αγοράς ιδίων μετοχών ορίστηκε σε 2 έτη, ο αριθμός μετοχών σε έως 100.000 τεμάχια και το εύρος τιμής από 5 έως 15 € ανά μετοχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS