Σιδενόρ: Ζημίες 1,5 εκατ. την ημέρα λόγω κατάρρευσης της ζήτησης - Κανονικά το δώρο Πάσχα

Σιδενόρ: Ζημίες 1,5 εκατ. την ημέρα λόγω κατάρρευσης της ζήτησης - Κανονικά το δώρο Πάσχα
Η Σιδενόρ αποφάσισε να αναστείλει για διάστημα ενός μηνός τις κύριες παραγωγικές της δραστηριότητες, θέτοντας ως εκ του λόγου αυτού τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα
Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιριών και συγκεκριμένα οι εταιρίες Sovel Α.Ε., Έρλικον Α.Ε., Πράκσυς Α.Ε. και Ετήλ Α.Ε. αποφάσισαν στις 27 Μαρτίου 2020, να αναστείλουν προσωρινά για το διάστημα ενός μηνός τις κύριες παραγωγικές τους δραστηριότητες, θέτοντας ως εκ του λόγου αυτού τους εργαζόμενους σε αυτές σε διαθεσιμότητα, από τις 2 Απριλίου 2020 έως και την 3η Μαΐου 2020, ενώ παράλληλα και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εταιριών να τεθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι εμπορικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και η παραλαβή πρώτων υλών (σκραπ χάλυβα) των εταιριών αυτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δίοικηση της Σιδενόρ κατέληξε σε αυτήν την απόφαση, καθώς η ζήτηση εκμηδενίστηκε τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Από την μια πλευρά η αναστολή της οικοδομής εσωτερικά αλλά και οι κινήσεις κλεισίματος χαλυβουργιών διεθνώς, πρακτική που ακολουθείται από τον κολοσσό Mittal, τον όμιλο Τata, τα εργοστάσια της Ισπανίας και της Ιταλίας, οδήγησαν σε μια απόφαση με στόχο να μην σωρευθεί περαιτέρω απόθεμα από παραγωγή 3000 - 3500 τόνων σε ημερήσια βάση, που μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος 1,5 εκατ ευρώ ημερησίως.
Και αυτό γιατί από τα 2 εκατ ευρώ κόστους παραγωγής ημερησίως απορροφώνται μόλις οι 500.000 ευρώ με τα παρόντα δεδομένα.
Έτσι με την πάροδο του Απριλίου το υπάρχον απόθεμα θα εξορθολογιστεί και η εταιρία θα μπορεί να επανεκκινήσει μέσα σε πλαίσια βιώσιμα τον Μάϊο
Οι εργαζόμενοι δε διαθεσιμοτητα θα λάβουν το 60% των αποδοχών τους, 50% από την εταιρία και 10% από τον ΟΑΕΔ και το δώρο Πάσχα.

Αναλυτικά

Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιριών και συγκεκριμένα οι εταιρίες Sovel Α.Ε., Έρλικον Α.Ε., Πράκσυς Α.Ε. και Ετήλ Α.Ε. αποφάσισαν στις 27 Μαρτίου 2020, να αναστείλουν προσωρινά για το διάστημα ενός μηνός τις κύριες παραγωγικές τους δραστηριότητες, θέτοντας ως εκ του λόγου αυτού τους εργαζόμενους σε αυτές σε διαθεσιμότητα, από τις 2 Απριλίου 2020 έως και την 3η Μαΐου 2020, ενώ παράλληλα και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εταιριών να τεθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι εμπορικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και η παραλαβή πρώτων υλών (σκραπ χάλυβα) των εταιριών αυτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Ti θα ισχύσει για τους εργαζομένους

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής, από τους 450 εργαζόμενους της Sovel, θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά οι 100, ενώ το ίδιο θα συμβεί και για 50 υπαλλήλους της Σιδενόρ, από τους 250 που αριθμεί το προσωπικό της. Στις υπόλοιπες θυγατρικές θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά 50 υπάλληλοι, από τους συνολικά 200.
Οι εταιρείες δεν ανήκουν στους ΚΑΔ, που μπορούν να επωφεληθούν από το μέτρο της προσωρινής διαθεσιμότητας, κάτι που δεν επιδίωξαν ούτε και οι διοικήσεις τους.
Για την αποζημίωση του εργατικού δυναμικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, θα αξιοποιηθεί η υφιστάμενη εργασιακή νομοθεσία, η οποία προβλέπει την πληρωμή από τον εργοδότη του 50% των αποδοχών καθώς και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, με το κράτος να καταβάλει το 10% των αποδοχών των εργαζομένων.
Οι διοικήσεις των εταιρειών επέλεξαν την εφαρμογή της αναστολής τον Απρίλιο, καθώς συμπίπτει με την καταβολή του δώρου του Πάσχα, κάτι που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι θα λάβουν συνολικά ένα πλήρη μισθό.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών έλαβαν τις αποφάσεις αυτές λόγω των ήδη δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή αγορά χάλυβα, οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία ως αποτέλεσμα της πρόσφατης πανδημίας COVID-19, η οποία περιόρισε δραστικά τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, καθώς επήλθε απότομη κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα, και σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τον χάλυβα ως πρώτη ύλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρίση του κορωνοϊού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των παραγγελιών κατά τουλάχιστον 50-60%.
Μάλιστα, το ποσοστό αυτό δεν αφορά μόνο την εγχώρια αγορά, αλλά το σύνολο των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες.
Με τα νέα δεδομένα της αγοράς το υπάρχον απόθεμα μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες των πελατών.
Το ανωτέρω μέτρο, στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις, τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στη ρευστότητα των εταιριών, διασφαλίζοντας παράλληλα την εφοδιαστική αλυσίδα χαλυβουργικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Σημειώνεται ότι σε λήψη ανάλογων μέτρων έχουν ήδη προβεί πολλές χαλυβουργίες στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Πηγή: www.worldenergynew.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS