Alpha Bank: Οι διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με τον κορωνοϊό

Alpha Bank: Οι διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με τον κορωνοϊό
Alpha Bank: Η παγκόσμια κοινότητα είχε υποτιμήσει αρχικά τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και τις επιπτώσεις της
Απότομη αύξηση της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης του νέου κορωνοϊου και της λήψης μέτρων περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής  δραστηριότητας προκειμένου να μετριαστεί η εξάπλωσή του και  να προετοιμαστούν τα εθνικά συστήματα υγείας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία αναφέρει στο report της Navigator β ́ τρίμηνο 2020 - Διεθνείς Αγορές & Επενδυτική Στρατηγική -Οι διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με τον κορωνοϊό η Alpha Bank.
Σύμφωνα με την Alpha Bank η παγκόσμια κοινότητα είχε υποτιμήσει αρχικά τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και τις επιπτώσεις της με αποτέλεσμα όταν έγινε αντιληπτή η δυσμενέστερη της αρχικά εκτιμώμενης εξέλιξη, να καταγραφούν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στο σύνολο των επενδυτικών κατηγοριών.
Image
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι ο δείκτης μεταβλητότητας του μετοχικού δείκτη S&P 500 προσέγγισε το ιστορικά υψηλόπου είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.
Ο μετοχικός δείκτης παρουσίασε την ταχύτερη ιστορικά μείωσησε επίπεδο διόρθωσης (-20%), σε μόλις 16 ημέρες από το ιστορικά υψηλό (19/2: 3.386), καθώς και τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ανάκαμψη από το 2009 (23-27/3: 10,3%).
Η υιοθέτηση πρωτοφανών περιοριστικών μέτρων για τις σύγχρονες δημοκρατίες και δυτικές κοινωνίες ήταν απαραίτητη στην προσπάθεια αναχαίτισης της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
Image
Η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ύφεση της οποίας το βάθοςκαι η διάρκεια θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα με την οποία θα μετριασθεί η εξάπλωση της πανδημίας και το χρονικό διάστημα παραμονής των κοινωνιών σε κατάσταση έκτακτων περιοριστικών μέτρων.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει το 2020 ύφεση τουλάχιστον αντίστοιχη της περιόδου της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008 - 2009 και θα ανακάμψει το 2021.
Δεδομένου ότι η αιτία της οικονομικής κρίσης είναι εξωγενής και επηρεάζει το σύνολο της ανθρωπότητας και των οικονομιών απαιτείται συντονισμένη διεθνής προσπάθεια και λήψη δραστικών μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων.
Image
Οι Κεντρικές Τράπεζες και οι κυβερνήσεις των κυριότερων οικονομιών έχουν προβεί σε υιοθέτηση πρωτοφανών μέτρων.
Πληθαίνουν οι αναφορές για την αναγκαιότητα ενός νέου σχεδίου Μάρσαλ χρηματοδοτούμενου από κάποιου είδους κοινά ομόλογα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει οι κυριότερες Κεντρικές Τράπεζες υπερβαίνουν εκείνα που υιοθέτησαν κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 
Ωστόσο, η αξία και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στήριξης περιορίζονται έως ότου ελεγχθεί η πανδημία και υπάρξει ελπιδοφόρος εξέλιξη αναφορικά με  την  ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων για την θεραπεία της νόσου.
Image
Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, η επόμενη ημέρα αναμένεται να βρει τα κράτη και τις κοινωνίες με σημαντικές αλλαγές μεταξύ άλλων σε ό,τι  αφορά στην κοινωνική οργάνωση, στις πολιτικές προτεραιότητες, στην κατανομή των οικονομικών πόρων, στα δημόσια συστήματα υγείας, καθώς και σε γεωπολιτικούς συσχετισμούς.
Εκτιμώντας ότι θα διατηρηθούν οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, τους επόμενους μήνες, κρίνουμε κατάλληλη την υιοθέτησηαμυντικής επενδυτικής στρατηγικής,  με μειωμένη έκθεση στη μετοχική κατηγορία, με επιλογές χαμηλών διακυμάνσεων και αυξημένη διακράτηση ρευστότητας προκειμένου να εκμεταλλευτούμε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.
Η αναγκαιότητα της ενεργητικής διαχείρισης αυξάνεται.
Βραχυπρόθεσμα οι κλάδοι της τεχνολογίας, της υγείας και της βιοτεχνολογίας, των εταιριών κοινής ωφέλειας και βασικών καταναλωτικών αγαθώ νεκτιμούμε ότι θα ευνοηθούν από τη συγκυρία. 

Οι τοποθετήσεις σε χρυσό και ομόλογα υψηλής φερεγγυότητας ευνοούνται σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, οικονομικής ύφεσης και ιδιαίτερα επεκτατικής νομισματικής πολιτικής παρά τις ρευστοποιήσεις που καταγράφηκαν για λόγους αύξησης ρευστότητας καικάλυψης ανοικτών θέσεων.

Image


Παγκόσμια Οικονομία

Η συντονισμένη υποστηρικτική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών και κυβερνήσεων των κυριότερων οικονομιών παγκοσμίως, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας συνεχίζεται.
Τα νομισματικά και δημοσιονομικά μετράπεριλαμβάνουν σημαντικές μειώσεις επιτοκίων, αγορές τίτλων και αύξηση των κρατικών δαπανών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η παγκόσμια οικονομία θα παρουσιάσει ύφεση το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται από την πλειονότητα των κρατών προκειμένου να περιορισθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ οι οικονομικές συνθήκες είναι τουλάχιστον αντιστοίχως δυσμενείς με εκείνες του 2008.
Εκτιμά ωστόσο ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021.

ΗΠΑ

Οι συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία των ΗΠΑ αρχίζουν να αποτυπώνονται στα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον μήνα Μάρτιο.
Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό (3,28 εκατ., προηγούμενο υψηλό 1982:695 χιλ.).
Ο δείκτης υπηρεσιών Markit PMI υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό (39,1) και ο αντίστοιχος δείκτης μεταποίησης σε επίπεδο (49,2) συρρίκνωσηςτου τομέα.
Σημαντική είναι η δημοσιονομική στήριξη που παρέχεται, με το σχέδιο που ψηφίστηκε να υπερβαίνει τα $2 τρισ..
Τα δημοσιονομικά μέτρα προβλέπουν παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις, ενίσχυση των πολιτειών των ΗΠΑ και στήριξη της λειτουργίας των νοσοκομείων.
Προβλέπεται επίσης,απευθείας χρηματική ενίσχυση για πολίτες μικρών και μεσαίων εισοδημάτων και αναβολή καταβολής φόρων.

Ευρωζώνη

Επιδείνωση παρουσιάζουν τα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης,καθώς οι κυριότερες οικονομίες της πλήττονται έντονα από την πανδημία.
Ο ενοποιημένος δείκτης PMIκατέγραψε τον Μάρτιο ιστορικό χαμηλό (31,4). Ισχυρή μείωση παρουσίασε ο δείκτης υπηρεσιών (28,4, Φεβρουάριος: 52,6) και ο τομέας μεταποίησης παρέμεινε σε επίπεδα συρρίκνωσης (44,8).
Αναφορικά με τη δημοσιονομική στήριξη στην Ευρωζώνη, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αναζητεί τρόπους χρήσης της ρευστότητας που διαθέτει (€410 δισ.).
Οι κυριότερες οικονομίες της Ευρωζώνης έχουν ανακοινώσει δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της οικονομίας με τη μορφή παροχής απευθείας ρευστότητας αλλά και εγγυήσεων προς επιχειρήσεις.
Τα συνολικά μέτρα στήριξης διαμορφώνονται περί τα €650 δισ. στη Γερμανία, €350 δισ. στη Γαλλία, €365 δισ. στην Ιταλία και €200 δισ. στην Ισπανία.

Κίνα

Στην Κίνα οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας προηγήθηκαν των υπολοίπων κύριων οικονομιών, καθώς ο ιός εξαπλώθηκε αρχικά στην ηπειρωτική Κίνα, ωστόσο τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν οδήγησαν σε δραστική μείωση του ρυθμού εξάπλωσης σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνονται.
Αρχικές ενδείξεις σταθεροποίησης της οικονομίας, καθώς το 80% των εργαζόμενων έχουν επιστρέψει στην εργασία τους.
Ο δείκτης μεταποίησης PMI ανέκαμψε τον Μάρτιο (52, Φεβρουάριος: 35,7) καταγράφοντας υψηλό από τον Σεπτέμβριο 2017 και ο δείκτης υπηρεσιών PMI ενισχύθηκε(52,3) μετά το ιστορικό χαμηλό που κατέγραψε τον Φεβρουάριο(29,6).

Πετρέλαιο

Διατηρείται υπό πίεση η τιμή του πετρελαίου, καθώς αρνητικά επηρεάζουν τόσο η μείωση της ζήτησης όσο και η αύξηση της προσφοράς.
Από την αρχή του έτους η τιμή καταγράφει σημαντική πτώση (περί το -65%) και στις 30 Μαρτίου υποχώρησε σε χαμηλό (ΣΜΕ WTΙ: $19,27/βαρέλι) 18 ετών.
Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται παγκοσμίως προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εξάπλωση της πανδημίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να μειωθεί κατά 10 –20 εκατ. βαρέλια ημερησίως εντός του 2020.
Αρνητική επίπτωση στην τιμή έχει καιηαύξηση της προσφοράς πετρελαίου ως απόρροια της τιμολογιακής διαμάχης Σαουδικής Αραβίας - Ρωσίας.
Η άρνηση της Ρωσίας στην πρόταση των χωρών του ΟΠΕΚ για νέα μείωση της παραγωγής, οδήγησε τη Σαουδική Αραβία σε αύξηση της παραγωγής σε ιστορικό υψηλό (12,3 εκατ. βαρέλια) και μείωση στην τιμολογιακή της πολιτικήκατά $6 -$8/βαρέλι.
Η Ρωσία εκτιμά ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε επίπεδα τιμών πλησίον των $20/βαρέλι.
Κατά την εκτίμησήμας, οι καθοδικές πιέσεις αναμένεται να διατηρηθούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζονται με την τιμή του πετρελαίου να διαπραγματεύεται σε εύρος $18 με $26/βαρέλι, καθώς δεν αναμένεται ισχυρή ανοδική επίπτωσηούτε από την πλευρά της ζήτησης ούτε από την πλευρά της προσφοράς.
Πιθανή ανάκαμψη της τιμής κατά το β ́ εξάμηνο 2020, σε περίπτωση πουομαλοποιηθεί η οικονομική κατάσταση και τεθούν σε εφαρμογή τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS