Έκθεση σοκ του ΟΟΣΑ: Ισχυρό πλήγμα ακόμη και -35% υπό όρους στο ελληνικό ΑΕΠ το 2020, θα προκαλέσει ο κορωνοϊός λόγω τουρισμού

Έκθεση σοκ του ΟΟΣΑ: Ισχυρό πλήγμα ακόμη και -35% υπό όρους στο ελληνικό ΑΕΠ το 2020, θα προκαλέσει ο κορωνοϊός λόγω τουρισμού
Η ελληνική οικονομία θα πληγεί περισσότερο και από την ιταλική εξαιτίας του κορωνοϊού
Η τεράστια σημασία του τουρισμού στο ΑΕΠ θα είναι ο κύριος λόγος για τον δυνητικά μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με ανάλυση του ΟΟΣΑ.
Ειδικότερα, το lockdown ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ακόμη κα 35% του ελληνικού ΑΕΠ, η χειρότερη πρόβλεψη σε σύγκριση με τις χώρες που αναλύει ο Οργανισμός.
Επισημαίνεται πως στο σενάριο του ΟΟΣΑ υπολογίζονται οι βραχυπρόθεσμες (σε ορίζοντα 12μήνου) οικονομικές επιπτώσεις από μια μείωση της δραστηριότητας πάνω από 50% και ως 100% σε διαφόρους τομείς.
Όπως φαίνεται παρακάτω, η ελληνική οικονομία θα πληγεί χειρότερα και από την ιταλική.
Σε αντίθετο κλίμα, Ιρλανδία και Σαουδική Αραβία εμφανίζονται πιο ανθεκτικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες.
«Η αυξανόμενη εξάπλωση του κορωνοϊού στις διάφορες χώρες ώθησε πολλές κυβερνήσεις να εισαγάγουν πρωτοφανή μέτρα για να περιορίσουν την επιδημία.
Πρόκειται για μέτρα που επιβάλλονται λόγω της υγειονομικής κατάστασης, η οποία αφήνει ελάχιστα περιθώρια για άλλες επιλογές, καθώς η υγεία πρέπει να παραμείνει πρωταρχική μέριμνα.
Τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε προσωρινή παύση λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, σε ευρέως διαδεδομένους περιορισμούς στις μετακινήσεις, σε αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε διάβρωση της εμπιστοσύνης και σε αυξημένη αβεβαιότητα.
Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά το ακριβές μέγεθος των επιπτώσεων από τα μέτρα στο ΑΕΠ, αλλά είναι σαφές ότι συνεπάγονται απότομες μειώσεις στο επίπεδο της παραγωγής, των δαπανών των νοικοκυριών, των εταιρικών επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου.
Η μελέτη παρέχει ενδεικτικές εκτιμήσεις για τον αρχικό άμεσο αντίκτυπο των διακοπών, με βάση ανάλυση των τομεακών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης ανά χώρα και παραδοχή κοινών αποτελεσμάτων σε κάθε τομέα και κατηγορία δαπανών σε όλες τις χώρες», σχολιάζει ο ΟΟΣΑ.
Αναλυτικά:
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS