Ανοίγει η παροχή ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες με ένταξη σε όλες τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ

Ανοίγει η παροχή ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες με ένταξη σε όλες τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ
Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο σημειώνουν κάποιες έγγυρες πηγές και κάποιες άλλες πηγές λένε πως πολύ γρήγορα θα υπάρξουν σχετικές αποφάσεις
Μεγάλες ελπίδες πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει και για τη χώρα μας να γίνονται πλήρως αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα σε όλες τις πράξεις αναχρηματοδότησης έχουν βασίμως  τα πιστωτικά ιδρύματα έστω και αν αυτό γίνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο σημειώνουν κάποιες έγκυρες πηγές και κάποιες άλλες πηγές λένε πως πολύ γρήγορα θα υπάρξουν σχετικές αποφάσεις.
Οι  ελληνικές τράπεζες διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους ένα απόθεμα ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 17 δισ. ευρώ από τα οποία μπορούν να αντλήσουν μια ρευστότητα που ανέρχεται περίπου στο μισό περί τα 8,5 δισεκ. 
Ορισμένα από τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη αντλήσει ρευστότητα με βάση τα συγκεκριμένα ομόλογα θέτοντάς τα ως ενέχυρο σε άλλα κανάλια χρηματοδότησης ωστόσο πάντα διατρέχουν τον κίνδυνο να αλλάξει το ευρωπαϊκό διατραπεζικό status βάση του οποίου αντλήθηκε η ρευστότητα αυτή.
Επομένως είναι πολύ σημαντικό για κάποιες από τις ελληνικές τράπεζες η ασφάλεια της ECB αλλά και η περαιτέρω ρευστότητα που αυτή μπορεί να προσφέρει με τις πράξεις αναχρηματοδότησης. Στην παρούσα φάση για τις πράξεις αυτές οι Ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούν ομόλογα άλλων χωρών που φέρουν investment grade (επενδυτική διαβάθμιση).
Το γεγονός πως η Ελλάδα δεν είναι σε πρόγραμμα αλλά ούτε και διαθέτει επενδυτική βαθμίδα φαίνεται σταδιακά να ξεπερνιέται σε μια πρωτόγνωρη και για την Ευρώπη συγκυρία.
Ξεπεράστηκε ήδη  στην περίπτωση του Pandemic Emergency Purchase Programme στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει σαν ισότιμο μέλος και αυτό αποτέλεσε την πρώτη σημαντική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση.
Οπως προκύπτει από την πρόσφατη  συνέντευξη της Isabel Schnabel, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στο ΒΗΜΑ, η Ελλάδα αν και  δεν πληροί ακόμη την ελάχιστη απαίτηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ούτως ώστε να είναι επιλέξιμη για άμεσες αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP ),εξαίρεση από αυτήν την απαίτηση μπορεί να χορηγηθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Στην ίδια συνέντευξη η Ευρωπαία αξιωματούχος συμπληρώνει ότι αυτό εξαρτάται επίσης από πολιτικές αποφάσεις και από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε πιστωτικού ορίου μπορεί να εξεταστεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η συζητήτηση λοιπόν είναι φανερό πως έχει ανοίξει και διεξάγεται με όρους πολιτικούς.
Καθώς λοιπόν οι εξελίξεις τρέχουν και καθώς οι τράπεζες διαμορφώνουν σημαντικές ανάγκες ρευστότητας προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην στήριξη των επιχειρήσεων από την τρέχουσα κατάσταση, οι διαπραγματεύσεις σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές δείχνουν να προχωρούν ικανοποιητικά και στο επίπεδο της κανονικής χρηματοδότησης από την ΕΚΤ,  την οποία δείχνει να συζητά με αξιώσεις η Ελληνική κυβέρνηση συνεπικουρούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα αξιολογηθούν σε σημαντικό βαθμό τα βήματα προόδου που θα λάβουν χώρα και θα διαφανούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για τα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα προς την παραπάνω κατεύθυνση.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS