Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Goldman Sachs: Μικρή αύξηση 2% - 4% στις τιμές στόχους σε Alpha, Eurobank, μείωση έως -14% σε Εθνική, Πειραιώς - Θα καθυστερήσει η μείωση NPEs

Goldman Sachs: Μικρή αύξηση 2% - 4% στις τιμές στόχους σε Alpha, Eurobank, μείωση έως -14% σε Εθνική, Πειραιώς - Θα καθυστερήσει η μείωση NPEs
Οι ελληνικές τράπεζες οδεύουν προς επιβράδυνση του χρονοδιαγράμματος μείωσης των NPEs, σύμφωνα με την Goldman Sachs
Σε μικρή αύξηση 2% - 4% στις τιμές στόχους της Alpha Bank και της Eurobank, προχώρησε η Goldman Sachs, αλλά μείωσε μείωση έως 12% - 14% τις τιμές στόχους σε Εθνική και Πειραιώς.
Ειδικότερα, στην τελευταία 12σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο "The Local Picture: 4Q19: Heading to a slower NPE reduction path" (η τοπική εικόνα από τα αποτελέσματα του δ' 3μηνου του 2019: οδεύουμε προς επιβράδυνση του χρονοδιαγράμματος μείωσης των NPEs), που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η Goldman Sachs αυξάνει στα 1,37 ευρώ την τιμή στόχο της Alpha Bank, από 1,34 ευρώ προηγουμένως, με τη σύσταση να είναι αυτή της αγοράς (buy).
Για την Eurobank η νέα τιμή στόχος είναι στα 0,72 ευρώ, από 0,69 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική μειώνει την τιμή στόχο στα 1,91 ευρώ, από 2,22 ευρώ, και για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος είναι στα 1,15 ευρώ, από 1,31 ευρώ προηγουμένως.
Για τις τρεις αυτές τράπεζες η σύσταση είναι αυτή της ουδετερότητας (neutral).
Image
Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών, η Goldman Sachs διαπιστώνει ότι οι ανέφεραν συνολικά 1% ROTE (εξαιρουμένων των 500 εκατ. της απομείωσης για τον ασφαλιστικό βραχίονα της Εθνικής Τράπεζας).
Τα βασικά συμπεράσματα ήταν:
(1) υψηλότερες από τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες,
(2) αντιστάθμιση από ισχυρά μη βασικά / εμπορικά έσοδα σε επιλεγμένες τράπεζες
(3) καθοδήγηση για μια πιο αργή πορεία μείωσης της NPE, με ορισμένες από τις μεγάλες τιτλοποιήσεις NPE που αναμένονταν το πρώτο εξάμηνο του 2020, να καθυστερήσουν.

Βασικά μεγέθη και σημεία διαφοροποίησης

- Τα έσοδα ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα (+19% έναντι των εκτιμήσεων της GS), γεγονός που οφείλεται κυρίως στην Πειραιώς και την Alpha Bank.
- Το κόστος ήταν επίσης υψηλότερο (+10% έναντι των εκτιμήσεων της GS) λόγω κάποιων χρεώσεων στην Alpha Bank.
- Τα NPEs ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
- ... αλλά οι πιστωτικές ζημίες ήταν υψηλότερες (+28 μ.β., + 22 μ.β.) λόγω υψηλότερων αποσβέσεων και πωλήσεων NPE στην Πειραιώς.
- Η παραγωγή οργανικών κεφαλαίων ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη (-17 μ.β. έναντι των εκτιμήσεων της GS).
Τα μηνύματα ήταν μεικτά.
Ενώ η ΕΤΕ κατόρθωσε να αποκομίσει ισχυρά κέρδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους, έχει επίσης αναφέρει ότι σχεδιάζει να πωλήσει του ασφαλιστικού της βραχίονα, γεγονός που επίσης είναι σε αναμονή.
Image

Βασικές προβολές

Όπως αναφέρει η Goldman Sachs έχει ενσωματώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2019 και τις πρόσφατες τάσεις στις εκτιμήσεις της, ιδιαίτερα τις προσδοκίες για μια πιο αργή και καθυστερημένη πορεία μείωσης των NPEs, δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19.
Αναμένει ότι η συμφωνία για το Cairo της Eurobank θα τερματιστεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά τώρα αναμένεται ότι όλες οι άλλες σημαντικές συμφωνίες NPE στον τομέα θα αναβληθούν για το 2021.
Συνολικά, προβλέπει ότι ο τομέας θα είναι ζημιογόνος το 2020-21, λόγω της ασθενέστερης δυναμικής του πυρήνα των προ προβλέψεων κερδών και πολύ μεγαλύτερων πιστωτικών απωλειών.
Μετά τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 1919, ωστόσο, η Goldman Sachs
(1) μείωσε τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά -16% το 2023,
(2) μετακύλησε τις εκτιμήσεις της κατά 1ο έτος, έως το 2024, και
(3) εκτίμησε ότι οι ελληνικές τράπεζες αποτιμώνται στο 50/50 με βάση τα κέρδη του 2023/24.

Αποτιμήσεις και κίνδυνοι

Alpha Bank (buy)

Ο δωδεκάμηνος στόχος με βάση τις τιμές ROTE / COE είναι 1,37 ευρώ (έναντι 1,34 ευρώ πριν).
Οι βασικοί αρνητικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
(1) ενδεχόμενες υποβαθμίσεις των κρατικών χρεογράφων
(2) υλοποίηση των κινδύνων εκτέλεσης γύρω από το σχέδιο "Ηρακλής" (HAPS)
(3) αρνητικές κεφαλαιακές εκπλήξεις,
(4) υποβάθμιση της μακροοικονομικής προοπτικής της χώρας, και / ή
(5) περαιτέρω συμπίεση περιθωρίου (έναντι προσδοκιών).

Eurobank Ergasias (Neutral)

Ο δωδεκάμηνος στόχος με βάση τις τιμές ROTE / COE είναι 0,72 ευρώ (έναντι 0,69 ευρώ πριν).
Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
(1) πιθανές αναβαθμίσεις / υποβαθμίσεις αξιολόγησης κρατικών ομολόγων,
(2) ανακοίνωση πρόσθετων συστημικών λύσεων για τον κλάδο, που δεν είναι αραιωτικές για τον τομέα / την υλοποίηση των κινδύνων εκτέλεσης γύρω από το σχέδιο "Hercules" (HAPS)
(3) θετικές / αρνητικές κεφαλαιακές εκπλήξεις
(4) αναβάθμιση / υποβάθμιση της μακροοικονομικής προοπτικής της χώρας, και / ή
(5) χαμηλότερη / περαιτέρω συμπίεση περιθωρίου (έναντι προσδοκιών).

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Neutral)

Ο δωδεκάμηνος στόχος με βάση τις τιμές ROTE / COE είναι 1,91 ευρώ (έναντι 2,22 ευρώ πριν).
Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
(1) πιθανές αναβαθμίσεις / υποβαθμίσεις αξιολόγησης κρατικών ομολόγων, (2) ανακοίνωση πρόσθετων συστημικών λύσεων για τον κλάδο, που δεν είναι αραιωτικές για τον τομέα / την υλοποίηση των κινδύνων εκτέλεσης γύρω από το σχέδιο "Hercules" (HAPS)
(3) θετικές / αρνητικές κεφαλαιακές εκπλήξεις
(4) αναβάθμιση / υποβάθμιση της μακροοικονομικής προοπτικής της χώρας, και / ή
(5) χαμηλότερη / περαιτέρω συμπίεση περιθωρίου (έναντι προσδοκιών).

Τράπεζα Πειραιώς (Neutral)

Ο δωδεκάμηνος στόχος με βάση τις τιμές ROTE / COE είναι 1,15 ευρώ (έναντι 1,31 ευρώ πριν).
Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
(1) πιθανές αναβαθμίσεις / υποβαθμίσεις αξιολόγησης κρατικών ομολόγων, (2) την ανακοίνωση πρόσθετων συστημικών λύσεων για τον κλάδο, που δεν είναι αραιωτικές για τον τομέα / την υλοποίηση των κινδύνων εκτέλεσης γύρω από το σχέδιο "Hercules" (HAPS)
(3) θετικές / αρνητικές κεφαλαιακές εκπλήξεις,
(4) αναβάθμιση / υποβάθμιση της μακροοικονομικής προοπτικής της χώρας, και / ή
(5) χαμηλότερη / περαιτέρω συμπίεση περιθωρίου (έναντι προσδοκιών).

Μειώνει έως 63% τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Mediobanca - Σύσταση ουδέτερη, καθυστερεί η επιστροφή στην κερδοφορία

Σε σημαντική μείωση έως 63% των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Mediobanca, διατηρώντας όμως τη σύσταση της ουδετερότητας (neutral), μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την κρίση του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, για την Εθνική η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 1,1 ευρώ, από 1,80 ευρώ προηγουμένως (-39%), για την Alpha Bank στα 0,70 ευρώ, από 1,9 ευρώ προηγουμένως (-63%), και για την Πειραιώς στα 1,3 ευρώ, από 3 ευρώ προηγουμένως (-57%).
Image
Ειδικότερα, στη σημερινή, 8 Απριλίου 2020, 36σέλιδη ανάλυσή της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με τίτλο Rebooting into safe mode (επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία), που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, στο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες, η Mediobanca επισημαίνει ότι εκτροχιάζεται η υπόθεση της μείωσης κινδύνου.
Πριν από αυτή την κρίση, είχαμε επιφυλακτικότητα στις ελληνικές τράπεζες, αναφέρει, καθώς η μακροχρόνια και ανομοιγενής διαδικασία της απομόχλευσης, θα καθυστερούσε οποιαδήποτε βελτίωση της κερδοφορίας.
Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες, παρά τις μεγάλες πωλήσεις NPE που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν να βελτιώσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα (κυρίως χάρη στα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση κρατικών ομολόγων και βοηθητικών περιουσιακών στοιχείων), μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα οποιουσδήποτε dilution για τους μετόχους.
Image
Ως εκ τούτου, η Mediobanca βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να εισέρχονται στην κρίση με καλύτερες κεφαλαιακές θέσεις από την προηγούμενη κρίση.
Ωστόσο, πιστεύει ότι αυτό το εξωγενές σοκ θα αυξήσει και πάλι την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να ολοκληρώσουν στο εγγύς μέλλον τα προγράμματα απομόχλευσης, καθώς τα κεφαλαιακά αποθέματα θα χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση της αύξησης του κόστους κινδύνου (CoR), λόγω της υποβάθμισης της πορείας της οικονομίας.
Συνολικά, η Mediobanca διαπιστώνει ότι η βελτίωση της κερδοφορίας δεν θα υλοποιηθεί στο κοντινό μέλλον.
Για τους λόγους αυτούς, παραμένει επιφυλακτική στις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση neutral για την Alpha Bank και την Πειραιώς (καθώς το RoTE θα παραμείνει πολύ χαμηλό και για τις δύο).
Μετά την αποκατάσταση σημαντικών κεφαλαιακών μαξιλαριών πέρα ​​από τις τρέχουσες απαιτήσεις, χάρη στα κέρδη κεφαλαίου ύψους 0,8 δισ. ευρώ από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, βλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα είναι σε θέση να απορροφήσει τη μελλοντική αύξηση του CoR και ταυτόχρονα να συνεχίσει το σχέδιο αποεπένδυσης (υποθέτοντας ότι η τιτλοποίηση των NPEs θα ξεπεράσει τα 6 δισ. για να φθάσει στον μέσο όρο μέχρι το 2022).
Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Mediobnca βλέπει την κερδοφορία να παραμένει υπό πίεση τα επόμενα τρία χρόνια.
Γι' αυτούς τους λόγους και μετά την πρόσφατη χαμηλή απόδοση των μετοχών, αναβαθμίζει τη μετοχή της Εθνικής σε Neutral, από την Underperform, καθώς πιστεύει ότι η τράπεζα διαθέτει αρκετούς διαθέσιμους πόρους για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο dilution των μετοχών της, ενώ παραμένει προσεκτική σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της βελτίωσης της κερδοφορίας (ανάλογα κυρίως με την εξέλιξη της τρέχουσας κρίσης).
Image
Μετά την περικοπή των εκτιμήσεων για τα κέρδη του 2022 κατά 70% (λόγω της αύξησης του CoR κατά την περίοδο 2020-22 και ενσωμάτωση του αντίκτυπου της τιτλοποίησης των NPE κατά 6 δισ. ευρώ το 2021 στον CET1), η Mediobanca βλέπει την αποτίμηση της ΕΤΕ στο 0,17x σε όρους P/TE με βάση τις εκτιμήσεις του 2020, για μόλις 1,5% RoTE το 2022 με αναλογία CET1 σταδιακά στο 14,8%.

www.bankingews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης