Τι δείχνουν τα αποτελέσματα, ποιες έχουν γεμάτα ταμεία κόντρα στον κορωνοιό

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα, ποιες έχουν γεμάτα ταμεία κόντρα στον κορωνοιό
Οφέλη λόγω λογιστικού προτύπου 16 για τα EBITDA και χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών για τα καθαρά κέρδη
Χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί παρέχουν τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα οι εισηγμένες του ΧΑ για το 2019.
Ο αριθμός των εταιρειών που έχει δημοσιεύσει είναι μικρός και υπενθυμίζεται πως έχει δοθεί παράταση λόγω του lockdown.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 2019 δείχνουν πως η τελική γραμμή είναι σημαντικά βελτιωμένη κατά 15% στις εταιρείες πλην τραπεζών, ενώ οι 4 συστημικές τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος εμφάνισαν κερδοφορία 1,33 δισ. ευρώ το 2019 έναντι 446 εκατ. ευρώ το 2018.
Ο τζίρος των εισηγμένων πλην τραπεζών ανήλθε στα 35,81 δισ. ευρώ έναντι 35,84 δισ. ευρώ το 2018 και τα EBITDA στα 4,33 δισ. ευρώ από 3,84 δισ. ευρώ.
Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε στα 1,9 δισ. ευρώ από 1,66 δισ. ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως λόγω της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου 16 υποχρεώσεις και EBITDA επηρεάζονται σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.
Επιπλέον οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές έχουν ωφελήσει την κερδοφορία.
Από τις 40 εισηγμένες που έχουν δημοσιεύσει 4 εμφανίζουν ζημία και οι περισσότερες καταγράφουν αύξηση στα καθαρά κέρδη.
Με γεμάτα ταμεία ή αρνητικό καθαρό δανεισμό είναι οι εταιρείες: ΕΧΑΕ (73,3 εκατ. ευρώ), Lamda (185 εκατ. ευρώ), Ευρωπαϊκή Πίστη (14,8 εκατ. ευρώ), Profile (10,5 εκατ. ευρώ), Alpha Αστικά Ακίνητα (78,1 εκατ. ευρώ), AS Company (15,8 εκατ. ευρώ), Mermeren (8 εκατ. ευρώ), BriQ (25,1 εκατ. ευρώ), Alpha Trust Ανδρομέδα (1,5 εκατ. ευρώ)
Σύμφωνα και με τη Beta ΑΧΕΠΕΥ η καθαρή θέση είναι αυξημένη κατά 15%, αποτέλεσμα της κερδοφορίας, των αυξήσεων κεφαλαίου που έλαβαν χώρα προς το τέλος της χρονιάς αλλά και της αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού στην εύλογη αξία τους (συμμετοχές, ακίνητα και ομόλογα).
Η ταμειακή θέση είναι αυξημένη κατά 20% ενώ ο καθαρός δανεισμός παρουσιάζει αύξηση κατά 15% κυρίως λόγω των προσαρμογών για χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής σημειώνουν πως η επίδοση του 2019 δεν μπορεί να αγνοηθεί και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την πορεία της κερδοφορίας των εταιριών όταν θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στην οικονομία.
Κατά τα λοιπά οι τηλεδιασκέψεις και οι ανακοινώσεις περιέχουν σημαντικές παρατηρήσεις για τις ποσοτικές επιπτώσεις της κρίσης καθώς και για τις δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων για κάθε εταιρία.
Από τις νέες κατευθύνσεις που δίνονται από τις διοικήσεις γίνεται αντιληπτό ότι για την φετινή χρονιά κάθε προηγούμενη εκτίμηση ή επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης έχει αναθεωρηθεί αισθητά χαμηλότερα (με λίγες μόνο θετικές εξαιρέσεις) ή δεν έχει κάποιο ρεαλιστικό αντίκρισμα.
Image

Image
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS