Τα δύο ερωτήματα στη ΔΡΟΜΕΑΣ για τα δάνεια σε μέλος ΔΣ και τη σύμβαση με το βασικό μέτοχο

Τα δύο ερωτήματα στη ΔΡΟΜΕΑΣ για τα δάνεια σε μέλος ΔΣ και τη σύμβαση με το βασικό μέτοχο
Νέα ερωτήματα προκαλεί η απάντηση της εισηγμένης Δρομέας στο δημοσίευμα του bankingnews το οποίο η εταιρία θεωρεί ότι την δυσφημεί
Νέα ερωτήματα προκαλεί η απάντηση της εισηγμένης Δρομέας στο δημοσίευμα του bankingnews το οποίο η εταιρία θεωρεί ότι την δυσφημεί.
Δεν αντιλαμβανόμαστε ειλικρινά τη λογική «έτσι κάνουν και άλλοι» γιατί με την ίδια λογική θα έπρεπε η εταιρία να αναφερθεί και σε επιχειρήσεις που έχουν ποσοτικοποιήσει τις επιπτώσεις ειδικά δε, επιχειρήσεις που έχουν και δίκτυο λιανικής το οποίο δεν λειτουργεί με απόφαση της κυβέρνησης.
Είναι γνωστό δε ότι οι εταιρίες λειτουργούν με προϋπολογισμό και είναι σε θέση να γνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχουν τουλάχιστον σε μηνιαία βάση από τη μη λειτουργία δικτύων λιανικής πώλησης.
Τα μείζονα όμως ερωτήματα προκύπτουν από τις απαντήσεις της εταιρίας σε άλλα ζητήματα που τίθενται από το δημοσίευμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Σχετικά με το υπόλοιπο δανεισμού  ποσού € 77.859 της θυγατρικής μας εταιρίας ΚΕΜ ΑΒΕΕ σε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Η εταιρία ισχυρίζεται πως «Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ημερομηνία της  σχετικής εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευση ουδόλως απαιτείται να επαναλαμβάνεται στις ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις, η δε σχετική απόφαση ΓΣ, ως προγενέστερη της έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ,     καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΜΑΕ». 
Γιατί άραγε η εταιρία δεν αναφέρει πότε έγινε η σχετική Γενική Συνέλευση;
Πέραν αυτού γνωρίζει η εταιρία πως δεν επιτρέπεται η παροχή δανείων σε μέλη ΔΣ από το νόμο 4548/2018 αλλά και από τον νόμο 2190/1920;
Πως γίνεται μια Γενική Συνέλευση να αποφασίζει κάτι που δεν επιτρέπεται από το νόμο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Η εταιρία δεν απαντά αν οι πατέντες στις οποίες αναφέρεται δημιουργήθηκαν εντός ή εκτός εταιρίας.
Άραγε όταν κάποιος εργαζόμενος δημιουργήσει πατέντα απολαμβάνει αντίστοιχων αποζημιώσεων;
Πέραν αυτού θεωρεί η εταιρία ότι καλύπτεται νομικά όταν ο νόμος 4548/2018 (άρθρα 98-101) προβλέπουν ειδικές διαδικασίες και χρονικούς περιορισμούς αλλά και έκθεση ορκωτού για τη σύναψη συμβάσεων με μετόχους και μέλη ΔΣ;
Αναμένουμε τις απαντήσεις της εταιρίας τις οποίες και ευχαρίστως θα δημοσιεύσουμε.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
 
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS