Κοφινάκος: Αρμονία των αγορών εν μέσω πανδημίας

Κοφινάκος: Αρμονία των αγορών εν μέσω πανδημίας
Γράφει ο Αντώνιος Κοφινάκος *
Η παγκόσμια οικονομία λόγω COVID 19 πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, παράλληλα η αμερικανική οικονομία για τον μήνα Απρίλιο παρουσίασε ραγδαία αύξηση της ανεργίας με ποσοστό 14,7%,  ενώ το ποσοστό της ύφεσης για το 2020 βαίνει αυξανόμενο.
Για τους επενδυτές τα ερωτήματα είναι πολλά και η ανασφάλεια μεγάλη. Το βασικό όμως ερώτημα για κάθε επενδυτή παραμένει πάντα το ίδιο: Είναι υποτιμημένα τα χρηματιστήρια ή θα συνεχιστεί το bear market;   
Για να απαντηθεί ορθά το ερώτημα θα πρέπει κανείς να έχει γνώσεις σε φάρμακα- λοιμώξεις, να γνωρίζει άριστα οικονομικά για να υπολογίζει τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, να λαμβάνει υπόψη την ακραία μεταβλητότητα του πετρελαίου και πως αυτό αλλάζει τις συσχετίσεις στην γεωπολιτική σκακιέρα, καθώς και το πως όλα αυτά αντανακλώνται στην ψυχολογία των επενδυτών.
Έπειτα θα πρέπει να ποσοτικοποιήσει όλα τα παραπάνω για να βρει αν τα χρηματιστήρια διαπραγματεύονται σε υπερπουλημένα επίπεδα ή όχι.
Σίγουρα η παραπάνω ανάλυση φαντάζει δύσκολη ακόμα και για την Goldman Sachs. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος ανάλυσης που μας βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προβλεψιμότητα. Η ανάλυση αυτή εστιάζει στην παρατήρηση των τιμών και στα επαναλαμβανόμενα συμπεριφορικά μοτίβα των επενδυτών. H ανάλυση αυτή απαρτίζεται από πολλές τεχνικές, όπως η Κυματική Ανάλυση (Elliott Wave Analysis) και οι Αρμονικοί Σχηματισμοί (Harmonic Patterns).
Η κυματική ανάλυση εξηγεί διαγραμματικά τους διάφορους οικονομικούς κύκλους σε μια μετοχή ή έναν δείκτη και πως ο κάθε οικονομικός κύκλος υπο-αναλύεται σε επιμέρους οικονομικούς κύκλους. Σύμφωνα με την κυματική ανάλυση ένας οικονομικός κύκλος υπο-αναλύεται σε 5 επιμέρους οικονομικούς κύκλους ή αλλιώς σε 5 κύματα.

Image

Θεωρία Κυματικής Ανάλυσης

Το κύμα 1, το κύμα 3 και το κύμα 5 ονομάζονται προωθητικά  κύματα (impulsive waves) και πάνε με την φορά της προϋπάρχουσας τάσης. Στον αντίποδα, τα κύματα 2 και 4 είναι διορθωτικά κύματα (corrective waves) και πάνε αντίθετα από την τάση. Επίσης τα κύματα ξεχωρίζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως ότι το κύμα 3 είναι το πιο ισχυρό και έχει το δυνατότερο momentum ή ότι το κύμα 4 έχει υποχρέωση να διορθώσει το κύμα 3 κατά 38,2%, ενώ το κύμα 5 συνήθως πραγματοποιεί νέα υψηλά από το κύμα 3 καθώς εμφανίζει απόκλιση στους δείκτες ορμής.

Image

Αν εξετάσουμε τον βασικότερο χρηματιστηριακό δείκτη στην Αμερική , τον S&P 500 θα δούμε ότι ένα ακραίο γεγονός θα έπρεπε να συμβεί ώστε να δικαιολογήσει το διορθωτικό κύμα 4, ενώ σήμερα βάσει της κυματικής ανάλυσης βρισκόμαστε στο κύμα 5, δηλαδή βρισκόμαστε στο κύμα όπου θα καταλήξει υψηλότερα από το κύμα 3.
Στο ίδιο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε εξετάζοντας τον τρόπο ανάπτυξης του διορθωτικού κύματος 4. Το κύμα 4 του S&P500 φαίνεται να υπακούει με ακρίβεια στους κανόνες του αρμονικού σχηματισμού Cypher Pattern.

Image

Μελετώντας τον S&P 500 από το 2016 έως και σήμερα παρατηρούμε με πόση ακρίβεια και αρμονία κινείται η τιμή. Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι η διορθωτική κίνηση αποτελείται από 3 υποκύματα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κινήσεις του S&P 500 σε συνάρτηση με τους κανόνες του σχηματισμού.
Βάσει της θεωρίας (μαύρο πλαίσιο) ,από το προωθητικό κύμα Χ Α το Β πρέπει να διορθώσει από 38,2% έως και 61,8% (εργαλείο Fibonacci). Ο S&P 500  πραγματοποίησε διόρθωση 50%.

Image

Επίσης η θεωρία αναφέρει ότι από την προέκταση της προωθητικής κίνησης Χ Α , το C οφείλει να ‘κορυφώσει’ από 113% έως 141,4%. Παρατηρούμε ότι το κύμα C του S&P 500  βρήκε το 141,4% και έπειτα αντέστρεψε.

Image

Ο σχηματισμός ολοκληρώθηκε στις 23/03/2020, με το κύμα D να φτάνει τις 2191,86 μονάδες . Το κύμα D διόρθωσε την ανοδική κίνηση X C, οριακά υψηλότερα από το 78,6%.

Image

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Cypher Pattern είναι σχηματισμός συνέχισης, το οποίο σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση του σχηματισμού συνεχίζεται η προ υπάρχουσα τάση. Παρατηρώντας την εξέλιξη του γραφήματος βλέπουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του D η τιμή αναπήδησε στις 2950 μονάδες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονικό διάστημα (23/03/2020) που ο S&P 500 πραγματοποίησε τα χαμηλά του και ολοκλήρωσε τον σχηματισμό.  Όπως θα παρατηρήσουμε στους παρακάτω πίνακες, την συγκεκριμένη ημερομηνία ξεκίνησε η ανοδική πορεία στην καμπύλη των θυμάτων.

Image

Για να το θέσουμε απλά, όσο ο αριθμός των θυμάτων γνώριζε γεωμετρική αύξηση τόσο και ο Αμερικάνικος χρηματιστηριακός δείκτης ανέβαινε. Αν και φαινομενικά παράδοξο η εξήγηση είναι απλή για όσους γνωρίζουν από χρηματιστηριακά.
Οι αγορές είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί, συνεπώς είχε προεξοφληθεί η εμφάνιση του COVID 19 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε αποτυπωθεί στην χρηματιστηριακή τιμή πριν αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία .
Συμπερασματικά, ένας επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη, ότι τις περισσότερες φορές οι ειδήσεις, τα νέα ή και τα οικονομικά αποτελέσματα οι αγορές τα έχουν ήδη προ εξοφλήσει.
Συνεπώς, ο κάθε επενδυτής οφείλει να έχει την απαιτούμενη γνώση ώστε να μπορεί να αξιολογεί την πορεία ενός δείκτη ή μιας μετοχής. Να μπορεί να εξετάσει την συμπεριφορά της τιμής, την αυξομείωση της μεταβλητότητας και την μακροπρόθεσμη τάση. Να παρατηρεί παρόμοιες κρίσεις του παρελθόντος, το πως αντέδρασαν οι αγορές και ποια μοτίβα θα μπορούσαν να επαναληφθούν, ώστε να μην βρεθεί εκτεθειμένος σε μια επικείμενη νέα κρίση.

Αντώνιος Κοφινάκος
General Manager στην TradeYourWay
Σύμβουλος Επενδύσεων – Trading Coach

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS