Συνεργασία Attica Wealth Management με την Effect

Συνεργασία Attica Wealth Management με την Effect
Η Attica Wealth Management εμπιστεύτηκε την εταιρεία Εffect για τον εκσυγχρονισμό του βασικού συστήματος πληροφορικής για τη λειτουργία και την διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Η Διοίκηση της Attica Wealth Management μετά από αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης, εμπιστεύτηκε την εταιρεία Εffect για τον εκσυγχρονισμό του βασικού συστήματος πληροφορικής για τη λειτουργία και την διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την παρακολούθηση των μεριδιούχων καθώς και για την διαχείριση των χαρτοφυλακίων ιδιωτών (wealth management).
Η πλατφόρμα FIN/S είναι σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Η τεχνολογία και η σύγχρονη σχεδίασή του προσφέρει την δυνατότητα στην ΑΕΔΑΚ να δημιουργήσει ροές εργασιών σύμφωνα με τις αρχές, την κουλτούρα και την εμπειρία της, δημιουργώντας έτσι το ιδανικό workflow για μέγιστη απόδοση σε όλα τα τμήματα. Επιπλέον το FIN/S προσφέρει την απομακρυσμένη λειτουργία με ιδανικό τρόπο μέσω web για όλες τις θέσεις εργασίας, χαρακτηριστικό που το καθιστά, ιδιαίτερα σήμερα, το πλέον απαραίτητο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας.
Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η αδειοδότηση χρήσης του υποσυστήματος από τους συνεργάτες της εταιρίας, καθώς και απ’ ευθείας από τους πελάτες της μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, επιτρέποντας στην Attica Wealth Management να λειτουργήσει στην αιχμή της τεχνολογίας και να αναπτυχθεί μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.
Το FIN/S υποστηρίζει ένα ενιαίο λογιστικό σχέδιο για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Όλες οι αναφορές παράγονται ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενώ προσφέρεται και ενοποιημένη πληροφόρηση για ολοκληρωμένη ενημέρωση της διοίκησης.
Οι ΑΕΔΑΚ μπορούν να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν το Cloud FIN/S, οπότε δεν χρειάζεται να έχουν μηχανογραφική υποδομή στα γραφεία τους ή το FIN/S on-premises εφόσον επιθυμούν να εγκατασταθεί σε μηχανογραφικές υποδομές εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας.
 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS