Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Fitch: Αναβάθμισε τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής σε BBB+, της Πειραιώς σε BB+ και επιβεβαίωσε της Alpha Bank σε BB+

Fitch: Αναβάθμισε τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής σε BBB+, της Πειραιώς σε BB+ και επιβεβαίωσε της Alpha Bank σε BB+
Fitch: Αναβάθμισε τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής σε BBB+, της Πειραιώς σε BB+ - Επιβεβαίωσε της Alpha Bank σε BB+
Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης δύο προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε ο οίκος Fitch, που επιβεβαίωσε και την αξιολόγηση ομολόγου της Alpha Bank.
Για το Πρόγραμμα ΙΙ της Εθνικής (NBG II), το αξιόχρεο αναθεωρήθηκε σε «ΒΒΒ+» από «ΒΒΒ-».
Για τo πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το αξιόχρεο αναθεωρήθηκε σε «ΒΒ+» από «ΒΒ» προηγουμένως.
Την ίδια ώρα, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «ΒΒ+» για το Πρόγραμμα της Alpha Bank.
Tα outlook παραμένουν σταθερά.
Οι παραπάνω αποφάσεις συνιστούν αποτέλεσμα της αναβάθμισης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από «ΒΒ-» σε «ΒΒ», καθώς και την επακόλουθη αναθεώρηση του outlook σε «σταθερό» από «θετικό».
Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων περιορίζονται από το ποσοστό στοιχείων ενεργητικού στο οποίο βασίζεται η Fitch για την ανάλυσή της.
Για το πρόγραμμα της Alpha, η Fitch βασίζεται στο 78,7% των assets της τράπεζας, ενώ για τις Πειραιώς και Εθνική το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε πάνω από 80%.
Αυτά τα επίπεδα κρίνονται επαρκή για τη συνέχιση έγκαιρων πληρωμών, κατ’ αντιστοιχία με τη βαθμολογία που έχει δοθεί σε ό,τι αφορά το αξιόχρεο των τραπεζών (Alpha Β+, Εθνική ΒΒ+ Πειραιώς Β).
Τα outlooks για τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων της Εθνικής και της Πειραιώς είναι σταθερά, καθοδηγούμενα από το buffer που παρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι δεν επιτρέπουν την υποβάθμιση των εν λόγω τραπεζών.
H Alpha έχει αφαιρεθεί από το RWP, ενώ το Outlook για το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων είναι σταθερό.
Tα assets της τράπεζας δεν αναμένεται να ωθήσουν τη βαθμολογία της προς τα πάνω.
Το ποσοστό των asset που δίνει το «νεκρό σημείο» για τις αξιολογήσεις των αντίστοιχων καλυμμένων ομολόγων ανέρχεται, όπως ειπώθηκε, στο 79% για την Alpha, στο 83% για την Εθνική και στο 81,5% για την Πειραιώς.
Η μεταβολή του νεκρού σημείου για τις αξίες που έχουν η Εθνική και η Πειραιώς καθοδηγείται από την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με την πιθανότητα χρεοκοπίας (PD basis).
Σε ό,τι αφορά την Εθνική, λαμβάνει επίσης υπόψη τον επαναπροσδιορισμό των όρων σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία.

Εθνική Τράπεζα

Τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από την Εθνική Τράπεζα βαθμολογούνται στο ανώτατο όριο της Ελλάδας «BBB +», εννέα βαθμίδες πάνω από το μακροπρόθεσμο IDR της τράπεζας που είναι «CCC +».


Image

Πειραιώς

Τα καλυμμένα ομόλογα της Πειραιώς έχουν βαθμολογία «BB +», επτά βαθμίδες πάνω από το μακροπρόθεσμο IDR της τράπεζας που είναι «CCC».
Image

Alpha Bank

Τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από την Alpha έχουν βαθμολογία «BB+», έξι βαθμίδες πάνω από το μακροπρόθεσμο IDR της τράπεζας που είναι «CCC».
Image
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης