Έως το τέλος του 2020 η σύμβαση της ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο και στο βάθος επιστροφή κεφαλαίου

Έως το τέλος του 2020 η σύμβαση της ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο και στο βάθος επιστροφή κεφαλαίου
Τι ειπώθηκε από τη διοίκηση για τη μεγάλη υποχρέωση προς το προσωπικό και για την καθυστέρηση στην εγκατάσταση ηλεκτρικών μετρητών
Την οριστική διευθέτηση του θέματος με την τιμή του αδιύλιστου νερού μέχρι το τέλος του 2020 αναμένει η ΕΥΔΑΠ, όπως ανέφερε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των αναλυτών.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν από το Β’ εξάμηνο του 2019, για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας, τέθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο το θέμα της οριστικής τακτοποίησης του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 1.7.2013 έως 31.12.2019.
Η εταιρεία σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και οριστικής διευθέτησης της σχετικής εκκρεμότητας έχει αναθέσει σε εξωτερικούς οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς συμβούλους την εξέταση των οικονομικών, τεχνικών και νομικών παραμέτρων της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου.
Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, των σχετικών συζητήσεων, και της ύπαρξης διαχρονικά σημαντικής απόκλισης μεταξύ των μερών, σχετικά με τα οικονομικά, τεχνικά και νομικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης αυτής, δεν είναι εφικτή, στο παρόν στάδιο, η αξιόπιστη εκτίμηση της έκβασης της.
Σημειώνεται πως μέχρι το 2013 πλήρωνε 0,15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.
Υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να βρεθεί η χρυσή τομή και για την περίοδο 2013-20 και για τη συνέχεια.
Η επικείμενη συμφωνία πιθανότατα θα είναι με βάση WACC (μεσοσταθμικό κόσοτς κεφαλαίου) κατά τα πρότυπα συμφωνίας στο χώρο της ενέργειας.
Μόλις υπάρξει συμφωνία, στο τραπέζι θα μπει η κεφαλαιακή διάρθρωση και δε θα πρέπει να αποκλειστεί επιστροφή κεφαλαίου.
Το Βankingnews σε παλαιότερο δημοσίευμα είχε αναφερθεί στην ανάγκη να υπάρξει λύση που θα ευνοεί τους μετόχους μακροπρόθεσμα, αφού ο μεγαλύτερος είναι το ελληνικό δημόσιο.
Η εταιρεία επίσης ετοιμάζει περιορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την περίοδο 2021-25.
Στην τηλεδιάσκεψη σημειώθηκε πως από τα 170 εκατ. ευρώ επίδικες εργατικές διαφορές, τα 56 εκατ. ευρώ αφορούν μείωση μισθών λόγω μνημονίων.
Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό ανήλθαν στα 339 εκατ. ευρώ, λόγω της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του προσωπικού, η οποία εκτινάχτηκε από τα 155 εκατ. ευρώ, στα 185 εκατ. ευρώ.
Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αλλαγής του επιτοκίου υπολογισμού, όπως όμως σημειώθηκε πρόκειται για ένα κονδύλι  το οποίο μπορεί να μην πληρωθεί τελικά ποτέ.
Η διοίκηση δεν έχει αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει σε πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, στην οποία έχει μετοχές.
Τέλος η καθυστέρηση στην εγκατάσταση ηλεκτρoνικών μετρητών αποδίδεται σε πρόβλημα τηλεπικοινωνιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS