Μετά την παρέλευση εξαμήνου η εξέταση για αναπλήρωση των διοδίων στους οδικούς άξονες λόγω lockdown

Μετά την παρέλευση εξαμήνου η εξέταση για αναπλήρωση των διοδίων στους οδικούς άξονες λόγω lockdown
Με μία ή περισσότερες συμβάσεις οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού
Μετά την παρέλευση του 6μηνου ήτοι στο τέλος Ιουνίου και ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του κάθε οδικού άξονα, θα εξεταστούν τα αιτήματα των παραχωρησιούχων, που ζητούν αναπλήρωση των εσόδων που χάθηκαν λόγω lockdown.
Οι παραχωρησιούχοι σε επιστολή που έχουν στείλει στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών ζητούν «άμεση στήριξη των εταιρειών παραχώρησης με αποζημίωση στο τέλος κάθε μήνα για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων, υφιστάμενη και τρέχουσα απώλεια εσόδων και τα αυξημένα κόστη που υφίστανται από 6 Μαρτίου.
Επίσης, ζητείται νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα αποκατάστασης των χρηματοοικονομικών (βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων) επιπτώσεων στις Συμβάσεις Παραχώρησης με επέκταση του χρόνου επέκτασης των συμβάσεων παραχώρησης, άμεσες αποζημιώσεις ή συνδυασμό των δύο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 6 Μαρτίου που επεβλήθηκε το lockdown οι καθημερινές διελεύσεις στους οδικούς άξονες της χώρας μειώθηκαν κατακόρυφα.
Ειδικότερα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα) η μείωση άγγιξε το 80%. Στην Ιονία Οδό η κάμψη είναι στο 56% και στο τμήμα Μεταμόρφωση–Σκάρφεια της Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης έφτασε το 50%.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, το Υπουργείο θα μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία του κάθε οδικού άξονα, μετά το εξάμηνο και θα δει την απώλεια εσόδων που καταγράφεται, εξετάζοντας το κάθε αίτημα ξεχωριστά.

Με μία ή περισσότερες συμβάσεις οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού
 
Στην έναρξη διαπραγματεύσεων για την πρόσληψη τεχνικών και οικονομικών συμβούλων οι οποίοι θα εξετάσουν την σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, προχωρά το Υπουργείο Υποδομών.
Σύμφωνα με απόφαση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, πρόκειται να δημοπρατηθούν στο άμεσο μέλλον «μία ή και περισσότερες Συμβάσεις Παραχώρησης για την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση άλλων κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες)».
Η απόφαση αφορά τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνοοικονομικού Συμβούλου εν όψει της δημοπράτησης μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων, διάρκειας 4 μηνών, με προϋπολογιζόμενη αμοιβή του 172.360 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Από τα αποτελέσματα του έργου του τεχνοοικονομικού συμβούλου θα είναι δυνατή η διακρίβωση:
(α) του χρόνου λήξης της περιόδου παραχώρησης της υφιστάμενης σύμβασης
(β) της συμβατικής πρόβλεψης εκ μέρους του υφιστάμενου παραχωρησιούχου των δαπανών που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά στη βαριά συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων είσπραξης διοδίων κατά την λήξη της περιόδου παραχώρησης καθώς και στην αποτύπωσή τους στο χρηματοοικονομικό μοντέλο της παραχώρησης,
(γ) της κατάστασης αναφοράς την οποία θα κληθούν να λάβουν υπόψη οι υποψήφιοι των διαγωνισμών για την ανάθεση της όποιας νέας δημοπράτησης (ή δημοπρατήσεων) συμβάσεων παραχώρησης, ώστε με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω το Υπουργείο να προχωρήσει στη δημοπράτηση της σύμβασης ή των συμβάσεων για την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες).
Ελένη Μπότα
 
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS