Συστήματα Sunlight: Στο Β η πιστοληπτική της ικανότητα από την ICAP Group

Συστήματα Sunlight: Στο Β η πιστοληπτική της ικανότητα από την ICAP Group
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT
H Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των  υποχρεώσεων του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από την εταιρεία ICAP Group A.E. έλαβε εκ νέου διαβάθμιση Β, όσον αφορά στην πιστοληπτική της ικανότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS