Goldman: Aγορά για Alpha, διακράτηση για ETE, Πειραιώς, Eurobank, περιθώρια έως +124,7%

Goldman: Aγορά για Alpha, διακράτηση για ETE, Πειραιώς, Eurobank, περιθώρια έως +124,7%
Goldman Sachs: Σύσταση «buy» για Alpha, «neutral» για Εθνική, Πειραιώς και Eurobank
Σύσταση «buy» για τη μετοχή της Alpha Bank και «neutral» για την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank τηρεί η Goldman Sachs, στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs αφορούν τέσσερις εκθέσεις, τις οποίες σας παρουσιάζει το BankingNews:

- National Bank of Greece (NBGr.AT): 1Q20 First Look: COVID provision
booked, plans for large NPE securitization reiterated
- Eurobank Ergasias SA (EURBr.AT): 1Q20 First Look: Weak capital
evolution, Cairo deal almost finalized
- Bank of Piraeus (BOPr.AT): 1Q20 First Look: Weak capital evolution,
€324mn COVID-19 related provisions
- Alpha Bank (ACBr.AT): 1Q20 First Look: Guidance for a lower CoR in
2020

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα

Η τιμή-στόχος προσδιορίστηκε στα 1,91 ευρώ με περιθώριο ανόδου της τάξης του 46,9%.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα σημειώνει ως κινδύνους μία πιθανή υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας για το αξιόχρεο της Ελλάδας, αλλά και τον κίνδυνο για το σύνολο του κλάδου και την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Παράλληλα, πολλά θα εξαρτηθούν από το αν εκτελεστεί επιτυχώς ο «Ηρακλής» και οι τιτλοποιήσεις των μη εξηπυρετούμενων δανείων, υπογραμμίζεται.
Η Goldman Sachs κάνει λόγο για «αδύναμα» αποτελέσματα το α’ τρίμηνο 2020 και «αδύναμη» κεφαλαιακή θέση, που ήταν κατώτερη των προσδοκιών.
Image
Image
Image

Eurobank

Για την Eurobank, η Goldman Sachs τοποθετεί την τιμή - στόχο στο 0,72 ευρώ δίνοντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 69,4%.
Συνολικά, ως ένα αδύναμο σύνολο αποτελεσμάτων, χαρακτηρίζει η Goldman Sachs τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurobank για το πρώτο τρίμηνο του 2020, με χαμηλότερα του αναμενομένου προ προβλέψεων κέρδη αλλά και αρνητικό σχηματικών κεφαλαίων.
Επίσης, τα κέρδη από τόκους ήταν χαμηλότερα του αναμενομένου, όπως και τα έσοδα από το trading.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Goldman Sachs παραμένει neutral (ουδέτερη) για τη μετοχή της Eurobank, με την τιμή στόχο να είναι στα 0,72 ευρώ.
Όπως αναφέρει η Goldman Sachs η Eurobank αποφάσισε να πάρει προβλέψεις μόλις 126 εκατ. ευρώ λόγω του COVID-19.
Ανεξαρτήτως, η Eurobank ανακοίνωσε δείκτη NPEs στο 28,9% το α΄ τρίμηνο του 2020.
Τέλος, η τράπεζα ανακοίνωσε δείκτη CET1 13,7%.
Η Eurobank έχει ήδη λάβει έγκριση για το πρόγραμμα Ηρακλής για 2 από τα 3 SPV που εμπλέκονται στη συναλλαγή και αναμένει να λάβει την τελευταία εντός του μήνα.
Ως αποτέλεσμα, ο θετικός αντίκτυπος μείωσης των NPEs αναμένεται το β΄ τρίμηνο του 2020 (από 28,9% σε 15,6%, pro-forma).
Είναι σημαντικό ότι η συμφωνία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο CET1 340 μονάδες βάσης έναντι 370 μονάδων βάσεων που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.
Όπως αναφέρει η Goldman Sachs η διοίκηση της Eurobank αναμένει αρνητικό αντίκτυπος στον σχηματισμό NPEs από το β’ εξάμηνο του 2020 λόγω της πανδημίας, που θα μπορούσε όμως να αντισταθμιστεί ενδεχομένως να αντισταθμιστεί εν μέρει/πλήρως από διάφορους παράγοντες, όπως
(1) κρατική επιδότηση για τους εργαζομένους που αναμένεται να διαρκέσει για 9 μήνες, η οποία θα βελτιώσει την πίστωση ποιότητα στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων
(2) τα αποδεικτικά στοιχεία για την καλύτερη νοοτροπία πληρωμών στη χώρα, δεδομένου ότι η αναστολή των πληρωμών ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο
(3) ο αντίκτυπος από το κυβερνητικό σύστημα εγγυήσεων ύψους 7 δισ. ευρώ για εταιρικά δάνεια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.
Image
Image

Alpha Bank


Σε ό,τι αφορά στην Alpha, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 1,37 ευρώ με περιθώριο ανόδου 124,7%.
Η Goldman κάνει λόγο για «θετικά» οικονομικά αποτελέσματα το α’ τρίμηνο 2020, ενώ αναμένει περαιτέρω μείωση των NPEs το επόμενο τρίμηνο, χωρίς, όμως, να αποκλείει αύξηση στο β’ εξάμηνο.
Σχετικά με το «Galaxy», υπολογίζει την κεφαλαιακή επίπτωση σε κάτω από 300 μ.β..
Τέλος, η Goldman αναμένει αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 κατά 90 μ.β. το 2020, ενώ οι προβλέψεις εκτιμάται πως θα υποχωρήσουν κατά 1,8% με 1,9%.
Image
Image
Image

Τράπεζα Πειραιώς


Σε ό,τι αφορά στην Πειραιώς, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 1,15 ευρώ με περιθώριο πτώσης 18,7%.
Σε γενικές γραμμές, η Goldman Sachs θεωρεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχνά αποτελέσματα, με ασθενέστερα του αναμενομένου PPP και αρνητική κεφαλαιακή εξέλιξη για το α’ τρίμηνο (-133 μονάδες βάσης qoq, εξαιρουμένου του CoCo).
Μεταφέροντας την άποψη των διοικούντων την Τράπεζα Πειραιάς, επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα είναι απότοκο της αρνητικής επενέργειας της πανδημικής κρίσης.
Ο κορωνοϊός είχε αρνητικό αντίκτυπο ύψους 46 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, τα έσοδα, που συρρικνώθηκαν κατά 6%, αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την περιστολή των δαπανών κατά 4%, οδηγώντας σε απώλειες 8% ως προς το PPP.
Όπως αναφέρει η Tράπεζα Πειραιώς, επισημαίνει η Goldman Sachs, σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2020, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους €324εκατ.
Oι συνολικές απομειώσεις έφτασαν στα 510 εκατ. ευρώ.
Αυτό μεταφράστηκε σε πολύ μεγαλύτερη από τις αναμενόμενες απώλειες τόσο σε ό,τι αφορά το PBT όσο και τα καθαρά έσοδα.
H Τράπεζα Πειραιώς ανέφερε, επίσης, NPLs 24,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 49,6% σε σχέση με το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το α’ τρίμηνο του 2020 (+76 μονάδες βάσης).
Βάσει των ανωτέρω, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα συμπεραίνει τα εξής:
1.Σε σχέση με το κόστος κινδύνου, εκτιμάται ότι θα επανέλθει στο εύρος των 180 με 190 μονάδων βάσης τα επόμενα τρίμηνα.
Το κόστος κινδύνου συνδέεται με τις τιμές των ακινήτων και όχι με το ΑΕΠ της Ελλάδος.
2.Αναφορικά με το κεφάλαιο, εκτιμάται πως ο αντίκτυπος θα είναι θετικός από τη μη αφαίρεση άυλων στοιχείων ενεργητικού και από τη στήριξη που προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3.Το βασικό εισόδημα αναμένεται να είναι σταθερό, καθοδηγούμενο από τα GGB και τα TLTRO.
Image
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS