Παράθυρο για πρόωρες συντάξεις με 25ετία και ανήλικο στο Δημόσιο από Ελεγκτικό Συνέδριο

Παράθυρο για πρόωρες συντάξεις με 25ετία και ανήλικο στο Δημόσιο από Ελεγκτικό Συνέδριο
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με την εν λόγω απόφαση, αφορά τους άνδρες που συμπληρώνουν 25 ασφαλιστικά έτη το έτος 2010 και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών έως 18 Αυγούστου 2015
Παράθυρο για την πρόωρη συνταξιοδότηση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων ανδρών που συμπλήρωναν 25ετία από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ με ανήλικα παιδιά το 2010, ανοίγει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με την υπ΄ αριθμό 317/20 απόφασή του το Εκλεκτικό Συνέδριο απέρριψε αναίρεση που είχε ασκήσει το Δημόσιο κατά της απόφασης του Β΄ Τμήματος, το οποίο δικαίωνε άνδρα υπάλληλο που είχε προσφύγει για τα όρια συνταξιοδότησης με ανήλικο παιδί.
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με την εν λόγω απόφαση, αφορά τους άνδρες που συμπληρώνουν 25 ασφαλιστικά έτη το έτος 2010 και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών έως 18 Αυγούστου 2015.
Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά αυξάνουν σταδιακά τα όρια ηλικίας και το έτος 2022 διαμορφώνεται στα 67 έτη).
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο Κουτρουμάνη έδινε το δικαίωμα λήψης σύνταξης σε άνδρες με ανήλικο παιδί με τη συμπλήρωση 25ετίας από τα έτη 2011, 2012.
Η Ολομέλεια έκρινε ότι η συνταξιοδοτική διάταξη του άρθρου 56 παρ. 1 περ. β του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με την οποία θεσπίζεται μικρότερο όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, εισάγει διάκριση εις βάρος των ανδρών χωρίς να υφίστανται αποχρώντες λόγοι που να τη δικαιολογούν.
Επίσης ότι είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στην αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.
Κρίθηκε ακόμη ότι η διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών όσων αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης τους αντίκειται και στην αρχή της ισότητας αμοιβών, η οποία κατοχυρώνεται διαχρονικά στο ενωσιακό δίκαιο και απαγορεύει διακρίσεις λόγω φύλου.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS