Καράτζη: Στο 51,5432% το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Αντκάρ Μονοπρόσωπη

Καράτζη: Στο 51,5432% το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Αντκάρ Μονοπρόσωπη
Στο 51,5432% διαμορφώνεται το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Αντκάρ Μονοπρόσωπη στην Καράτζη ΑΕ

Στο 51,5432% διαμορφώνεται το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Αντκάρ Μονοπρόσωπη στην Καράτζη ΑΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3556/2007 η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στις 02.06.2020 απέκτησε 260 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 04.06.2020.
Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 51,5432% από 51,5414% που ήταν στις 01.06.2020.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS