Ενώ ο ESM προσπαθεί να δελεάσει τα κράτη με τα 240 δισ. ευρώ προληπτικής πιστωτικής γραμμής για την υγεία, κανείς δεν ενδιαφέρεται

Ενώ ο ESM προσπαθεί να δελεάσει τα κράτη με τα 240 δισ. ευρώ προληπτικής πιστωτικής γραμμής για την υγεία, κανείς δεν ενδιαφέρεται
Στα αζήτητα 240 δισ. αναζητούν υποψηφίους να τα πάρουν αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται
Νέο κάλεσμα προς τις χώρες-μέλη για συμμετοχή στην προληπτική πιστωτική γραμμή απευθύνει ο ESM, τη στιγμή που το ενδιαφέρον των χωρών-μελών είναι μηδαμινό.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Μηχανισμού, Kalin Anev Janse, σε άρθρο του επιχειρεί να δελεάσει τις χώρες-μέλη ώστε να συμμετέχουν στο νέο εργαλείο του ESM περιγράφοντας τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης αλλά τα οφέλη σε σχέση με τον δανεισμό από τις αγορές.

Janse: Γιατί είναι ελκυστικό το Pandemic Crisis Support του ESM

Σε άρθρο του, που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ESM, o Janse αναλύει τους λόγους για τους οποίους η χρηματοδότηση από τον ESM των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού είναι πιο ελκυστική σε σχέση με την έξοδο στις αγορές.
«Οποιοδήποτε μέλος του ESM μπορεί να υποβάλλει αίτηση για τη στήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τη θεραπεία και την πρόληψη λόγω της κρίσης Covid-19» επισημαίνει ο Janse σε άρθρο του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ESM.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε επίπεδο πολιτικής, τα 19 κράτη μέλη μας συμφώνησαν σε αυτήν τη νέα υποστήριξη για την πανδημική κρίση σε μόλις δύο μήνες, δείχνοντας πώς η Ευρώπη ενώνεται σε περιόδους κρίσης.
Οι απόψεις διέφεραν στην αρχή και αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία σε υγιείς δημοκρατίες.
Όμως οι απόψεις συγκλίνουν γρήγορα και βρέθηκε συμφωνία.
Σε επίπεδο ESM, δημιουργήσαμε -σε χρόνο ρεκόρ- μια νέα μέθοδο για να διαχωρίσουμε εσωτερικά τη χρηματοδότηση των νέων πιστωτικών γραμμών από δάνεια της προηγούμενης κρίσης.
Αυτός είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός περιουσιακών στοιχείων και ευθύνης.
Για τους επενδυτές, τίποτα δεν αλλάζει.
Οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα ESM σε όλη την καμπύλη καθώς συνεχίζουμε με τη διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησής μας».
Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM, για τις χώρες, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά, καθώς «δεν θα χρειαστεί να επωμιστούν το κόστους χρηματοδότησης για προηγούμενες εκδόσεις.
Θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα υπερβολικά χαμηλά ακόμα και αρνητικά επιτόκια σήμερα.
Θα περάσουμε από το κόστος χρηματοδότησης AAA για 7ετή ομόλογα πληρώνουμε περίπου-0,21% στην αγορά και για 10ετή ομόλογα -0,05%».
Στη συνέχεια, -σύμφωνα με τον Janse- «τα μέλη μας συμφώνησαν να μειώσουν τις ετήσιες χρεώσεις περιθωρίου και εκ των προτέρων υπηρεσίας.
Η τυπική πιστωτική γραμμή βελτιωμένων συνθηκών (ECCL) που δημιουργήθηκε το 2012 δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, αλλά παρείχε τη δομή για τη νέα πιστωτική μας γραμμή.
Εάν είχε χρησιμοποιηθεί, το ετήσιο περιθώριο θα ήταν 0,35%.
Για υποστήριξη πανδημικής κρίσης, αυτό μειώθηκε σε 0,1%.
Η προκαταβολή - μία υπηρεσία εκτός λειτουργίας, η οποία ήταν 0,5% για το ECCL, μειώθηκε σε 0,25%.
 Ο ΕSM θα χρεώσει το ελάχιστο για αυτά τα δάνεια. τα τέλη υπάρχουν μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών μας.
Οι ελαφριές προϋποθέσεις και τα χαμηλά τέλη του νέου οργάνου αντικατοπτρίζουν τη συμμετρική φύση της κρίσης Covid-19.
Το νέο όργανο δείχνει πραγματική αλληλεγγύη».

The new ESM pandemic crisis support has many benefits

Σύμφωνα με τον Janse, «εάν οι χώρες ζητήσουν ένα δεκαετές δάνειο και χρηματοδοτήσουμε κατά μέσο όρο την υποστήριξη πανδημικής κρίσης με 10ετή χρηματοδότηση, το πλήρες κόστος που θα χρεώνει ο ESM θα είναι σχεδόν μηδέν.
Εάν το αίτημα είναι για 7ετές δάνειο τότε το συνολικό κόστος χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των τελών, στην πραγματικότητα θα είναι αρνητικό και σχεδόν -0,15%.
Με αρνητικά επιτόκια, οι χώρες θα πληρώσουν αρνητικά ποσοστά -με άλλα λόγια- θα λάβουν χρήματα.
Αυτό καθιστά το εργαλείο στήριξης πανδημίας κρίσης πολύ ελκυστικό.
Επί του παρόντος, ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ πληρώνουν θετικά επιτόκια όταν δανείζονται για 7 ή 10 έτη».
What will countries be charged?
Εξετάζοντας το συνολικό κόστος του ESM, o Janse επισημαίνει ότι ο Μηχανισμός θα ήταν ελκυστικός για 11 κράτη μέλη.
«Για αυτές τις χώρες, η χρηματοδότηση του άμεσου και έμμεσου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης θα ήταν φθηνότερη μέσω του ESM από ό, τι στην αγορά.
Υπάρχουν επίσης και άλλα οφέλη.
Eφαρμόζοντας το πιστωτικό όριο της πανδημίας δημιουργούν ένα απόθεμα ασφαλείας για χρηματοδότηση και ανακουφίζουν μέρος της πίεσης στις αποδόσεις των εγχώριων ομολόγων τους.
Με άλλα λόγια, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα χρειαζόταν να χρηματοδοτηθούν  από την αγορά αλλά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ESM.
Αυτό μειώνει την -ήδη προγραμματισμένη- μεγάλη προσφορά εθνικού χρέους, η οποία έχει θετική επίδραση στις τιμές των εγχώριων ομολόγων».

19 euro area countries and the ESM 7-year yield

 
19 euro area countries and the ESM 10-year Yield
Οι χώρες-μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή έως το τέλος Δεκεμβρίου 2022.
Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται στο 15% του συνολικού ποσού το μήνα εξασφαλίζοντας μια ομαλή διαδικασία χρηματοδότησης που απαιτείται για την άντληση των χρημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά κεφάλαια μπορούν να παρασχεθούν σε περίπου 7 μήνες.
Εάν αναληφθούν δάνεια, θα έχουν μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών.
Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα κράτη μέλη να αντλήσουν μετρητά.
Για τους αιτούντες, θα μπορούσε απλώς να είναι η διαβεβαίωση ότι εάν χρειαστούν ποτέ τα χρήματα, μπορούν να διατεθούν γρήγορα.

Στα αζήτητα 240 δισ. αναζητούν υποψηφίους να τα πάρουν αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται !!! - Περιθωριοποιείται ο ESM και λόγω Ελλάδας

Υπάρχουν 240 δισεκ. κεφάλαια που περιμένουν τα κράτη να τα πάρουν και κανείς δεν ενδιαφέρεται.
Η Κύπρος που ανέφερε ότι θα εξέταζε την Προληπτική Πιστωτική Γραμμή έκανε πίσω λέγοντας ότι δεν είναι της παρούσης, μπορεί να εξεταστεί στο μέλλον.
Τα 240 δισεκ. τα χορηγεί ο ESM ο Μόνιμος Μηχανισμός Σταθερότητας, ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τις οικονομίες της ευρωζώνης.
Είναι όμως ο ίδιος μηχανισμός που εξάντλησε την αυστηρότητα του στην Ελλάδα, μαζί με την Commission και το ΔΝΤ.
Ο ESM έδωσε κεφάλαια αλλά τα κεφάλαια, συνδέονταν πάντα με μνημόνια, με αυστηρή λιτότητα.
Ο ESM λοιπόν λόγω της κρίσης του κορωνοιού και του σοκ που προκλήθηκε δήλωσε την παρουσία του, αναφέροντας ότι είναι εδώ να δώσει 240 δισεκ. για την Υγεία χωρίς μνημονιακούς όρους.
Μάλιστα ο Regling για να πείσει την Ελλάδα την δελέασε λέγοντας ότι εάν πάρει την Προληπτική Πιστωτική Γραμμή θα εξοικονομήσει 800 εκατ στα 10 χρόνια από λιγότερους τόκους.
Για να πείσει ο ESM τα κράτη να πάρουν τις Προληπτικές Πιστωτικές Γραμμές ανέφερε ότι τα επιτόκια που θα δοθούν τα δάνεια θα είναι 0% ή περίπου 0,10% πραγματικά χαμηλό για την Ελλάδα, την Ιταλία, Ισπανία…που δανείζονται υψηλότερα.
Παρ΄ όλα αυτά κανείς δεν ενδιαφέρεται και όσοι ενδιαφέρονταν… στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις επιδοτήσεις και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Γιατί όμως τα 240 δισεκ. του ESM είναι στα αζήτητα;


1)Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την συμπεριφορά του ESM στην Ελλάδα, όσα δάνεια δόθηκαν είχαν μνημονιακούς όρους, δηλαδή λιτότητα.
Πολλές χώρες θεωρούν ότι προσφυγή στον ESM είναι κάτι τοξικό ή κάτι μιαρό ή κάτι ταπεινωτικό.
Επίσης ανησυχούν ότι ενώ δεν εμπεριέχονται μνημονιακοί όροι… μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον.
2)Ο ESM δίνει δάνεια μόνο για την Υγεία, ενώ οι χώρες έχουν ανάγκη για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
Ο ESM δίνει δάνεια αλλά διευκρινίζει οτιδήποτε άλλο από την Υγεία σημαίνει κλασική Προληπτική Γραμμή δηλαδή ECCL δηλαδή μνημόνιο.
3)Το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε για να υπερκεράσει, αμφισβητήσει και περιθωριοποιήσει τον ESM.
Μεταξύ της σταθερότητας που πουλάει ο ESM και της ανάπτυξης που πουλάει το Ταμείο Ανάκαμψης όλες οι χώρες θα πάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης που θα στηρίξει οικονομία και επιχειρήσεις έστω και σε βάθος 4ετίας.

Ο ESM πληρώνει τα μνημόνια που τον συνοδεύουν, 240 δισεκ. είναι ορφανά και κανείς δεν τα θέλει.
Το βασικό σενάριο είναι ότι καμία χώρα δεν θα πάρει δάνεια από τον ESM 
Μόνο ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας πρότεινε να πάρει η Ελλάδα Προληπτική Πιστωτική Γραμμή κατά ένα παράδοξο τρόπο. 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS