Πως θα λειτουργούσε μια Bad Bank για τα NPEs κατά την Morgan Stanley; - Προειδοποιεί για μεγάλο κόστος, προτείνει έκδοση Warrants

Πως θα λειτουργούσε μια Bad Bank για τα NPEs κατά την Morgan Stanley; - Προειδοποιεί για μεγάλο κόστος, προτείνει έκδοση Warrants
Παρουσιάσεις από Oliver Wyman στις ελληνικές τράπεζες και ο ρόλος της bad bank που προσκρούει σε εμπόδια
Κοστοβόρος φαίνεται να είναι η δημιουργία μιας νέας Bad Bank σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley που συνέταξε σχετική έκθεση με αντικείμενο τη δημιουργία μιας bad Βank για τις τράπεζες στην Ιταλία και τα προβληματικά τους δάνεια.
Εν τω μεταξύ στη χώρα μας η ΤτΕ προχωράει το σχέδιο μιας Bad Bank και βρίσκεται σε αναζήτηση συμβούλου.
Ας σημειωθεί πως ήδη κάποιες εταιρίες πραγματοποιούν παρουσιάσεις στις τράπεζες για το όλο project όπως η Oliver Wyman.
Mε βάση την έκθεση της Morgan Stanley τα καλά νέα πάντως είναι πως υπάρχει ο σκελετός του θεσμικού πλαισίου τον οποίον μπορούν να υιοθετήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το απόθεμα των κόκκινων δανείων  αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις πιστωτικές ροές των τραπεζών.
Η τρέχουσα πολιτική που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης έχει επικεντρωθεί στην αποτροπή ευρείας κλίμακας χρεοκοπιών και ένας από τους σημαντικούς λόγους είναι προκειμένου να μην υποστούν ευρεία ζημιά οι τράπεζες.
Η πανδημία απλώνει το θέμα των κόκκινων δανείων παρατηρούν τραπεζικοί παράγοντες επομένως όλες οι λύσεις που εξετάστηκαν στο παρελθόν αλλά και αργότερα μπαίνουν εκ νέου στο τραπέζι.
Τα εργαλεία πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερα.
Αλλωστε πρόσφατα σχόλια μελών της ΕΚΤ καθώς και διάφορα δημοσιεύματα δείχνουν ότι η δημιουργία μιας κακής τράπεζας αποτελεί ένα ενδεχόμενο.
Ο δρόμος όμως προς μια τέτοια κίνηση διατηρεί πολλά εμπόδια δεδομένων των αποτυχιών του παρελθόντος.
Η Ιταλία όπως αναφέρει η έκθεση της Morgan Stanley έχει το μεγαλύτερο απόθεμα NPLs στην Ευρώπη- σε απόλυτα μεγέθη 212 δισεκ. ευρώ-  και ήδη δημιουργείται μία Bad Bank για να αντιμετωπίσει τα NPLs της Μonte Paschi.
Η ανάλυση της Morgan Stanley, διερευνά τις πιθανές επιπλοκές το μέγεθος του προβλήματος, τους περιορισμούς αλλά και το πως θα μοιάζει μια Bad Bank με βάση τους σχεδιασμούς των ευρωπαϊκών θεσμών.
Η βασική πρόταση της για το θέμα αυτό είναι ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να μεταφέρουν NPLs σε τιμή ανάλογη της λογιστικής τους αξίας και ότι θα είχαν ένα διάστημα τριών ετών προκειμένου να κλείσουν το χάσμα μεταξύ της τιμής μεταφοράς και της τιμής στην αγορά.
Τα κράτη θα μπορούσαν να δώσουν warrants ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα για τραπεζικές μετοχές.
Εάν η διαφορά τιμών δεν κλείσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η τράπεζα είναι εκείνη που θα δεχθεί το πλήγμα από την τιμή αγοράς και θα χρηματοδοτηθεί με υπάρχον ή νέο κεφάλαιο.
Εάν όμως η τράπεζα δεν καταφέρει να ανταποκριθεί ιδιωτικά στις απαιτήσεις θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί μέσω των warrants και θα είναι και η ίδια υποκείμενο των απαιτήσεων που διαμορφώνονται.
Η Morgan Stanley πιστεύει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 5 χρόνια για να καλυφθεί η διαφορά τιμών μεταξύ της πράξης και της αγοράς.
Το σκεπτικό της ΕΒΑ του φορέα που προτείνει τα 3 χρόνια στηρίζεται στην υπόθεση ότι η τιμή των NPLs επηρρεάζεται από ένα προσωρινό σοκ της αγοράς όπως συμβαίνει με τον Covid 19.
Ωστόσο η αναλυση της Morgan Stanley υποστηρίζει ότι το χρονικό διάστημα των 3 ετών, δεν θα είναι επαρκές για την κάλυψη του ελλείμματος ιδιαίτερα για τις τράπεζες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και εκτιμά πως το εργαλείο αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό αν εφαρμοστεί με τα επόμενα stress tests δεδομένης της σαφήνειας και της διαύγειας που αυτά παρέχουν.
Ο οίκος θεωρεί επίσης ότι η περίμετρος των δανείων προς μεταφορά στην Bad Bank πρέπει να είναι πιο ελαστική.
Η πολυπλοκότητα ορισμένων δανείων περιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να συνδεθούν με καλυμμένα δάνεια (που φέρουν ενέχυρα).
Επίσης σημειώνει ότι οι μεταφορές δανείων που δεν αναμένεται να αποπληρωθούν είναι δύσκολο να επιτευχθεί η διαχείρισή τους κεντρικά και γι' αυτό το λόγο εκτιμά πως το σύστημα θα πρέπει να δεχθεί ακαθάριστα NPLS αξίας 60-80 δισ ευρώ  και να είναι ικανό να δεχθεί και περισσότερα εξαιτίας του ενδεχομένου εμφάνισης μιας νέας γενιάς NPLs εξαιτίας Covid.
Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων ο οίκος πιστεύει πως το κλειδί είναι μια επανεξέταση των επιχειρησιακών μοντέλων.
Η πανδημία έβγαλε στην επιφάνεια αδυναμίες όπως η ισχνή δομική κερδοφορία των τραπεζών του Νότου, δεδομένων των πιέσεωνπου δέχονται σήμερα τα επιχειρηματικά μοντέλα .
Η περαιτέρω συγκέντρωση παραμένει το κλειδί για τη δημιουργία λιγότερων ισχυρότερων και πιο επικερδών τραπεζών.
Μία Bad Βank θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων λέει η έκθεση .
Θεωρητικά οι τράπεζες με τα υψηλότερα NPLs θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τη δημιουργία Bad Bank αλλά σε αυτό το στάδιο η ορατότητα όσον αφορά στον χρόνο κάλυψης των ζημιών παραμένει θολή.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS