Ελληνικές τράπεζες: Με 3 βασικούς μετόχους εν δυνάμει πωλητές – Δυνητικά θα πωληθούν 1,2 δισεκ. μετοχές

Ελληνικές τράπεζες: Με 3 βασικούς μετόχους εν δυνάμει πωλητές – Δυνητικά θα πωληθούν 1,2 δισεκ. μετοχές
Στο μεσοδιάστημα όμως υπάρχουν 3 βασικοί μέτοχοι που σκέφτονται πως θα αποχωρήσουν ή θα μειώσουν την έκθεση τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν την στρατηγική εξυγίανση με την μείωση των NPEs μέσω του Προγράμματος Ηρακλής να καθίσταται προτεραιότητα.
Οι τράπεζες μετά την ολοκλήρωση του Ηρακλή και τις τιτλοποιήσεις που θα διενεργηθούν θα μικρύνουν, τόσο με όρους ενεργητικού όσο και μέσου σταθμισμένου ενεργητικού RWA.
Ταυτόχρονα οι πιο καθαρές τράπεζες από προβληματικά δάνεια αλλά μικρότερες τράπεζες θα επιχειρήσουν να δώσουν την μάχη στο πως θα αυξήσουν την περιουσία τους που τα τελευταία χρόνια μόνο συρρικνώνεται.
Οι τράπεζες θα χορηγήσουν δάνεια μέσω κρατικών εγγυήσεων 7 δισεκ. – υπάρχουν εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης – και με τα νέα δάνεια θα μειώσουν… την αναμενόμενη περαιτέρω συρρίκνωση τους.
Οι ελληνικές τράπεζες πιο υγιείς και καθαρές πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να παράξουν κέρδη και κάποια στιγμή στο μέλλον να αρχίσουν να διανέμουν και μέρισμα αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν το 2023.
Στο μεσοδιάστημα όμως υπάρχουν 3 βασικοί μέτοχοι που σκέφτονται πως θα αποχωρήσουν ή θα μειώσουν την έκθεση τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Fairfax καναδικό fund βασικός μέτοχος με 31,71% στην Eurobank

Το Fairfax όταν η μετοχή της Eurobank είχε προσεγγίσει τα 0,93 με 0,95 ευρώ είχε προσεγγίσει αμερικανικό fund ώστε να μεταβιβάσει το 10% των μετοχών της Eurobank αλλά το deal δεν ευδοκίμησε.
Να σημειωθεί ότι πριν τον κορωνοιό ήταν διάχυτη η άποψη ότι πάνω από τα 1,07 με 1,10 ευρώ το Fairfax θα πουλούσε το 10% και θα μείωνε την έκθεση του στο 21,7%.
Για την ώρα και με την μετοχή να έχει σημαντικά υποχωρήσει το Fairfax απλά είναι εν δυνάμει πωλητής μέτοχος.
Θα κρατήσει το 20-21% και θα πουλήσει 10% της Eurobank.
Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό κόστος κτήσης του καναδικού fund Fairfax είναι 2,5 ευρώ και το αναπροσαρμοσμένο 0,93 ευρώ.

Paulson αμερικανικό fund βασικός μέτοχος σε Πειραιώς, Alpha και ΕΥΔΑΠ  

O Paulson είναι καθαρός πωλητής στην Ελλάδα
Δεν έχει βρει την ευκαιρία να πουλήσει γιατί και το 9,23% στην Πειραιώς που κατέχει, το 7,32% στην Alpha bank και το 9,99% στην ΕΥΔΑΠ έχουν μεγάλες αποκλίσεις από τις τιμές κτήσης.
Ο Paulson έχει εγκλωβιστεί στην Ελλάδα αλλά μελλοντικά όταν θα βρει την ευκαιρία θα πουλήσει.
Τα επενδυτικά πειράματα του fund στην Ελλάδα δεν απέδωσαν.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 40,36% στην Εθνική, 26% στην Πειραιώς, 11% στην Alpha bank και 1,23% στην Eurobank

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν είναι απλά δυνητικός πωλητής.
Το Ταμείο έχει προ πολλού ολοκληρώσει τον ρόλο και το έργο του στις ελληνικές τράπεζες και πλέον είναι θέμα χρόνου να πουλήσει.
Προφανώς και δεν μπορεί να συμβεί το 2020 λόγω αποτιμήσεων και μηδενικού αγοραστικού ενδιαφέροντος αλλά το 2021 όπου οι χρηματιστηριακές τιμές θα είναι καλύτερες είτε θα πουλήσει, είτε θα υποστεί dilution – απίσχναση στις νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS