Τι θα ανακοινώσουν οι τράπεζες στο α΄ 6μηνο του 2020 – Πτώση κερδών έως -20% στα τακτικά έσοδα, μείωση προμηθειών, αύξηση εκτάκτων

Τι θα ανακοινώσουν οι τράπεζες στο α΄ 6μηνο του 2020 – Πτώση κερδών έως -20% στα τακτικά έσοδα, μείωση προμηθειών, αύξηση εκτάκτων
To 2020 οι τράπεζες θα εγγράψουν μεγάλης κλίμακας ζημίες λόγω της πολιτικής προβλέψεων που απορρέει από τις τιτλοποιήσεις
Στο β΄ τρίμηνο ή α΄ 6μηνο του 2020 που θα ανακοινώσουν τέλη Αυγούστου 2020 οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν
-Πτώση κερδοφορίας -20% χωρίς να προσμετράται η μεγάλη ζημία λόγω της εξυγίανσης π.χ. στην Eurobank στο β΄ τρίμηνο -1,5 δισεκ. ευρώ.
Η μείωση της κερδοφορίας αφορά τακτικά έσοδα, όχι εφάπαξ ζημίες όπως της Eurobank -1,5 δισεκ. στο β΄ τρίμηνο του 2020 ή Alpha bank -2,2 δισεκ. στο δ΄ τρίμηνο του 2020 λόγω των τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων.
-Μεγάλη μείωση προμηθειών καθώς η καραντίνα επέδρασε αρνητικά στις τράπεζες
-Αύξηση εκτάκτων εσόδων που στο σύστημα θα φθάσουν στα 170 με 180 εκατ κυρίως από trading από κρατικά ομόλογα.
Κατά τράπεζα υπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση αύξηση κατά 40 με 50 εκατ ευρώ στα έκτακτα έσοδα λόγω ανόδου στις τιμές των ομολόγων.
-Το εξωτερικό στο β΄ τρίμηνο του 2020 επαναλαμβάνει τις επιδόσεις του α΄ τριμήνου του 2020.
-Τα καθαρά έσοδα από τόκους NII δείχνουν τάσεις βελτίωσης γιατί οι τράπεζες χορηγούν επιχειρηματικά δάνεια ενώ υπάρχει και βελτίωση στις καταθέσεις όχι μόνο αύξηση καταθέσεων αλλά και μείωση επιτοκίων καταθέσεων.
Οι τράπεζες λόγω της αυξημένης ρευστότητας των TLTROs της ΕΚΤ… έχουν πλεονάζουσα ρευστότητα και μειώνουν τα επιτόκια καταθέσεων άρα βελτιώνεται ο δείκτης καθαρά έσοδα από τόκους (έσοδα από τόκους δανείων μείον έξοδα από τόκους καταθέσεων).
-To 2020 οι τράπεζες θα εγγράψουν μεγάλης κλίμακας ζημίες λόγω της πολιτικής προβλέψεων που απορρέει από τις τιτλοποιήσεις.
Μόνο η Eurobank θα εμφανίζει ζημία -1,5 δισεκ. ευρώ και θα ακολουθήσει και η Alpha bank -2,2 δισεκ. ευρώ κ.ο.κ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS