Το Cocos των 2 δισεκ. της τράπεζας Πειραιώς θα παραταθεί ακόμη 3 χρόνια έως το τέλος του 2025 χωρίς να θεωρηθεί κρατική βοήθεια

Το Cocos των 2 δισεκ. της τράπεζας Πειραιώς θα παραταθεί ακόμη 3 χρόνια έως το τέλος του 2025 χωρίς να θεωρηθεί κρατική βοήθεια
Πειραιώς για το διάστημα 2016 με 2025 της πιθανής παράτασης θα έχει πληρώσει σε τόκους 1,65 δισεκ. ευρώ και μαζί με το Cocοs 2,040 δισεκ. συνολικά 3,7 δισεκ. ευρώ
Το Cocos, το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές, των 2 δισεκ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσε να παραταθεί 3 χρόνια τουλάχιστον αναφέρει πηγή στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών.
Εάν και υπάρχει ακόμη χρόνος για να ληφθούν αποφάσεις καθώς στην 7η περίοδο έκδοσης του θα μετατραπεί σε μετοχές δηλαδή το 2022, ωστόσο όπως αναφέρει αρμόδια πηγή «το θέμα δεν μας απασχολεί καθώς όσο η Πειραιώς διατηρεί CET1 πάνω από 7% και πληρώνει τους τόκους 165,46 εκατ ετησίως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Η παράταση κατά 3 ή και περισσότερα χρόνια δεν θα θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια»
Το CET1 της Πειραιώς ανέρχεται σε 13,2% ή 5,8 δισεκ. και σε fully loaded 10,8% σε κάθε περίπτωση δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.
Η Πειραιώς θα πληρώσει τα 165,466 εκατ ευρώ για τις μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές Cocos ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου 2020.
Η Πειραιώς εμφανίζεται συνεπής στις πληρωμές καταβολής τόκων αλλά θα πρέπει να καταβάλλει συνολικά 496 εκατ τόκους για το διάστημα 2020 με 2022.
Η Πειραιώς για το διάστημα 2016 με 2025 της πιθανής παράτασης θα έχει πληρώσει σε τόκους 1,65 δισεκ. ευρώ και μαζί με το Cocοs 2,040 δισεκ. συνολικά 3,7 δισεκ. ευρώ.

Οι εναλλακτικές επιλογές… που δεν θα χρειαστούν

Η Πειραιώς έχει εναλλακτικές επιλογές για το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές.

1)Αποφασίζει η Πειραιώς να μην πληρώσει τους τόκους των 165,46 εκατ ευρώ για το ομολογιακό 2,040 δισεκ. ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου και τότε αυτομάτως ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής των 2,040 δισεκ. ομολόγων σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ έναντι τρέχουσας τιμής στα 1,51 ευρώ.
Ορισμένοι ξένοι θεωρούν την λύση αυτή την πλέον ενδεδειγμένη γιατί η Πειραιώς βγάζει από πάνω της το βάρος της εξόφλησης των 2 δισεκ. και η τιμή μετατροπής των Cocos σε μετοχές θα πραγματοποιηθεί σε τιμή 100% υψηλότερη της τρέχουσας στα 6 ευρώ έναντι 1,51 ευρώ της μετοχής αυτή την περίοδο.
Τα 6 ευρώ είναι η τιμή της αύξησης κεφαλαίου το 2015 μετά το reverse split.
To TXΣ θα βρεθεί από 26% σε 58% και ουσιαστικά η μόνη αλλαγή θα είναι ο διπλασιασμός του ποσοστού του βασικού μετόχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αυτό το σενάριο πρέπει να αποκλειστεί.

2)Η Πειραιώς πληρώνει κανονικά τους τόκους 165,46 εκατ ετησίως και στο τέλος του 2022 ζητάει παράταση στον χρόνο αποπληρωμής του Cocos άλλα 3 χρόνια.
Εάν αυτό συμβεί μεταξύ 2020 και 2025 η Πειραιώς θα έχει πληρώσει σε τόκους 825 εκατ. καθώς το επιτόκιο στα Cocos είναι 8% και τα 2 δισεκ. του Cocos συνολικά 2,9 δισ
Η παράταση – επιμήκυνση του Cocos δεν θα θεωρηθεί κρατική βοήθεια state aid.
Αυτό το σενάριο είναι βασικό.

3)Η Πειραιώς αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της να πληρώσει τόκο 165,466 εκατ με την έκδοση κοινών μετοχών πρωτογενώς αντί για μετρητά.
Να πραγματοποιηθεί δηλαδή αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος των 165,46 εκατ ευρώ που αφορούν τους τόκους του Cocos και η Πειραιώς να εξοφλήσει τους ετήσιους τόκους όχι με μετρητά αλλά με μετοχές.
Αυτό το σενάριο έχει σχεδόν μηδενική πιθανολόγηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS