«Κλείδωσε» από τη ΡΑΕ στο 1,5% το έξτρα WACC για τις εταιρείες διανομής αερίου

«Κλείδωσε» από τη ΡΑΕ στο 1,5% το έξτρα WACC για τις εταιρείες διανομής αερίου
Η προσαύξηση του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου θα αφορά την επίτευξη των στόχων επέκτασης των δικτύων κάθε εταιρείας διανομής, για την περίοδο 2020-2021
Οριστικοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αποφάσεις της ΡΑΕ σχετικά με την παροχή οικονομικών κινήτρων στις εταιρείες διανομής φυσικού αερίου, με σκοπό την ενίσχυση της διείσδυσης του καυσίμου στην ελληνική επικράτεια.
Όπως είναι ήδη γνωστό, η «φόρμουλα» παροχής των οικονομικών κινήτρων θα έχει τη μορφή μίας επιπλέον προσαύξησης του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC). Προσαύξηση που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «κλείδωσε» στο 1,5% από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για την περίοδο 2020-2021.
Το συγκεκριμένο WACC premium είναι το ίδιο και για τις τρεις εταιρείες διανομής, δηλαδή την ΕΔΑ Αττικής, την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και τη ΔΕΔΑ. Για να το λάβει κάθε διαχειριστής, κριτήριο είναι η έγκαιρη επίτευξη των έργων επέκτασης των δικτύων, που περιλαμβάνει για το χρονικό διάστημα 2020-2021 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξής του.

Εκτός κριτηρίου οι νέες συνδέσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω κριτήριο αφορά αποκλειστικά τους στόχους για την ανάπτυξη των υποδομών διανομής, τις οποίες διαχειρίζεται κάθε μία από τις τρεις εταιρείες στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Αντίθετα, δεν θα ληφθεί υπόψη το αν έχει επιτευχθεί ή όχι ο αριθμός των νέων συνδέσεων που προβλέπει στο Πρόγραμμά του κάθε διαχειριστής για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Όσον αφορά τους στόχους ανάπτυξης, σε αυτούς εντάσσονται κατ’ αρχάς τα έργα για την επέκταση των υποδομών σε νέες περιοχές, με την εγκατάσταση κυρίως καινούριων δικτύων μέσης πίεσης. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο υπάγονται και τα έργα για την «πύκνωσή» τους σε περιοχές όπου ήδη υπάρχουν υποδομές, με την κατασκευή νέων δικτύων χαμηλής πίεσης.
Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός WACC Premium για τις εταιρείες διανομής αερίου κινείται στο πλαίσιο αλλαγής του τρόπου αποζημίωσης των διαχειριστών στη χώρα μας, περνώντας από το μοντέλο κάλυψης του κόστους, στο καθεστώς κινητροδότησης με σκοπό την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως συμβαίνει ήδη στον ΑΔΜΗΕ, με τη νέα μεθοδολογία καθορισμού του επιτρεπόμενου εσόδου για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εισάγεται και στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένων επενδύσεων ως «Εργων Μείζονος Σημασίας», για τα οποία θα μπορεί να υπάρξει διαφορετικό καθεστώς αποζημίωσης – όπως π.χ. στο εγκεκριμένο ύψος της απόδοσης.

Ασφαλιστική δικλείδα για την ανάπτυξη των δικτύων από τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Στην περίπτωση των εταιρειών διανομής αερίου, το έξτρα WACC καθιστά την ίδια στιγμή ακόμη πιο ελκυστική την ιδιωτικοποίηση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, στην οποία έχουν αυτές υπαχθεί. Έτσι, η προοπτική περαιτέρω αύξησης του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου «μεταφράζεται» σε δυνητικά μεγαλύτερα προσδοκώμενα έσοδα για τον ιδιώτη που θα αποκτήσει τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ανεβάζοντας επομένως πιο ψηλά τον πήχυ της αποκρατικοποίησης.
Από την άλλη πλευρά, το μπόνους επίτευξης στόχων αποτελεί μία επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής από τον νέο μέτοχο της ΔΕΠΑ Υποδομών, σε μία περίοδο όπου η ενίσχυση της εγχώριας διείσδυσης του φυσικού αερίου αποτελεί «κλειδί» τόσο για την ενεργειακή μετάβαση, όσο και για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS