Πράσινο φως στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 από το ΔΣ της Folli Follie

Πράσινο φως στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 από το ΔΣ της Folli Follie
Folli Follie: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις από το ΔΣ
Η εταιρεία «Folli Follie»  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες ετέθησαν στην διάθεση της PricewaterhouseCoopers για την ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου.

www.bankingnews.gr

Νίκος Κονδυλόπουλος

BREAKING NEWS